Thuis in uw branche
Contact / Reacties Uw eigen visie, suggesties, wensen of aanbevelingen zijn van harte welkom! Geef uw reactie

Verspilde moeite?

  • Auteur: Paul Dinkgreve
  • Publicatiedatum: 17-5-2017

Een interessante hoofdbestuursvergadering van MKB-Nederland. Er komen veel onderwerpen langs die allemaal op hun eigen wijze op de formatietafel liggen of moeten liggen. Zo ook de financiering in het mkb. Dit is nog steeds een hot issue maar vraagt wel om goede duiding.

Men denkt de toegang tot financiering alleen op te lossen met logistiek en standaardisering. Wat hier node mist is inzet op kwaliteit van de kredietvrager. En dan zeker de kwaliteit van de propositie en onderbouwing daarvan. De overheid denkt nog steeds geld te moeten steken in het opzetten van platforms. Hier wordt naar mijn idee veel geld verspild, terwijl de markt dit al heel goed oppakt. Denk aan Xattu en Brookz. Als de overheid al geld steekt in de toegankelijkheid, dan zouden ze vouchers aan de kredietvragers -starters en doorstarters- moeten verstrekken. Met deze startsubsidie en onze toegevoegde waarde, denk aan kwaliteit en betrouwbaarheid, wordt de kans van slagen voor hen een stuk groter. Wellicht kunnen we daarmee de afwijzing van 95% naar 90% brengen. Dit is de realiteit. Niet alles kan slagen namelijk, al denkt de media daar wel eens anders over. De notitie van MKB-Nederland wordt in ieder geval herschreven.

Terug naar de overzichtspagina >>