Thuis in uw branche

PE: van kwantiteit naar kwaliteit

  • Auteur: Paul Dinkgreve
  • Publicatiedatum: 5-10-2018

Ook is onze reactie op de Consultatie Verordening Nadere Voorschriften Permanente Educatie naar de NBA gestuurd. De kern van de wijziging ligt in de verschuiving van kwantiteit (aan verplichtingen) naar kwaliteit (van verplichtingen).

Natuurlijk betekent dat meer verantwoordelijkheid neerleggen bij de professional, maar dat is vanuit kwaliteitsstreven ook wel logisch. Wel is van belang dat de toetsbaarheid van het systeem en de controle daarop niet uit het oog verloren worden. Van SRA kunt u verwachten dat wij u zullen ondersteunen in het goed inregelen van het kwaliteitsbeheersingsysteem op dit onderdeel. 

Terug naar de overzichtspagina Lobby dagboek