Thuis in uw branche

Mag het een onsje meer zijn?

Column van Diana Clement, voorzitter SRA

  • Publicatiedatum: 28-11-2023
Diana Clement

In aanloop naar de verkiezingen brachten we ons manifest ‘Kies voor meer vertrouwen, minder regeldruk uit’. Een oproep aan de politiek om ervoor te zorgen dat de motor van BV Nederland niet bezwijkt aan de ongebreidelde stapeling van regels, paarse krokodillen en de steeds wisselende (fiscale) wet- en regelgeving die gewoonweg ondernemen belemmeren.

En ja, ook accountantskantoren hebben daar in hun dagelijkse praktijk last van: vanwege hun rol en functie als controleur en adviseur van die mkb-ondernemingen én vanwege hun eigen omvang. De meeste kantoren zijn zelf ook een mkb-onderneming. 80% van de SRA-populatie kent een omvang kleiner dan 50 fte.

We zijn niet tegen

De boodschap van ons manifest is zeker niet nieuw. Onze actie(s) rond regeldruk zijn we jaren geleden gestart. We stellen consequent knelpunten in bestaande en nieuwe wet- en regelgeving aan de kaak. Bij nieuwe maatregelen pleiten we ervoor om het mkb als uitgangspunt te nemen. We hebben in het Wta-domein gewaarschuwd voor het afnemende absorptievermogen bij kantoren na 53 maatregelen Publiek belang, 22 maatregelen van de Commissie toekomst accountancysector en wat er nu verder nog aankomt. Bij de overheid, politiek, Belastingdienst en andere stakeholders. 

Laat het duidelijk zijn: we zijn niet tegen regels of maatregelen die de kwaliteit (bezien vanuit meerdere perspectieven) bevorderen. Die krijgen onverdeeld onze steun. Maar we sonderen wel wanneer maatregelen die kwaliteit niet ondersteunen, wanneer maatregelen zijn ingegeven door incidenten (vaak niet in ‘ons’ segment), wanneer maatregelen niet proportioneel zijn (binnen de aangegeven wettelijke en juridische kaders), of wanneer maatregelen niet passen bij ons soort kantoren (en stellen dan alternatieven voor).

In onze genen

Ook laten we al jaar en dag vanuit SRA zien dat we kwaliteit en kwaliteitsverbetering continu aanjagen. Gewoonweg omdat dat in ons DNA zit. Met reviews, kwaliteits- en cultuurprogramma’s.

Dat doen we op bestuurs- en beleidsniveau en - wat nog veel belangrijker is – op het niveau van de dagelijkse praktijk binnen kantoren. Ondanks dat we sommige nieuwe maatregelen niet van harte omarmen, zijn we samen met kantoren allang aan de slag om ze pragmatisch door te vertalen en betekenisvolle inhoud te geven. 

Daarnaast ervaren we dat kantoren elke dag bezig zijn om binnen de gegeven kaders, wet- en regelgeving en alle maatschappelijke uitdagingen, hun uiterste best doen om ‘het mkb’ te controleren en te adviseren. We zien ook: hoe meer regels en eisen, starheid en ingenomen ruimte om gewoonweg je vak te kunnen uitoefenen, hoe groter de kans op allerlei negatieve impact. Op werkplezier, op de aantrekkelijkheid van beroepen, op gewoonweg ondernemen. Die neerwaartse spiraal willen wij ombuigen.

Een onsje meer

Onze oproep gaat dus daar over. We willen niet dealen met minder werkplezier, minder aantrekkelijkheid van het beroep, minder (toekomstig) personeel, minder kantoren, met minder gewoonweg kunnen ondernemen. Wij willen juist meer van dat.

In dat kader: Kies voor meer vertrouwen, minder regeldruk!

Diana Clement
Voorzitter SRA