Thuis in uw branche

Standpunten

SRA vertegenwoordigt de belangen van SRA-kantoren en hun klanten op een groot aantal (beleids)onderwerpen. De belangrijkste standpunten lichten we er uit.

Toezicht op maat

Met Toezicht op maat, dat de werking van bestaande wetgeving als basis heeft, wil SRA de twijfel en discussies over het functioneren van het huidige toezichtmodel wegnemen, de verwachtingen van het maatschappelijke verkeer in acht nemen en bijdragen aan eenduidige kaders en vertrouwensherstel in het wettelijke controledomein.

Lees verder

Kwaliteit

SRA stelt kwaliteit van dienstverlening centraal. In onze visie op het vak, de eigen ambities als vereniging, als belangenbehartiger en bij onze individuele leden. Zo blijven we een verbindende, lerende organisatie, van voor en door de leden. En de vertrouwde, onafhankelijke financiële stavast van al die mkb-ondernemers in Nederland.

Lees verder

In het publiek belang

SRA vindt dat kwaliteit in de sector voorop moet staan. Waar verbeteringen nodig zijn, moet verbeterd worden. SRA houdt haar leden daarom periodiek een spiegel voor. Geldende wet- en regelgeving is de norm van de review.

Lees verder

Pensioen in eigen beheer dga

​Veel dga's hebben geld voor hun pensioen vastzitten in het eigen bedrijf dat hierdoor 'beklemd' is geraakt. Sinds 2013 is SRA samen met de beleidsmakers van het Ministerie van Financiën op zoek naar een oplossing voor deze pensioenklem. Deze oplossing moet zowel budgettair passen als ook toepasbaar zijn in de fiscale praktijk.

Lees verder

Hervorming belastingstelsel

Het huidige belastingstelsel is aan herziening toe. Een lagere lastendruk voor werkgever en werknemers is vanuit internationale context bezien van belang. Voorwaarde, zeker gezien onze open grenzen, is dat geen lastendrukverschuiving plaatsvindt en dat er sprake is van internationale houdbaarheid.

Lees verder

Horizontaal toezicht

Steunen op kwaliteit en professionaliteit van de fiscaal dienstverlener. En fiscaal toezicht op maat door de Belastingdienst. Dat zijn wat SRA betreft de pijlers onder het Horizontaal toezicht.

Lees verder