Thuis in uw branche

HT-waarde

  • Auteur: SRA-bestuur
  • Publicatiedatum: 9-12-2016

Elk jaar, zo rond begin december, evalueren we samen met de Belastingdienst het convenant Horizontaal toezicht. Ondanks dat het wat stil is geweest rond dit thema, is er toch veel gebeurd. De voordelen van Horizontaal toezicht manifesteren zich, zeker met het vooroverleg.

Maar dit voordeel van vooroverleg wordt met name nadrukkelijker (en dan in negatieve zin) gevoeld bij de niet-HT-kantoren: waar processen binnen HT snel en efficiënt gaan, kunnen de aanvragen voor niet-HT-kantoren wel maanden duren. Door de reorganisatie en andere werkwijzen bij de Belastingdienst, hebben veel kantoren zonder convenant steeds minder rechtstreekse ingangen bij medewerkers. 

Het is van belang om juist bij de kantoren met een convenant de voordelen en waarde van HT te blijven benadrukken. De Belastingdienst wil daarbij graag helpen en ondersteunen bij de communicatie en het uitdragen van de boodschap. Zo staat in de nieuwe Leidraad Horizontaal toezicht expliciet benoemd dat kantoren met een convenant anders door de Belastingdienst behandeld worden dan kantoren zonder convenant. 

Pensioen in eigen beheer

Ook het actuele onderwerp van pensioen in eigen beheer (PEB) kwam ter tafel. De Belastingdienst wil kantoren met een convenant graag ondersteunen bij de uitfasering PEB. De Belastingdienst gaat graag met SRA het gesprek aan om te kijken of er gevallen zijn waarbij vooroverleg niet nodig is. Spelregels daarvoor zouden dan gezamenlijk met het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) opgezet kunnen worden. Mocht dat lukken, dan is dat in ieder geval ook een mooi voorbeeld van HT-waarde!

Laatste punt van bespreking betrof BiZ. De Belastingdienst is erg onder de indruk van wat SRA-kantoren met BiZ doen voor de onderbouwing van de cijferanalyse. Binnen de Belastingdienst gaat dit nu ook leven. Daarom wil de Belastingdienst onderzoeken of zij op het werk van de SRA-accountant of fiscalist kunnen steunen als hij/zij gebruik maakt van de database, bijvoorbeeld bij de onderbouwing van de omzetverantwoording. Een afspraak met het BiZ-team is inmiddels gemaakt.

En mocht u zelf nog mooie (geanonimiseerde) voorbeelden hebben van HT-waarde: mail ze ons!  

Terug naar de overzichtspagina >>