Thuis in uw branche

Wanneer komt de toezichthouder langs?

  • Auteur: Paul Dinkgreve
  • Publicatiedatum: 13-10-2017

Een aantal deelnemende kantoren had van de bijeenkomst op 11 oktober jl. een andere verwachting dan wat de avond bracht. Uit de evaluatie blijkt dat sommigen van u had verwacht exact te horen wanneer de AFM langs zal komen. En op welke wijze dat aanstaande onderzoek van de AFM dan zal worden ingericht.

Laat ik u eerlijk zeggen, ik had die verwachting ook. Maar nadat wij in augustus hadden besloten deze bijeenkomst te beleggen, is het aangekondigde onderzoek in de niet-OOB-sector van beoogd eind 2018, successievelijk uit de AFM-agenda verdwenen. Zoals wij dat nu zien, is dat niet in de laatste plaats door de ontstane commotie over de AFM-rapportages bij de Big4 (juli 2017), de groeiende politieke frustratie over accountants (Financieel Dagblad, 7 september 2017) en de druk die de Tweede Kamer vervolgens legt op de AFM.

Deze politieke druk geeft ook voor de AFM een spanningsveld. Het Internationale Monetaire Fonds heeft immers in zijn toetsing van de toezichthouder aangegeven dat het te lang duurt voordat zij een directe waarneming ook in het niet-OOB-segment uitvoert. Blijkbaar is de druk van de Tweede Kamer groter en heeft de AFM deze keuze gemaakt.

Naar verwachting zal na de jaarwisseling de agenda 2019-2021 van de AFM verschijnen. Ik verwacht dat in deze agenda helderheid gegeven zal worden wanneer de toezichthouder wel ons segment zal bezoeken. Zo gauw we daar zicht op hebben, zal ik dat met u delen. De wijze waarop het onderzoek zal plaatsvinden, zal vanzelfsprekend ook pas later duidelijk worden. Maar, stel dat het begin 2019 wordt, dan zullen nog steeds de dossiers 2017 centraal staan. Dat betekent dat het zaak is om te zorgen dat alle kwaliteitsverbeteringen in de dossiers 2017 zijn ingezet.

Duivels dilemma

Het dilemma van de AFM bezorgt ons als SRA ook een dilemma. Is het wel wenselijk dat de AFM langer wegblijft uit ons segment? Daar zijn voors en tegens.

Hoe zullen de uitkomsten bij de Next 5 uitpakken en welke invloed heeft dat op ons segment? Als deze uitkomsten negatief zijn, dan zal de AFM wellicht kunnen aannemen en ook communiceren dat de hele sector onvoldoende scoort. Aangezien de Big 4 en Next 5 tweederde van alle wettelijke controles vertegenwoordigen, zou de AFM impliciet dan ook een uitspraak doen over ons segment. Het overblijvende een derde deel wordt immers bijna geheel uitgevoerd door SRA-leden.

En: Zou een onderzoek bij SRA-leden tot andere uitkomsten leiden? Zo ja, dan willen we snelheid. Zo nee, dan zitten we er misschien ook niet op te wachten. Maar een onderzoek geeft wel duidelijkheid waar we staan. Ik vind dit een duivels dilemma. Actief pleiten voor een onderzoek of het allemaal op z'n beloop laten? We zijn benieuwd naar wat u hiervan vindt.

Reageren?: sdanse@sra.nl

Terug naar de overzichtspagina