Thuis in uw branche

SRA reageert op internetconsultatie Verzamelwet gegevensbescherming

  • Publicatiedatum: 7-7-2020

Het SRA-bestuur heeft gereageerd op de internetconsultatie Verzamelwet gegevensbescherming. Accountants die wettelijke controles bij zorginstellingen of in het onderwijs uitvoeren, lopen tegen knelpunten aan rond de AVG. Zij ontkomen er niet aan om bepaalde vertrouwelijke persoonsgegevens vast te leggen tijdens de controle.

De bepalingen in de Verzamelwet gegevensbescherming die zien op accountants (artikel 23a), helpen accountants om hun werk -een gevalideerde uitspraak doen over het getrouwe beeld- in het algemeen belang beter te kunnen doen dan nu het geval is.

Het beginsel van dataminimalisatie onderschrijven wij tevens, mits heldere en eenduidige normen geformuleerd worden in welke situaties het wel / niet noodzakelijk is dat een accountant bijzondere categorieën persoonsgegevens verwerkt en daarmee betrekt in de controlewerkzaamheden.

Lees de volledige reactie van SRA