Thuis in uw branche

Klein is het nieuwe groot

Het mkb is de motor van de Nederlandse economie en een belangrijke factor voor de schatkist. Nu risicobeheersing bij alle stakeholders op het financiële veld een steeds belangrijker rol gaat spelen, en de vraag naar zekerheid in de markt ook toeneemt, vindt SRA het van belang om de bestaande controle grenzen te handhaven.

Gezien de toenemende vraag om zekerheid in de markt, zou het vanuit strategisch langetermijndenken verstandig zijn om de controle grenzen juist omlaag te brengen zodat meer ondernemers gecontroleerd kunnen worden en daarmee de zekerheden in de markt worden verhoogd.

Mkb moet uitgangspunt zijn

Daarnaast vindt SRA dat het mkb uitgangspunt moet zijn bij alle wet- en regelgeving rond 'ondernemen' (ministeries) én bij regelgeving en normstelling als het gaat om het accountantsberoep. Voor organisaties en bedrijven met een openbaar belang kan indien noodzakelijk geacht extra wet- en regelgeving worden geformuleerd.

De wettelijke controlemarkt mag en moet niet alleen voorbehouden zijn aan grote, internationale accountantskantoren. Marktwerking is gebaat bij goede toegang van mkb-kantoren op de controlemarkt. In de markt moet het gaan om concurrentie op kwaliteit, niet op prijs. Oneigenlijke concurrentie moet worden tegengegaan. Meer transparantie over de kwaliteit is daarvoor een remedie, bijvoorbeeld in de vorm van een openbaar trackrecordsysteem.