Thuis in uw branche

Vaktechnisch onderdompelen

  • Auteur: Paul Dinkgreve
  • Publicatiedatum: 17-5-2018

Vandaag voor SRA naar het OPV geweest, het overleg platform vaktechniek voor degenen die dit NBA-gremium niet kennen. Daar kwamen met name verslaggevingsaspecten ter tafel, voor specifieke situaties.

Zoals: moeten middelgrote bv's die eigendom zijn van gemeentes nu wel of niet onder de SBR-publicatieplicht vallen? Dit in relatie tot de eisen die bij de moeder (gemeente) worden gesteld.

Good practice

Tevens hebben we gediscussieerd over de 'good practice' van het opnemen van een paragraaf ter benadrukking van de continuïteit, ook als er geen materiële onzekerheid is maar er wel een fundamenteel belang zou kunnen zijn. Het gaat hier om de relatie NV COS 706 en 570. 

Dit is typisch een voorbeeld van invulling van grijs gebied, dat – vanuit maatschappelijk oogpunt - steeds meer wordt verwacht van accountants. Er is niet echt een eenduidig standpunt neergelegd. De discussie is aangezwengeld.

 

Terug naar de overzichtspagina Lobby dagboek