Thuis in uw branche

Grijze gebieden

  • Auteur: Paul Dinkgreve
  • Publicatiedatum: 11-1-2018

Onze regelgeving is best in veel gevallen duidelijk, en dan heb ik het over de NV COS en normstelling. Maar er bestaan ook best veel grijze gebieden.

Vandaag viel mij bij het OPV, het Overleg Platform Vaktechniek van de NBA (vaktechneuten OOB's en SRA), bijvoorbeeld het volgende op: het is en blijft voor mij soms een zeer grijs gebied welke standpunten worden ingenomen door de toezichthouder.

Controle en corruptie

Neem de workshop 'Controle en corruptie' die de AFM begin december van verleden jaar organiseerde. Een zeer nuttige bijeenkomst! Vragen die op tafel kwamen waren: Hoe ver moet je als accountant gaan in je controle; ook in het buitenland, in landen die doorgaans als malafide bekend staan. Hoe ga je met je verklaring om? En wanneer besluit je dat een onderzoek voldoende is? Hoe moet je er als accountant in zitten? 

Mijn persoonlijke afdronk was dat bij andere stakeholders, zoals bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie, hele andere perspectieven en percepties leven. Helaas was er te weinig tijd om te komen tot echte conclusies. En daardoor bleef een standpunt van de AFM in de aangedragen casussen uit. De AFM verleiden tot standpunten lijken strategische hoogstandjes. Aan de andere kant is het ook aan de NBA om als regelgevend orgaan op zn minst guidance te geven in dit soort casussen. Hier ligt nog wel een uitdaging.

Cryptovaluta

Daarnaast – bleek aan de OPV-tafel - bestaan er ook nieuwe fenomenen die niet gelijk in regelgeving passen. Zo hebben we uitgebreid gesproken over de 'bitcoin in de jaarrekening'. Deze cryptovaluta voldoet niet aan definities van liquide middelen cq beleggingen cq immateriële activa. En past misschien nog wel het beste bij voorraden; maar welke waarde moet je dan hanteren? Want actuele waarde past niet bij voorraden.

Er bestaat een Australisch rapport over dit onderwerp wat nog het meeste houvast geeft. Voor de liefhebber voeg ik een link naar dit rapport toe en een artikel van Accountant.nl.


Terug naar de overzichtspagina Lobby dagboek