Thuis in uw branche

Standpunt In het publiek belang

SRA vindt dat kwaliteit in de sector voorop moet staan. Waar verbeteringen nodig zijn, moet verbeterd worden. SRA houdt haar leden daarom periodiek een spiegel voor. Geldende wet- en regelgeving is de norm van de review.

Van belang is te onderkennen dat elk accountantskantoor een eigen identiteit heeft. Vanuit die eigen identiteit moet elk accountantskantoor kiezen hoe zij 'kwaliteit' en het kwaliteit(borging)systeem wil vormgeven. Uiteindelijk moet het SRA-merk dat het kantoor hanteert voor haar hele dienstverleningspakket, staan voor kwaliteit.

Anderzijds maakt SRA zich sterk bij de beroepsvereniging, toezichthouders, Ministeries en parlement voor goede en juiste wet- en normgevende kaders en andere voorwaarden waarmee accountantskantoren hun werk goed kunnen doen.

In het publiek belang

Specifiek voor kantoren die op basis van een AFM-vergunning wettelijke controles verrichten in het mkb-segment, bieden de 53 aandachtsgebieden van het rapport In het publiek belang (september 2014) handvatten om kwaliteit en bijbehorende cultuur en gedrag te toetsen. SRA onderschrijft de maatregelen. Wel hebben we ons sterk gemaakt voor specifieke duiding ervan voor accountantskantoren die werken in het mkb. Samen met de werkgroep niet-oob-accountantsorganisaties heeft SRA de aandachtsgebieden door vertaald. Lees verder in het dossier In het publiek belang.

SRA initiatief

In 2013 constateerde de AFM na onderzoek bij 20 SRA-kantoren met een controlevergunning dat de kwaliteit onvoldoende was. SRA startte daarop begin 2014 het kwaliteitsverbeterprogramma Samen Beter. Doel van Samen Beter is de kwaliteit van alle (250) SRA-kantoren die wettelijke controles in het mkb uitvoeren, integraal te meten en waar nodig op maat te verbeteren.

Nieuws over dit standpunt

Achtergrond

Gerelateerde informatie

De dagelijkse praktijk

Praktische informatie over ondersteuning en begeleiding vanuit SRA bij kwaliteitsverbetertrajecten, de stand van zaken, veel gestelde vragen en méér, leest u in: