Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 1-6-2017

Guidance bij herstelplan

Vandaag geparticipeerd in het platform Leren van Toezicht. In aanwezigheid van AFM, rechterlijke macht, forensisch accountants, expertgroepen, Raad van Toezicht en diverse openbaar accountants (met vaktechniek in hun dagelijks werk c.q. bestuursverantwoordelijkheid) gesproken over het centrale thema fraude.

Op dit platform kan er vrijuit gesproken worden zonder dat partijen elkaar hierbuiten citeren. Kortom een veilige omgeving. De regelgeving zoals hij nu bestaat is uitgebreid tegen het licht gehouden. Er is tevens uitvoerig gesproken over herstelplannen bij geconstateerde fraude. Hierbij speelt ook centraal de aard of omvang, met de nadruk op of, omdat het niet alleen om materiële fraude gaat. Dit laatste is nog wel eens een misvatting.

Waar in ieder geval consensus over was, is dat goed bekeken moet worden of guidance bij beoordelen van herstelplannen een nuttige aanvulling kan zijn ter ondersteuning van uitvoerenden. Grotere kantoren werken met fraudepanels, samengesteld vanuit diverse geledingen van de organisatie. Dus ook vanuit de samenstelpraktijk. In kleinere kantoren staat hier uiteraard de compliance functie centraal maar zal ook het management altijd betrokken moeten zijn bij dit onderwerp.

Terug naar de overzichtspagina >>