Thuis in uw branche

Druk

  • Auteur: SRA-bestuur
  • Publicatiedatum: 8-12-2016

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar het einde van het jaar brengt echt de laatste loodjes met zich mee. De afgelopen week stond in het teken van veel. En voorwaar, het neemt alleen maar toe en niet af. Dus, best dagboek, hierbij –onder druk- een verslag van verleden week.

Nadat de voorbereiding van afgelopen week, staat de bestuursvergadering overmorgen op het programma. Er staan veel actiepunten op de agenda, die te maken hebben met het belang van u als professional, uw kantoor en de directe omgeving. Ik noem de voortgang van onze overleggen met AFM en NBA, de stand van zaken rond de werkgroep niet-oob-accountantsorganisaties en de MCA (In het Publiek belang), onze bespreking met de Belastingdienst over de voortgang van Horizontaal toezicht, en de stand van zaken rond de kwaliteitstoetsingen.

De toetsingen zijn een mooi bruggetje naar het afscheid van een oudgediende van de NBA, Andre Werring. Hij heeft veel bijgedragen aan het kwaliteitstoezicht op accountants. Jammer dat ik geen tijd had om hem de hand te schudden. Maar langs deze weg...

Het pensioen in eigen beheer houdt ondertussen de gemoederen bezig. Er is nog een aantal haken en ogen die met het wetsvoorstel niet zijn weggenomen. Nu de Eerste Kamer aan zet is, hebben we vanuit SRA verleden week nog twee 'brandbrieven' gestuurd. Dat heeft effect gehad. Zo hebben onder meer de leden van de CDA-fractie met grote zorg kennisgenomen van de problematiek van de (ex) partner. Om die reden vragen zij de regering uitvoerig antwoord te geven op de vragen, zoals die door de NOB en SRA, RB en NOAB bij brieven van 25 november jl. aan de vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer zijn gesteld. De leden van de CDA-fractie onderschrijven de vrees dat, indien er geen duidelijkheid ontstaat over de civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke gevolgen van compensatie als gevolg van het voorwaardelijk prijsgeven van pensioenaanspraken door de (ex)partner, de doelstelling van de uitfasering in gevaar komt.

Beide brieven vindt u op onze website in het Dossier Pensioen in eigen beheer.

De vaktechniek stond centraal bij de bijeenkomst van het OPV, het Overleg Platform Vaktechniek van de NBA. We hebben gesproken over onderwerpen als de toepassing van de COS600, in het bijzonder de meningsverschillen over de significante risico’s bij meerdere accountants in het controleproces van een groep.

Tussen de bedrijven door ook nog gesproken op het Nationale Fusie- en Overnamecongres. Het was heel interessant om de rol en functie van het beroep en onze basis nog eens goed te kunnen uitleggen aan een grote groep accountants in business. Naast de goede samenwerking met deze collega’s is vanzelfsprekend het aspect betrouwbaarheid toevoegen aan financiële data ook in het fusie- en overnameproces van eminent belang. Ook heb ik een licht mogen werpen op de beperkingen en mogelijkheden van de diverse rollen die accountants hebben in dit proces.

Als laatste punt, best dagboek, zijn we ‘in training’ voor de SRA-Dag van 15 december aanstaande in het NBC in Nieuwegein. Met inleider, econoom en journalist Mathijs Bouman - bekend van de krentenbollen - hebben we inmiddels een voorbereidend gesprek gehad. Het belooft een mooie dag te worden waarin de toekomst van de gemengde praktijk centraal staat. We hopen u daar te ontmoeten! 

Terug naar de overzichtspagina >>