Thuis in uw branche
Contact / Reacties Uw eigen visie, suggesties, wensen of aanbevelingen zijn van harte welkom! Geef uw reactie

Een zeven = ruim voldoende

  • Auteur: Paul Dinkgreve
  • Publicatiedatum: 7-9-2017

Tijdens de OPAK-vergadering, het overlegorgaan van de openbare kantoren, bedacht ik mij het volgende. Binnen het accountantsberoep blijft het een worsteling om de juiste route te vinden om in de lead te komen, in plaats van achter de feiten aan te lopen.

De kern ligt bij het sneller communiceren, niet te lang de kaarten voor de borst houden en juist geen wetenschappelijke route te lopen.

Analoog aan de AFM-problematiek is het de keuze wanneer een beleidsstuk of 'paper' voldragen is. Is dat wanneer het stuk een 7 of 8 krijgt; of moet het een 9 of zelfs een 10 zijn met wetenschappelijke onderbouwing? Als we aan het laatste blijven vasthouden, zullen we anderen nooit kunnen inhalen. Dit besef vat langzamerhand post, ook binnen de overlegorganen van de NBA.


Terug naar de overzichtspagina