Thuis in uw branche

Piketpalen

  • Auteur: Paul Dinkgreve
  • Publicatiedatum: 17-2-2017

Bestuursvergadering. Uiteraard zijn prominent de ontwikkelingen besproken over het communicatieproces CEA – SRA. Inhoudelijk kan ik daar niet veel over vertellen.

Wel dat we als SRA-bestuur vastbesloten zijn om alle middelen te gebruiken die ervoor kunnen zorgen dat onze leden, of breder gesproken: kantoren in het mkb, een kwalitatief goede praktijkstage kunnen blijven aanbieden.

Visies NBA en SRA

Het visietraject van de NBA kwam ook uitgebreid ter tafel, met daarin centraal ons eigen SRA-visiedocument. Hoe verhouden zich beide visies ten opzichte van elkaar? Dat is met name van belang omdat wij als SRA actief zullen gaan deelnemen in het NBA-traject. Dus moeten we helder op het netvlies hebben hoe we als vereniging daarin staan.  

Wat zijn onze piketpalen voor die toekomst? Hierbij komen alle aspecten aan de orde. Denk aan de organisatie van de beroepsorganisatie (pluriformiteit et cetera) of het bestaansrecht en de rol en functie van de accountant.

Als ook de marktontwikkeling op het terrein van informatie en datastromen, gerelateerd aan de betrouwbaarheid van processen (digitalisering, verregaande geautomatiseerde processen, robotisering). En de invloed daarvan op onze kantoren. Plus daarnaast ook veel aandacht voor al of niet aanwezige (vermeende) wicked problems. Het adresseren en vaststellen of 'wicked' de juiste benadering is.

Terug naar de overzichtspagina >>