Thuis in uw branche

Lobbyagenda 2018

  • Auteur: Paul Dinkgreve
  • Publicatiedatum: 19-1-2018

De afgelopen twee weken zijn we druk bezig geweest om de lobbyagenda 2018 in te richten. De lijst van onderwerpen is toch groter dan gedacht.

De positie van de dga in de fiscaliteit is bijvoorbeeld minder goed dan je zou denken en wensen. In het kader van de lastenverlichting wordt de dga stelselmatig overgeslagen. Het afschaffen van het pensioen in eigen beheer zonder werkbare alternatieven is zo'n punt. Ook het verschil tussen IB en VPB-ondernemers heeft bijvoorbeeld onze aandacht. Evenals de aangekondigde spoedmaatregel fiscale eenheid in het kader van de renteproblematiek. Dat moet niet gaat doorschieten voor normale zakelijke oorzaken.

We willen de dga dus meer op het netvlies van politiek Den Haag gaan brengen. Maar ook in onze eigen (accountancy)sector zijn er nog vele aandachtspunten, die wij in die zelfde arena voor het voetlicht moeten brengen. Zo is er net een consultatie binnengekomen vanuit het Ministerie van Financiën, waarbij een belangrijk punt aan de orde is ten aanzien het uitwisselen van informatie tussen BFT en AFM. Dit is weer even iets om over na te denken.

Praktijkknelpunten? Meld ze!

Mocht u nu zelf ook knelpunten ervaren in uw dagelijkse praktijk, bijvoorbeeld rond de dga maar ook bij andere doelgroepen of thema's? Meld ze dan bij ons via sdanse@sra.nl.

We zullen u vanzelfsprekend op de hoogte houden van onze acties en vorderingen in de politieke arena van Den Haag.