Thuis in uw branche

SRA reageert op Europese consultatie Groottecriteria ondernemingen

  • Publicatiedatum: 4-10-2023
Toezicht

De Europese Commissie is van plan om de groottecriteria (grensbedragen) van micro-, kleine, middelgrote en grote ondernemingen aan te passen. Op basis van de inflatie (peildatum 2013) stelt de Commissie voor de criteria 'balanstotaal' en 'omzet' te verhogen met 25 procent. Het derde groottecriterium, het gemiddeld aantal medewerkers, wordt volgens het voorstel niet gewijzigd. De grensbedragen bepalen onder andere ook of een onderneming controleplichtig is.

SRA heeft de volgende reactie ingestuurd naar de Europese Commissie:

  • Na bestudering van de effecten van zowel corona als de inflatiedruk en rekening houdend met de incidentele factoren in de Nederlandse situatie zoals energietekorten en aanpassing berekeningsgrondslag, beoordelen we het voorgestelde percentage van 25% als een reëel percentage.
  • Wanneer we het toevoegen van betrouwbaarheid aan het maatschappelijk en economisch verkeer en het informeren van alle stakeholders (ook ondernemers onderling) als uitgangspunt nemen, doet de voorgestelde verhoging ook recht aan de criteria waarop de grensbedragen / controlegrenzen onderbouwd zijn bepaald.
  • We willen ervoor waken om een advies te geven dat met name ziet op de korte termijnaspecten zoals een capaciteitsvraagstuk op de arbeidsmarkt. Langeretermijnfactoren zoals de invloed van AI, verdergaande digitalisering, en andere maatschappelijke en technologische ontwikkelingen moeten we ook meewegen.
  • Wij herkennen het spanningsveld in belangen. In dat kader vinden we het belangrijk om vanuit de verantwoordelijkheid die we als kwaliteitsvereniging hebben, een gedegen afweging te maken tussen het maatschappelijke (publiek) belang zoals hierboven beschreven, de belangen van het beroep/ accountants, en de belangen van ondernemers/ondernemingen.
  • Wij vinden lasten- en regeldrukverlichting in en voor het mkb van groot belang, maar verder verhogen van controlegrenzen buiten de inflatie achten wij niet in het maatschappelijk / stakeholders / publiek belang. Juist de eerdergenoemde langeretermijnfactoren moeten gaan leiden tot lastenverlaging.

Samengevat: SRA ondersteunt het voorstel van de Europese Commissie om de grensbedragen van micro-, kleine, middelgrote en grote ondernemingen aan te passen met 25%. Wel stellen we voor om óók vast te leggen dat over vijf jaar onderzoek gedaan is naar de effecten van deze aanpassing.

Eerder publiceerden we: