Thuis in uw branche

OKB: NBA-handreiking uitvoering en documentatie & SRA-werkprogramma’s

  • Publicatiedatum: 26-10-2021
Laptop

SRA Bureau Vaktechniek heeft gereageerd op de concept Handreiking OKB uitvoering en documentatie, die de NBA ter consultatie heeft voorgelegd. 

Nieuw is dat de handreiking rekening houdt met internationale ontwikkelingen, waaronder de nieuwe IAASB-Standaard ISQM2 (International Standaard on Qualtiy Management 2). Daarin is de rol van de OKB’er beschreven. Op termijn (per 2023?), wordt deze IAASB-standaard ook in Nederland ingevoerd. 

Consultatiereactie

De bevindingen zijn beperkt van aard. We denken dat de NBA-handreiking voor een bredere doelgroep van betekenis kan zijn, als ook aandacht besteed wordt aan de OKB uitvoering en documentatie bij non-assurance opdrachten. In dat kader stellen we tevens voor om aanvullend een voorbeeld vragenlijst OKB en/of een format voor een OKB-verslag op te nemen.

SRA werkprogramma’s

Bureau Vaktechniek gaat dit kwartaal nog de (vijf varianten van de) SRA-werkprogramma’s voor OKB actualiseren. De aandachtsgebieden die niet door het dossier, maar – voor zover dit nog niet is opgenomen - door de organisatie dienen te worden aangedragen, worden in de werkprogramma’s meegenomen óf met een verwijzing naar de betreffende (vijf varianten van de) handboeken kwaliteit opgenomen.

Denk bijvoorbeeld aan de aandachtsgebieden zoals de client- en opdrachtaanvaarding, informatie over risico’s, ethische aspecten, OKB-beleid, inzetten OKB-teamleden op groepsniveau, kantoorthema’s en verbeteracties, et cetera.