Thuis in uw branche

Consultatie NBA-Discussienota Aanpakken en bestrijden van fraude

De NBA heeft een discussienota gepubliceerd over de rol van accountants bij de aanpak en bestrijding van fraude. Van accountants wordt veel verwacht wanneer het gaat om het detecteren en signaleren van fraude bij ondernemingen en andere organisaties.

De vraag is wat accountants moeten en kunnen doen en met welke dilemma's en belemmeringen zij in de praktijk te maken hebben.

De discussienota geeft aan welke positie accountants moeten innemen en welke acties zij moeten verrichten omtrent fraude. Om knelpunten en mogelijke oplossingen in kaart te brengen bevat de discussienota een aantal stellingen en consultatievragen. De NBA gebruikt de consultatiereacties voor een in 2016 vast te stellen beleidsplan over fraude.

Consultatie

Reactie SRA

De discussie over het aanpakken en bestrijden van fraude en de verwachtingen van het maatschappelijke verkeer over de rol en werkzaamheden van de accountant daarbij, is van groot maatschappelijk belang. En moet daarom gevoerd worden. In dat kader plaatste SRA Bureau Vaktechniek een aantal kanttekeningen bij de discussienota Fraude.