Thuis in uw branche

Horizontaal toezicht en het onderwijsveld

  • Auteur: Jan Zweekhorst
  • Publicatiedatum: 13-10-2017

In 2016 heb ik -op uitnodiging- de startbijeenkomst mogen leiden voor de ontwikkeling van een nieuw Beroepsprofiel Finance, Taks and Advice voor het Hoger onderwijs in Nederland. Een mooie bijeenkomst waar naast alle Hogescholen ook op mijn verzoek de beroepsverenigingen en het ministerie van Financiën aanwezig waren.

Vanuit het LOFTA (Landelijk Overleg Finance, Taks and Advice) is dat beroepsprofiel daarna in maart 2017 gepubliceerd met als ondertitel 'excellente adviseurs in een uitdagende sector. 
Binnen het nieuwe beroepsprofiel is nadrukkelijk aandacht gevraagd voor contact met de markt. Vanuit SRA hebben we daar al wat ervaring mee. Op de Avans Hogeschool loopt al enkele jaren een succesvolle minor Horizontaal Toezicht met medewerking van de Belastingdienst en SRA. Dit jaar zien we wat mooie ontwikkelingen. Voor Avans en Fontys is Claudia Engelenburg van SRA de contactpersoon (cengelenburg@sra.nl).

Avans Hogeschool Den Bosch

Wat zijn de voornaamste veranderingen in het schooljaar 2017/2018?

  • Het project Horizontaal toezicht (HT) is -door de jarenlange zeer positieve beoordelingen van de studenten- zowel pedagogisch als didactisch als voorbeeld genomen bij de nieuwe opzet van de minor (periodes). Dus de studenten werken op soortgelijke (zelfstandige) wijze aan de andere opdrachten/onderdelen van de minor. Voorheen waren de andere onderdelen veel meer op klassieke wijze ingericht: vaste literatuur, hoorcolleges en schriftelijke toets
  • Horizontaal toezicht is niet meer een keuzevak maar een vast onderdeel van de minor. Dus alle 32 studenten doen aan het project mee!
  • De studenten werken in groepjes aan een beroepsproduct. Dit betreft een opdracht (financieel, strategisch of fiscaal) die voor een onderneming zal worden uitgevoerd. De bedoeling is dat tijdens het HT-project de betreffende ondernemer door het studentengroepje zal worden geïnterviewd over wat zijn/haar mening is mbt de haalbaarheid van HT in het MKB (versus VT). Dus dan hebben de studenten (eindelijk) de kans om alle drie partijen te interviewen en daarmee een 'totaalbeeld' te vormen.

De opzet van HT is vanwege het succes zoveel mogelijk gehandhaafd. SRA is samen met de Belastingdienst 'leading' in deze minor.

  1. Dinsdag 31 oktober het 1e t/m 6e uur (9:00-13:00) in OX216 (verplichte aanwezigheid): 'Meet and Greet' event waarbij studenten in gesprek gaan met voorstanders van Horizontaal Toezicht en voorstanders van Verticaal Toezicht uit zowel de fiscale dienstverlening als van de Belastingdienst over de praktische haalbaarheid van HT in het MKB. Het gesprek met de ondernemer zal op eigen initiatief van de studenten plaatsvinden.
  2. Dinsdag 14 november het 1e t/m 5e uur (9:00-12:00) in OX216 (verplichte aanwezigheid): Afsluiting in de vorm van een debat tussen de studentgroepen, onder begeleiding van de heren Paul Gorissen en Jan Zweekhorst.

Fontys Hogeschool Eindhoven

Ook Fontys Hogeschool wenst een Horizontaal Toezicht-dag. Dat is 12 januari 2018 geworden. Op die dag zal er een sterke input van SRA en Belastingdienst zijn.

  • Jan Zweekhorst en Paul Gorissen (Belastingdienst) geven gastcollege
  • Er is na de middagpauze een 'Meet & Greet' met Fiscaal dienstverleners en belastingdienst medewerkers.
  • Afsluitend een debat o.l.v. Paul Gorissen en Jan Zweekhorst

Universiteit Tilburg

Op de universiteit Tilburg wordt al enkele jaren een vak 'Tax Assurance' gegeven. Daartoe is ene boek geschreven door dr. Russo waarin een hoofdstuk, tax assurance SME, met medewerking van Jan Zweekhorst aan SRA is gewijd. Traditie is inmiddels ook dat we een gastcollege verzorgen als SRA tijdens de tax-week. Ook dit jaar zal dat plaatsvinden. Op 29 november gebeurt dat in Biezenmortel.


Terug naar de overzichtspagina

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren