Thuis in uw branche
Contact / Reacties Uw eigen visie, suggesties, wensen of aanbevelingen zijn van harte welkom! Geef uw reactie

Een vak apart

  • Auteur: Paul Dinkgreve
  • Publicatiedatum: 8-6-2017

Financieren blijft een hot item. Vanuit het bestuur zit ik ook in de Raad van Advies van de Samenwerkende Kredietunies (VSK). De VSK had vandaag zijn ‘dag van de kredietunie’. Onder de sprekers: MKB-Nederland, Collin Crowdfund en Brookz (Dealsuite).

Belangrijk punt van aandacht was de regie van het financieringsproces. Banken willen dit wel doen maar de mening binnen het overleg was toch dat intermediairs c.q. accountants daar het meest geschikt voor zijn. Maar pakken accountants deze regie wel en voldoen de kredietaanvragen die zij aanleveren altijd aan alle benodigde vereisten? Het antwoord is nee.

Niet eenvoudig

Het is dus van belang, en zeker SRA, aandacht te besteden aan het proces rondom kredietaanvragen voor onze kantoren. En aan de bewustwording dat financieren een vak is. Dit doe je er niet zomaar even bij. Cijfers voorbereiden is één. Maar het financieringsveld, keuzes maken en het analyseren hoe de optimale financieringsstructuur kan worden bereikt, is een vak apart. Vooral het verdelen van zekerheden en het goed in kaart hebben van transactiekosten is nog niet zo eenvoudig. Het triggert mij in ieder geval om binnen SRA nog eens nader te spreken over de aanpak om de regiefunctie goed in te kunnen vullen.

Over de balk 

Ik heb op deze dag ook met EZ gesproken. En vooral over het feit dat er te weinig aandacht is voor de kwaliteit en de effectiviteit van het financieringsproces. Tot nu toe zoekt EZ het in platforms en technieken en daar wordt er veel (gemeenschaps)geld over de balk gegooid. De markt kan de platforms zelf blijkbaar heel goed ontwikkelen want die zijn er al.

De drempel die er bestaat van starters voor een gedegen en goede ondersteuning voor businessplannen is iets dat veel meer aandacht zou moeten en kunnen hebben. Met EZ de afspraak gemaakt dat ik samen met MKB-Nederland hierover verder in gesprek ga om beter beleid tot stand te krijgen. Bijvoorbeeld door het invoeren van vouchers.

Terug naar de overzichtspagina >>