Thuis in uw branche

Werkbaar belastingstelsel

Het huidige belastingstelsel is aan herziening toe. Een lagere lastendruk voor werkgever en werknemers is vanuit internationale context bezien van belang.

Voorwaarde, zeker gezien onze open grenzen, is dat geen lastendrukverschuiving plaatsvindt en dat er sprake is van internationale houdbaarheid. Herziening van het stelsel moet plaatsvinden via de weg van de geleidelijkheid.

Betrek praktijkmensen en het mkb

Daarnaast moet fiscale wetgeving vooral eenvoudiger, eenduidiger (consistenter) en praktijkgericht worden vormgegeven. Uitvoerende instanties en praktijkmensen uit het mkb moeten vooraf betrokken worden in de ontwikkeling van nieuwe fiscale wetgeving zodat ingewikkelde en soms contraproductieve regelgeving vermeden wordt.

Huidige systeem

In het huidige systeem werken fiscale intermediairs samen met de Belastingdienst via het zogenaamde Becon-overleg. Bestuurslid Jan Zweekhorst RB en mr. Bas Opmeer (Fiscale commissies) vertegenwoordigen SRA in dit overleg. Jan Zweekhorst heeft ook zitting in het Digicom-overleg, een overlegplatform voor het gedigitaliseerde berichtenverkeer tussen de Belastingdienst en belastingconsulenten.

Neem een kijkje in de keuken van het Becon-overleg of lees meer over het Becon-overleg en de vergaderingen.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren