Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 21-9-2017

Intervisie over de intervisie

Deze donderdagmiddag stond in het teken van 'kwaliteit' en de effectiviteit van de maatregelen 'In het publiek belang'.

Allereerst zaten we met betrokkenen bij elkaar om verdere invulling te geven aan het programma van 11 oktober: de intervisiebijeenkomst georganiseerd vanuit het bestuur voor de beleidsbepalers en –beslissers van uw kantoor. Vanzelfsprekend ging het met name over 'cultuur & gedrag', en kwaliteit; ook in relatie tot de maatregelen en de huidige visievorming door stuurgroep In het publiek belang.

En wat zijn onze verwachtingen als het gaat om het – volgens haar planning aangekondigde - aankomende AFM-onderzoek. U bent daar ook benieuwd naar want we hebben nu al een hele volle zaal. Fijn dat u zo betrokken bent!

Effectiviteit maatregelen In het publiek belang 

Daarna woonden we de presentatie/discussiebijeenkomst bij van een promovenda van de Erasmus Universiteit, die onderzoek deed naar de effectiviteit van de maatregelen In het publiek belang. Deze titel deed meer verwachten dan waar het feitelijk over ging. Aangezien de discussie onder het regime van de Chatham House Rule stond, kan ik niet uitgebreid ingaan op de meningsvorming.

Maar voor wat mijn eigen bijdrage betreft: ik heb (nogmaals) de zorg gedeeld dat het noodzakelijk is om als beroepsgroep met de AFM in overleg te treden en te bepraten wat het gemeenschappelijke doel zou moeten zijn van het toezicht op onze wettelijke controles. Met name de uitvoering daarvan en de communicatie daarover.

Van belang is te voorkomen dat we als beroep en de AFM belanden in een 'race to the bottom'. Met alleen maar verliezers op het einde.


Terug naar de overzichtspagina