Thuis in uw branche

Financiële guts

Onder invloed van allerlei maatschappelijke en digitale ontwikkelingen verandert het accountantsberoep; het is van belang om mee te bewegen met deze trends en daarop te anticiperen.

In de jaren '20 van deze eeuw zullen de stakeholders in de financiële wereld andere verwachtingen, wensen en behoeften aan informatie of zekerheden van hun adviseur hebben dan nu. Hoe ziet het beroepsprofiel van de accountant er dan uit?

Voorkom verwachtingskloof

Om een nieuwe verwachtingskloof van de SRA-adviseur te voorkomen, pleit SRA voor gericht wetenschappelijk onderzoek onder alle stakeholders. SRA wil de toegevoegde waarde van de SRA-adviseur als 'financiële stavast' van de mkb-ondernemer meer benadrukken. Naast het geven van zekerheid door allerlei controlevormen, is het geven van advies rond het bedrijf en het persoonlijke leven van de ondernemer van essentieel belang in het mkb.