SRA BIZ logo
...voor het ondernemende accountantskantoor.
 

Rapporten BiZ

SRA-leden beschikken met BiZ over drie soorten rapporten. Zo zijn er rapporten die in één oogopslag laten zien hoe de onderneming scoort ten opzichte van branchegenoten. Ook zijn binnen BiZ rapporten beschikbaar die uitgebreid in kaart brengen hoe de onderneming scoort en waar groeikansen liggen.

Factsheet

Hierin worden zes kengetallen van de onderneming vergeleken met de benchmark. De ondernemer krijgt zo in één oogopslag te zien hoe zijn organisatie presteert in vergelijking met de branche. Doel van de factsheet is om de ondernemer kort en krachtig inzicht te geven in zijn prestatie.

Benchmarkrapport
Het Benchmarkrapport bevat een uitgebreide cijferanalyse van de prestatie van de onderneming ten opzichte van de branche. Het benchmarkrapport heeft als primair doel om een adviesgesprek met de ondernemer te kunnen voeren.

Brancherapport
Van de door u benoemde belangrijkste branches kan een Brancherapport worden opgevraagd. Hierin wordt,net als in de Benchmarkrapport, de prestatie van de onderneming vergeleken met de branche. In deze rapportage is echter ook een uitgebreide sectoranalyse opgenomen waarin trends, ontwikkelingen, thema´s, kansen en bedreigingen uitgebreid aan de orde komen. 

Van welke branches kan ik BiZ-rapporten opvragen?
SRA hanteert een minimum aantal van 30 jaarrekeningen per benchmark. Met zo'n 40.000 jaarrekeningen die per jaar worden aangeleverd is van ruim 70% van het MKB BiZ-rapporten beschikbaar. Weten welke branches dit zijn? Download dan een overzicht van de beschikbare benchmarks.

Anonimiteit van de benchmarkdatabase
Jaarrekeningen van klanten aanleveren aan BiZ. Mag dat eigenlijk wel? Als uw kantoor wil deelnemen aan BiZ, moet u rekening houden met een aantal juridische aspecten.