Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 21-9-2020

SRA reageert op NBA-consultatie Wijzigingen NVKS

Naar aanleiding van ervaringen in de praktijk heeft de NBA een aantal aanpassingen in de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) aangebracht en ter consultatie aangeboden. Het SRA-bestuur heeft daarop gereageerd.

Bij een eerdere versie van de NVKS benadrukte het bestuur het belang dat de kwaliteitsvoorschriften neergelegd in de NVKS, in lijn met IFAC-regels, gelden als er sprake is van betrokkenheid van een accountant bij de uitvoering van assurance-opdrachten en aan assurance verwante opdrachten. Het ontgaan van deze regelgeving moet niet mogelijk zijn.

Uit de toelichting bij het huidige consultatiedocument leidt het SRA-bestuur af dat dit ook de bedoeling is van de NBA. Op een aantal onderdelen kan echter worden betwijfeld of de voorgestelde NVKS aan deze eis voldoet.

Lees de volledige reactie van SRA