SRA BIZ logo
...voor het ondernemende accountantskantoor.
 

Toepassing van BiZ in de samenstelpraktijk

Met de invoering van BiZ beschikken de SRA-kantoren niet alleen over een unieke adviestool, maar kan BiZ ook diensten bewijzen in de samenstel-, beoordelings- of controlepraktijk. Dit betreft zowel de initiƫle als de afsluitende cijferbeoordeling, waarbij de cijfermatige verbanden en ontwikkelingen nog eens kritisch moeten worden nagegaan. Hierin kan BiZ een belangrijke normatieve rol spelen.

Wij nemen als voorbeeld één post in de winst en verliesrekening: de personeelskosten ten opzichte van de omzet. Het is goed te realiseren dat de cijfers in BiZ geschaald worden op basis van de omzet. Dat betekent dat omzet van de branche per definitie gelijk is aan de omzet van de onderneming.

Bedrijf 2016 Branche 2016 Bedrijf 2015 Branche 2015
Omzet 3600 (100%) 3600 (100%) 3200 (100%) 3200 (100%)
Personeelskosten 2050 (57%) 1900 (53%)  2000 (62,5%)  1650 (52%) 

De vraag is wat in het kader van de cijferanalyse hier opvalt. En wat betekent dat voor de aanpak?

Op het eerste gezicht blijkt dat de personeelskosten (ten opzichte van de omzet) hoger zijn dan gemiddeld in de branche. Al twee jaar op een rij, maar dat de afwijking ten opzichte van het branchegemiddelde wel afneemt.

Verklaring

Een verklaring zou kunnen zijn dat in het kader van de (omzet)groei goedkopere krachten zijn aangenomen, of dat duurder personeel personeel verruild is tegen goedkoper (en meer productief?) personeel. Met andere woorden: er gaat wel een verhaal schuil achter de BiZ-rapportage en het is de uitdaging om daar achter te komen. Maar wat nu als die verklaringen niet blijken te kloppen? Dan kan BiZ helpen om (initiële) risico's te formuleren:

  • wellicht zijn de personeelskosten in 2016 te laag verantwoord (box-4 beloningen)
  • het kan ook zijn dat de omzet is geflatteerd (te hoog) bijvoorbeeld om financieringsnormen te behalen

Door deze ontwikkelingen in samenhang met de ontwikkeling van andere posten uit de BiZ-rapportage te bezien, komt men uiteindelijk aan een set van risico's die de samenstel-, beoordelings- of controlewerkzaamheden verder moeten aansturen, gericht op het bestaan of de volledigheid van bepaalde posten. BiZ vertelt het verhaal achter de cijfers.