Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 7-5-2024

Reactie SRA op de internetconsultatie Aanpassing splitsingsvrijstelling

SRA heeft gereageerd op het consultatiedocument tot aanpassing van de splitsingsvrijstelling in de overdrachtsbelasting. Wij bepleiten handhaving van de bestaande vrijstelling en zien geen reden tot de nu voorgestelde beperking van het ministerie van Financiën.

Toezicht

Wel zijn wij voorstander van het uitbreiden van de vrijstelling tot de verkrijging van aandelen in een verkrijgende rechtspersoon bij de splitsing die als onroerendezaakrechtspersoon kwalificeert.

Voorafgaand duidelijkheid

Ook bepleiten wij invoering van de mogelijkheid voorafgaand duidelijkheid te krijgen over de toepassing van de splitsingsvrijstelling middels een voorafgaande beschikking waartegen bezwaar en beroep mogelijk is. Dit bepleiten wij zowel voor de huidige vrijstelling als voor de eventueel gewijzigde vrijstelling.

Ruime overgangsperiode

Vanwege het feit dat splitsingen langdurige trajecten kunnen vormen, zijn wij voorstander van een ruime overgangsperiode om te voorkomen dat lopende reorganisaties door deze wijziging zouden worden getroffen. Invoering zou bij voorkeur niet voor 1 januari 2025 behoren plaats te vinden.