Thuis in uw branche

Goede bui

  • Auteur: SRA-bestuur
  • Publicatiedatum: 16-11-2016

Vandaag overleg gehad met de accountant van SRA. Hij was in een goede bui omdat hij pas getrouwd is. We hebben de zaken goed doorgesproken, het gesprek verliep naar tevredenheid van alle betrokkenen. De cijfers zijn klaar voor de SRA ledenvergadering op 15 december. We hopen u daar dan ook te treffen.

Dan - ook in een goede bui - snel naar Den Haag voor de hoofdbestuursvergadering van MKB Nederland. Veel lobbypunten besproken, zoals een noodactie tegen het voorstel om ineens de accijnzen extra (met 400 miljoen) te verhogen. Dit voorstel tot extra verhoging was 'nodig' omdat het weglekeffect blijkbaar zo groot was dat er anders geen meeropbrengst zou worden verwacht. Dat betekent weer extra problemen voor de grensstreken.

Voorkeur behoud wet DBA

Aansluitend de ledenvergadering van MKB Nederland bijgewoond. Jammer dat de zieke Halbe Zijlstra niet kon komen, maar ja, zonder stem ook geen presentatie. Het bestuur vond wel een goede vervanger in de persoon van Erik Ziengs. Centraal stond toch wel dat de voorkeur van de branches ligt bij het behoud van de wet DBA (eventueel met kleine aanpassingen), mits het arbeidsrecht - stammend uit 1908 - nu toch echt wordt aangepakt.
 
Ook de loondoorbetalingsplicht door ondernemers bij ziekte was aan de orde. Ik heb gepleit om de doorbetalingsplicht te beperken (terug naar één jaar) mits het geen sigaar uit eigen doos wordt. Er is daarbij vooral aandacht nodig voor een juiste lastenverdeling van de verzekeringspremies; immers meer dan 80% van de ziektegevallen is niet arbeidsgerelateerd. Kortom, leg de lasten daar waar ze thuis horen.

Terug naar de overzichtspagina >>