Thuis in uw branche

Ondertussen in het Haagse

  • Auteur: Paul Dinkgreve
  • Publicatiedatum: 21-2-2018

Nu het nieuwe kabinet op stoom begint te komen, merk ik dat MKB Nederland ook zeer actief is om rechtstreeks met de ministers om de tafel te zitten. Onlangs is er een goed gesprek geweest met minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarin stond de loonbetaling bij ziekte en de reparatie van de WWZ centraal.

Wat gebeurt er met de transitievergoedingen? Dat is voor ondernemers (in het mkb) zeer van belang. In het regeringsakkoord zijn diverse maatregelen aangekondigd. Het ligt in de bedoeling dat voor het zomerreces de transitievergoedingen die betaald zijn bij einde arbeidsovereenkomst langdurig zieken, met terugwerkende kracht terugbetaald gaan worden.

Klimaatdoelstellingen

Als het goed is, stuurt minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat vandaag een brief naar de Tweede Kamer. Deze brief gaat over hoe de klimaatdoelstellingen gehaald moeten worden en welke maatregelen daarbij horen. Mijn verwachting is dat dit de mkb-ondernemer veel geld kan gaan kosten. Op basis van de aankondigingen in de brief moeten we kijken hoe we die lasten met tijdige maatregelen zoveel mogelijk kunnen beperken. Voor ons als accountantskantoren werkzaam in het mkb is het van belang om hier goede notie van te nemen en in actie te komen.

 

Terug naar de overzichtspagina Lobby dagboek