Thuis in uw branche

Kleine verandering, groot resultaat

  • Auteur: Paul Dinkgreve
  • Publicatiedatum: 15-12-2017

Nu het stof weer wat is neergedaald, kijk ik met tevredenheid terug op een geslaagde SRA-dag. We hebben als  bestuur goede opening van zaken gegeven over de financiën. Dat was natuurlijk en eerlijk gezegd ook wel het minste dat we konden doen, als  een fout wordt geconstateerd die al jaaaaaaaren in de jaarrekening heeft gezeten.

We hebben hierover nu transparant gecommuniceerd. Ook heeft het bestuur z'n verantwoordelijkheid genomen; met name onze penningmeester heeft hier goed op geacteerd. Voor mij persoonlijk is het wel jammer dat we niet samen de rit uit konden zitten.

Tijdens het tweede deel van de jaarlijkse opening van het verenigingsjaar zijn we door Arend Ardon meegenomen in de magische wereld van veranderprocessen. Vooral de aspecten van menselijk gedrag, waaraan ik in de jaarrede al refereerde, werden nog eens helder uiteengezet. Misschien was het voor de meesten van u geen eyeopener. Maar het is ook goed om weer eens stil te staan bij menselijk gedrag en de effecten daarvan op de werkvloer. Met name het inzicht van kleine stapjes en geen grote trajecten, is denk ik wel een juist inzicht. "Verandering vraagt om genadeloos harde zelfreflectie en zet diegenen in de schijnwerpers die het goede voorbeeld geven. Zo kan een kleine verandering tot een groot resultaat leiden. Laat vooral uzelf niet de grootste belemmering zijn!"


Terug naar de overzichtspagina Lobby dagboek