Thuis in uw branche

Standpunt Pensioen in eigen beheer dga

​Veel dga’s hebben geld voor hun pensioen vastzitten in het eigen bedrijf dat hierdoor ‘beklemd’ is geraakt. Sinds 2013 is SRA samen met de beleidsmakers van het Ministerie van Financiën op zoek naar een oplossing voor deze pensioenklem. Deze oplossing moet zowel budgettair passen als ook toepasbaar zijn in de fiscale praktijk.

De problemen rond het pensioen in eigen beheer voor de dga vragen om een ondernemersvriendelijke oplossing. Fiscale waarderingsbeperkingen hebben in combinatie met de rentestand tot gevolg gehad dat een groot verschil is ontstaan tussen de werkelijke waarde van pensioenverplichtingen en de fiscale waarde. Dit verschil vertaalt zich in feitelijke dekkingstekorten en andere discussies over het gevoerde dividendbeleid van de dga.

Stand van zaken

De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel Uitfasering Pensioen in eigen beheer ingediend op Prinsjesdag 2016. De Tweede Kamer heeft dit voorstel aangenomen. Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer heeft de staatssecretaris het wetsvoorstel echter voor stemming teruggetrokken. Ondernemers zouden gebruik kunnen maken van mogelijkheden om de (toekomstige) indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraken op het moment van afkoop of omzetting ten laste van de fiscale winst te brengen.

Half januari 2017 heeft SRA opnieuw op het ministerie van Financiën gesproken over een werkbare oplossing. Dit resulteerde in een zogenaamde Novelle. Op 7 maart stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel.

Standpunten SRA

Parlementaire behandeling

Gerelateerde informatie