SRA BIZ logo
...voor het ondernemende accountantskantoor.
 

Toepassing van BiZ in de samenstelpraktijk

Met de invoering van BiZ beschikken de SRA-kantoren niet alleen over een unieke adviestool, maar kan BiZ ook diensten bewijzen in de samenstel-, beoordelings- of controlepraktijk. Dit betreft zowel de initiële als de afsluitende cijferbeoordeling, waarbij de cijfermatige verbanden en ontwikkelingen nog eens kritisch moeten worden nagegaan. Hierin kan BiZ een belangrijke normatieve rol spelen.

Wij nemen als voorbeeld één post in de winst en verliesrekening: de personeelskosten ten opzichte van de omzet. Het is goed te realiseren dat de cijfers in BiZ geschaald worden op basis van de omzet. Dat betekent dat omzet van de branche per definitie gelijk is aan de omzet van de onderneming.

Bedrijf 2016 Branche 2016 Bedrijf 2015 Branche 2015
Omzet 3600 (100%) 3600 (100%) 3200 (100%) 3200 (100%)
Personeelskosten 2050 (57%) 1900 (53%)  2000 (62,5%)  1650 (52%) 

De vraag is wat in het kader van de cijferanalyse hier opvalt. En wat betekent dat voor de aanpak?

Op het eerste gezicht blijkt dat de personeelskosten (ten opzichte van de omzet) hoger zijn dan gemiddeld in de branche. Al twee jaar op een rij, maar dat de afwijking ten opzichte van het branchegemiddelde wel afneemt.

Verklaring

Een verklaring zou kunnen zijn dat in het kader van de (omzet)groei goedkopere krachten zijn aangenomen, of dat duurder personeel personeel verruild is tegen goedkoper (en meer productief?) personeel. Met andere woorden: er gaat wel een verhaal schuil achter de BiZ-rapportage en het is de uitdaging om daar achter te komen. Maar wat nu als die verklaringen niet blijken te kloppen? Dan kan BiZ helpen om (initiële) risico's te formuleren:

  • wellicht zijn de personeelskosten in 2016 te laag verantwoord (box-4 beloningen)
  • het kan ook zijn dat de omzet is geflatteerd (te hoog) bijvoorbeeld om financieringsnormen te behalen

Door deze ontwikkelingen in samenhang met de ontwikkeling van andere posten uit de BiZ-rapportage te bezien, komt men uiteindelijk aan een set van risico's die de samenstel-, beoordelings- of controlewerkzaamheden verder moeten aansturen, gericht op het bestaan of de volledigheid van bepaalde posten. BiZ vertelt het verhaal achter de cijfers.

lees meer > sluit

Contact

Heeft u vragen of wilt u met mij over BiZ sparren, neem dan contact met mij op.

Amida Elmoudni linkedin
T 030 656 60 60
E biz@sra.nl
Amida Elmoudni sluit

Hoe werkt BiZ?

Wat moet u weten om jaarrekeningen aan te leveren en BiZ-rapporten op te vragen? En hoe komen de cijfers tot stand?

Hoe lever ik jaarrekeningen aan?

U kunt jaarrekeningen aanleveren door het door uw kantoor gebruikte rapportagepakket te koppelen aan BiZ. Hiervoor hebben CaseWare, MLE en Unit4 koppelingen beschikbaar die voor alle aangemelde BiZ-kantoren kosteloos beschikbaar zijn. Hieronder vindt u per softwareleverancier hoe u de BiZ-koppeling kunt installeren. Deze koppeling kunt u ook gebruiken om BiZ-rapporten op te vragen.

CaseWare

De CaseWare Connector SRA Benchmark kunt u, als BiZ-gebruiker, direct opvragen bij CaseWare. U ontvangt dan binnen één werkdag de link naar uw klantenpagina waar u de CaseWare Connector SRA Benchmark kunt downloaden.

Unit4

De SRA Benchmark kunt u, als BiZ-gebruiker direct downloaden via MyUnit4.

MLE

Tandwielen lees meer > sluit

Hoe komen de cijfers tot stand?

Wat doet SRA om de betrouwbaarheid van de benchmarks te garanderen?

De betrouwbaarheid van de benchmarkdata begint bij de aanlevering  en verwerking van jaarrekeningen. Om tot betrouwbare en betekenisvolle benchmarkdata te komen, voert SRA vervolgens een aantal analyses uit. U beschikt hiermee altijd over optimale benchmarkdata.  Meer weten over het aanleverproces, de analyse en beschikbare benchmarks? Download dan het onderstaande document.

lees meer > sluit

Rapporten BiZ

SRA-leden beschikken met BiZ over drie soorten rapporten. Zo zijn er rapporten die in één oogopslag laten zien hoe de onderneming scoort ten opzichte van branchegenoten. Ook zijn binnen BiZ rapporten beschikbaar die uitgebreid in kaart brengen hoe de onderneming scoort en waar groeikansen liggen.

Factsheet

Hierin worden zes kengetallen van de onderneming vergeleken met de benchmark. De ondernemer krijgt zo in één oogopslag te zien hoe zijn organisatie presteert in vergelijking met de branche. Doel van de factsheet is om de ondernemer kort en krachtig inzicht te geven in zijn prestatie.

Benchmarkrapport
Het Benchmarkrapport bevat een uitgebreide cijferanalyse van de prestatie van de onderneming ten opzichte van de branche. Het benchmarkrapport heeft als primair doel om een adviesgesprek met de ondernemer te kunnen voeren.

Brancherapport
Van de door u benoemde belangrijkste branches kan een Brancherapport worden opgevraagd. Hierin wordt,net als in de Benchmarkrapport, de prestatie van de onderneming vergeleken met de branche. In deze rapportage is echter ook een uitgebreide sectoranalyse opgenomen waarin trends, ontwikkelingen, thema´s, kansen en bedreigingen uitgebreid aan de orde komen. 

Van welke branches kan ik BiZ-rapporten opvragen?
SRA hanteert een minimum aantal van 30 jaarrekeningen per benchmark. Met zo'n 40.000 jaarrekeningen die per jaar worden aangeleverd is van ruim 70% van het MKB BiZ-rapporten beschikbaar. Weten welke branches dit zijn? Download dan een overzicht van de beschikbare benchmarks.

Anonimiteit van de benchmarkdatabase
Jaarrekeningen van klanten aanleveren aan BiZ. Mag dat eigenlijk wel? Als uw kantoor wil deelnemen aan BiZ, moet u rekening houden met een aantal juridische aspecten.

lees meer > sluit

Webinar werking BiZ

Bekijk het webinar over de werking van BiZ. In 45 minuten tijd passeren het up- en downloaden, de type rapportages, de analyse, implementatie van BiZ en de juridische aspecten de revue. Ook worden er praktische tips gegeven.

Bekijk het webinar >>

sluit