Thuis in uw branche

SRA reageert op consultatie Regeling Jaarverantwoording Wmg en Regeling Derivaten Wmg

  • Publicatiedatum: 1-12-2020

NBA/Coziek en SRA hebben gereageerd op de overheidsconsultaties Regeling Jaarverantwoording Wet Marktordening gezondheidszorg (Wmg) en Regeling Derivaten Wmg. In de reactie aan het ministerie van VWS geven we aan het huidige voorstel (de RjW) een te zwaar middel te vinden voor het beoogde doel (voorkoming onregelmatigheden), dat veel ongewenste gevolgen met zich meebrengt waaronder de kosten en de verwachte oordeelonthoudingen.

De Regeling Jaarverantwoording Wmg (Rjw) verplicht zorgaanbieders die zich moeten verantwoorden, een controleverklaring bij te voegen bij de openbaar te maken financiële verantwoording. Waar in het huidige verslaggevingskader voor zorginstellingen ruimte is voor andersoortige accountantswerkzaamheden (samenstellen en/of beoordelen), kent de RjW dergelijke uitzonderingen niet.

Extra 18.000 zorgaanbieders

In vergelijking met het huidige kader zullen naar inschatting van het ministerie van VWS circa 21.000 zorgaanbieders onder de openbaarmakingsplicht van de RjW vallen, waarmee op grond van die nieuwe regeling naar inschatting circa extra 18.000 zorgaanbieders (in het bijzonder eerstelijns en onderaannemers) geconfronteerd zullen gaan worden met de verplichting tot controle van de financiële verantwoording.

Impact groot en veelomvattend

Met de breed geformuleerde verplichtingen voor zorgaanbieders die zorg verlenen en declareren in het kader van de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg, waarbij sprake is van beperkte uitzonderingen van de openbaarmakingsplicht, betekent dit dat bijvoorbeeld ook eerstelijnsorganisaties (huisartsenpraktijken, tandartspraktijken en fysiotherapiepraktijken) zich hebben te houden aan de openbaarmakingsplicht en het toevoegen van een controleverklaring. De impact van deze uitbreiding van de controleplicht is groot en veelomvattend. Onduidelijk is of de accountancysector de beoogde uitbreiding van de controleplicht voor zorgaanbieders kan accommoderen. Bovendien leiden beperkte omvang en typologie - het ontbreken van controletechnische functiescheiding - naar verwachting tot relatief veel controleverklaringen met oordeelsonthouding, met alle gevolgen van dien.

Lees de volledige reactie op internetconsultaties RjW en RfdW