Thuis in uw branche

Van de voorzitter: met energie en solidariteit voort

  • Publicatiedatum: 17-4-2020
Jan Zweekhorst

Een ‘tussenweek’, zo noemde premier Rutte deze week. Komende dinsdag komt er namelijk meer nieuws over wat er na 28 april gaat gebeuren. Veel mensen, niet alleen jongeren, snakken naar wat meer vrijheid. Uiteraard met de nodige zorgvuldigheid zullen we de eerste voorzichtige stappen zetten naar de anderhalvemetersamenleving.

Het virus is inmiddels tot diep in de haarvaten van onze samenleving doorgedrongen. Dat bleek afgelopen week eens te meer na alle vergaderingen, brainstormsessies, webinars en gesprekken met onze kantoren. Waar we ook over spraken, eigenlijk kwam het onderwerp telkens weer uit op corona.

Geen scenario’s

Veel kantoren maken zich zorgen over hun klanten die zich door de crisis heen worstelen. Hoe kunnen we hen ondersteunen en helpen? En wat voor impact heeft de op zijn gat liggende economie op onze kantoren? Het kabinet geeft geen horizon en geen scenario’s. Dan sta je als ondernemer met lege handen. Die onzekerheid kennen kantoren ook in hun advisering aan ondernemers over de steunmaatregelen. Welke omzetperiode moet gekozen worden bij de aanvraag van de NOW (tijdelijke tegemoetkoming in de loonkosten)? De ‘tussenweek’ is voor accountants en adviseurs een week van het zo goed mogelijk begeleiden van ondernemers.

Opborrelen creativiteit

Maar daar waar veel ondernemers worstelen, zien we ook de creativiteit van ondernemers opborrelen. Denk aan de pop up drive thru van een Tilburgse ijscozaak en het tempo waarin restaurants zijn gaan bezorgen. Bij SRA heeft gewenning ook plaats gemaakt voor creativiteit. Een andere manier van leren, alles online, en aanhaken op actualiteiten met e-learnings als (dis)continuïteit in de jaarrekening in crisistijd. Ook wij denken, net zoals onze kantoren, na over de anderhalvemetersamenleving.

Knellend juk afgooien

De komende week komt meer duidelijkheid van het kabinet. De meeste bedrijven willen toch het knellende juk van zich af gooien en de eerste stappen in de nieuwe anderhalvemetersamenleving zetten. Met de bijbehorende aanpassingen, dat wel. Kantines blijven dicht, looproutes worden uitgezet, er wordt in ploegendienst gewerkt.

De boel weer opstarten

Maar naast de aanpassingen zie ik om me heen ook energie om de boel weer op te starten. We moeten nog even volhouden, aldus de premier. Aankomende dinsdag is er wellicht een stip op de horizon. Dan kunnen we met een nieuw elan voort en in solidariteit werken aan het nieuwe normaal.

Wat betekent de uitbraak van het Coronavirus voor uw kantoor en uw klant? In ons uitgebreide Dossier Corona hebben we de belangrijkste informatie helder op een rij gezet.