Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 25-1-2018

Van opstarten en afscheid nemen

De eerste SRA Bestuursvergadering van 2018. Alle gremia die van belang zijn en invloed hebben op de werkzaamheden van onze kantoren - denk aan AFM, NBA, MCA, CEA, werkgroep niet-OOB, Ministerie van Financiële Zaken, MKB Nederland, Belastingdienst in kader van Horizontaal toezicht, FRC in het kader van SBR, NOAB, RB, BFT, NEVOA, de Vaste Kamercommissies van de Tweede Kamer en andere- zijn de revue gepasseerd. Wat kunnen we in 2018 verwachten, waar moeten we bij zijn? En dat is niet gering. In de komende weken zult u daar regelmatig wat over terug horen, best dagboek.

Aandacht voor u -onze leden- is een permanent onderdeel van onze bestuursvergadering. Het is prettig te constateren dat ons ledenbestand stabiel is, ondanks de fusies en overnames in het veld. Verder stond de evaluatie van onze Algemene Ledenvergadering van december 2017 op de agenda. We hebben vastgesteld welke acties voor Bestuur en Bureau daaruit voortvloeien. Ook daarover zult u (vanzelfsprekend) van mij terug horen.

Zo ook de eerste vergadering van het Hoofdbestuur van MKB Nederland. Waar onderwerpen besproken zijn zoals de wet DBA (2020: invoering van nieuwe regelgeving), nieuwe voorgestelde regeling Invest-NL en circulaire economie. U zult het vast niet vreemd vinden dat ik in de komende periode hier op terug kom.

En zo ook deze week – en wel op donderdag- het afscheid van een van de directeuren van de NBA, Anne-Marike van Arkel. Ik denk dat zij een heel warm gevoel zal hebben overgehouden aan deze bijeenkomst. Meer dan een half uur speeches zegt daarover denk ik genoeg. Kortom, het was me het weekje wel.

Terug naar de overzichtspagina Lobby dagboek