Thuis in uw branche

Consultatie Standaard 4410 verduidelijking verplichtstelling

De NBA kreeg bij de consultatie op de Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen (NVKS) vragen over de werkingssfeer van Standaard 4410 Samenstellingsopdrachten.

Het gaat hierbij om de situatie wanneer deskundigen een adviesrapport uitbrengen. Deze vragen waren voor de NBA aanleiding om een voorstel te doen voor een verduidelijking van de werkingssfeer van Standaard 4410.

Reactie SRA

SRA heeft de NBA laten weten akkoord te zijn met de voorstellen uit het Consultatiedocument Standaard 4410 – verduidelijking verplichtstelling. Bureau Vaktechniek plaatste wel twee kanttekeningen bij de voorstellen.

Gerelateerde informatie