Thuis in uw branche

SRA reageert op Consultatie Permanente educatie

  • Publicatiedatum: 5-10-2018

In het kader van het verder optimaliseren van de kwaliteit van het accountantsberoep, onderschrijft SRA het belang om ook het PE-stelsel te verbeteren en meer inhoudelijke verantwoordelijkheid bij de individuele professional te leggen.

De sector moet af van de zesjescultuur en permanente educatie daadwerkelijke invulling geven. Dat meldt SRA als reactie op de Consultatie Nadere voorschriften permanente educatie. 

Volgens SRA brengt het geschetste nieuwe systeem forse risico’s met zich mee: minder normstelling voor de accountant én minder controle op de naleving. SRA vindt het noodzakelijk een gedegen normenkader voor PE te formuleren én meer kwalitatieve toetsing in te bouwen om meer grip op de PE-activiteiten te behouden en de kwaliteit te borgen.


Lees de complete reactie van SRA