Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 11-1-2019

Gelukkig nieuwjaar!

En zo zitten wij dan alweer in 2019. Wordt dit het jaar van de accountant?  Wordt 2019 het jaar van het ethisch reveil in de sector? Anders gezegd, wordt er ingegrepen in de accountantsmarkt? Wordt er ingegrepen in de structuur van kantoren?

Komt men tot het besef dat accountantskantoren toch meer aandacht besteden aan hun kwaliteitsgerichte werken, cultuur en gedrag dan gedacht? Wordt het een kwestie van bijsturen of is er absolute noodzaak om disruptie in de markt te bewerkstelligen?

Interbellum 

We zitten in een interbellum van verandering van normen en waarden. De geschiedenis leert dat revoluties (Industriële, Digitale) en verandering schoksgewijs gaan, omdat de mens van nature niet veranderingsgezind is. Na elke schok komt een moment van bezinning en consolidatie. Digitaal Darwinisme. Zitten we nog in de schokfase of gaan we naar de bezinningsperiode? Wie het weet mag het zeggen. 

In ieder geval is er weer een nieuw fenomeen op ons bord erbij gekomen: de CTA ofwel Commissie Toekomst Accountancy. Wij zetten in op een goed, constructief overleg met de CTA, om een bijdrage te leveren aan het in te zetten beleid voor het mkb-segment.

SRA-Nieuwjaarsreceptie 

Ondanks Driekoningen, wil ik u vanaf deze plek een gezond 2019 wensen. Dat het mag brengen wat u er van wenst. Ik hoop u dit in persoon te kunnen zeggen op onze SRA-Nieuwjaarsreceptie op donderdag 17 januari om 16 uur in Bunnik.

Meld u aan voor de SRA-Nieuwjaarsreceptie


Terug naar de overzichtspagina Lobby dagboek