Thuis in uw branche
Contact / Reacties Uw eigen visie, suggesties, wensen of aanbevelingen zijn van harte welkom! Geef uw reactie

Jonge wijsheid?

  • Auteur: Paul Dinkgreve
  • Publicatiedatum: 21-7-2017

Allereerst wil ik mijn complimenten geven aan de Young Profs en hun verschenen toekomstvisie op het accountantsberoep. Het is mij uit het hart gegrepen dat ook de jeugd ziet dat de huidige rol en functie van de accountant in de kern niet verandert.

Terecht wijzen zij er op dat onze opleiding nog erg veel amendering behoeft, daar waar het gaat over onze snel veranderende omgeving en –bijna vanzelfsprekend- de technologie.

Ik heb wel een paar vragen bij de visie, met name over de breedheid van het accountantsberoep. Er wordt gesproken over de regiefunctie bij de audit -wat ik mij goed kan voorstellen-, maar hoe zit dit bij non-audit? Wat is daar de visie op? Of moet ik er impliciet van uitgaan dat ook de Young Profs zien dat er een grote toekomst ligt voor meer zekerheid en betrouwbaarheid in het hele mkb? Waarbij dan met name de vraag over de scope en het object van controle om aandacht vraagt.

Verder mis ik ook de uitwerking van de te realiseren bevoegdheden, ook bij de specialisaties. Of gaat men -wellicht terecht-  ervan uit dat alle accountants met de nieuwe opleiding certificerend bevoegd zijn. Want dat past in de visie van toenemende vraag om zekerheid, ook in het hele mkb.
In ieder geval geeft de stelling van één titel en een krachtig accountantsberoep een warm gevoel.

Terug naar de overzichtspagina >>