Thuis in uw branche

SRA reageert op internetconsultatie Wijziging percentages Bbft 2019

  • Publicatiedatum: 7-7-2020

Het SRA-bestuur reageerde op de consultatie Wijziging percentages Bbft 2019. Met dit besluit wordt de verdeling van de toezichtkosten van de AFM onder de verschillende toezichtcategorieën gewijzigd. Deze wijziging houdt verband met de structurele toezichtkosten voor de nieuwe toetreders uit het Verenigd Koninkrijk.

Het SRA-bestuur maakt zich ernstige zorgen over de stijgende kosten die de accountancysector betaalt voor haar eigen toezicht. Niet alleen stijgt het percentuele aandeel binnen de totale toezichtkosten van de AFM; ook de vaste en variabele tarieven voor elke accountantsorganisatie is in drie jaar gestegen met 17,5%.

Daarbij moet ook in aanmerking genomen worden dat de uitwerking en implementatie van de aanbevelingen uit het rapport Vertrouwen in controle van de Commissie Toekomst Accountancysector -overdracht van de kwaliteitstoetsingen in het nOOB-segment aan de toezichthouder- in dit kostenkader nog niet zijn meegenomen.

Wanneer de huidige verdeling van de toezichtkosten (11,9% in 2019, ter consultatie 12,6% in 2020) aansluit bij de huidige inspanningen van de toezichthouder in het nOOB-segment, wat betekent dat dan voor de toekomstige verdeling in het kader van de overdracht van de kwaliteitstoetsingen in dit segment naar de AFM?

Relevante scenario’s ten aanzien van veranderingen binnen het doorlopende toezicht, zijn niet meegenomen in kostenkaders en ramingen. Gezien de huidige toezichtinspanningen bij vergunninghouders in het nOOB-segment, ligt het in de lijn der verwachting dat de al aangekondigde kostenstijging voor de accountancysector de komende jaren gevolgd zal worden door verdere kostenstijgingen. Gezien de continue druk en opstapeling van kosten, doet de prangende vraag zich voor of dit voor de (mkb-)markt behapbaar en betaalbaar blijft.

Lees de volledige reactie van SRA