Thuis in uw branche

Uitspraak over AFM toezicht: discussie over rechtsbescherming accountants weer open

  • Auteur: Paul Dinkgreve
  • Publicatiedatum: 21-12-2017

De bocht die de AFM in de afgelopen jaren in haar toezicht maakte, was veel te kort. Fouten die individuele accountants maken, kunnen niet zomaar leiden tot boetes voor de accountantsorganisaties. Dat oordeelde Rechtbank Rotterdam gisteren in de zaak die EY en PwC aanhangig hadden gemaakt.

Het SRA-bestuur is blij met de uitspraak van de bestuursrechter. De uitspraak komt namelijk tegemoet aan onze visie op de rechtsbescherming van accountants. Deze visie deelden we uitgebreid met het Ministerie van Financiën, en ook dit jaar nog naar aanleiding van de Wet Aanvullende Maatregelen Accountantsorganisaties en de brief van de Minister van Financiën daarover van 31 januari dit jaar. Ook met andere stakeholders zoals AFM zelf, NBA, politieke partijen en de Tweede Kamer deelden we onze visie en zorg over de rechtsbescherming.  

Inhoudelijke toetsing

Met onze input vroegen we aandacht voor de sfeerovergangen als het gaat om de verantwoordelijkheid van individuele professional en kantoororganisatie. En voor de noodzakelijke eenduidigheid van normen. Volgens SRA is het van belang dat juist de Accountantskamer een uitspraak doet bij verschil van inzicht bij geconstateerde fouten in een dossier. Zonder deze inhoudelijke toetsing door de Accountantskamer ontstaat niet de noodzakelijke eenduidigheid binnen de normstelling. De noodzakelijke jurisprudentie ontbreekt immers en blijft dan ontbreken. Zonder nadere discussie hierover voorzien wij een afbreuk van het proces van vertrouwensherstel in onze beroepsgroep, met name in de kwaliteit van de accountantscontrole.

Discussie weer open

Let wel, toezicht en het verbeteren van onze kwaliteit blijven we noodzakelijk vinden. Maar met de uitspraak van de rechter lijkt de discussie over de invulling van toezicht en de rechtsbescherming weer open. Ook de Tweede Kamer, die eerder oordeelde dat de rechtsbescherming van accountants geen aanpassing behoeft, blijkt nu behoefte te hebben aan een debat met de nieuwe minister van Financiën. Tegelijkertijd kan ook een hoger beroep op de uitspraak nog plaatsvinden.

De uitspraak van de rechter komt in ieder geval op een mooi moment zo voor de feestdagen, de periode van bezinning, reflectie en vooruitkijken. Wat SRA betreft is de uitspraak in ieder geval een aanknopingspunt om in het nieuwe jaar in gesprek te gaan over het toezichtsmodel, eenduidige normstelling en rechtsbescherming; vanzelfsprekend samen met alle stakeholders.

Gerelateerd


Terug naar de overzichtspagina Lobby dagboek