Thuis in uw branche

SRA reageert op internetconsultatie Aanpak Fiscale Regelingen

  • Publicatiedatum: 18-4-2023

SRA heeft gereageerd op de internetconsultatie ‘Aanpak Fiscale Regelingen’. Het ministerie van Financiën vroeg SRA en andere partijen eerder om kritisch mee te denken over de circa 130 fiscale regelingen die ons land kent. Deze invitatie hebben we zeer op prijs gesteld.

SRA is van mening dat pas als we voor ogen hebben waar we naartoe willen met ons belastingstelsel, we kunnen bekijken hoe en welke (fiscale) regelingen, ook in internationaal perspectief, daarin het beste passen. Met dan nog graag de grote wens dat het fiscale beleid duurzaam bestendig is en continuïteit biedt. VNO-NCW en MKB-Nederland denken er ook nagenoeg zo over, zo zagen we in hun reactie op de internetconsultatie 'Aanpak Fiscale Regelingen'.

We begrijpen dat de politiek voor een enorme opgave staat als het gaat om een eenvoudiger en toekomstbestendig belastingstelsel, zeker al als het gaat om de verouderde ict van de Belastingdienst. Maar uitvoering komt pas later, nu eerst het denkwerk.