SRA BIZ logo
...voor het ondernemende accountantskantoor.
 

Branchesignalering Horeca uit de crisis: restaurants, hotels en leisure

De horeca werd als eerste en zwaarste getroffen door de coronapandemie. In de eerste vijf maanden van 2020 kwam het aantal faillissementen in de branche uit op 147, tegen 200 in heel 2019 (CBS). Ook nu de coronamaatregelen zijn versoepeld, blijft de anderhalvemeterregel de bezetting drukken, net als de beperkingen voor het internationale toerisme.

Grootste klap moet nog komen

HorecaExperts waarschuwen: de grootste klap moet nog komen. Naar verwachting zal maar liefst 35-40% van de horecabedrijven aan het eind van het jaar zijn omgevallen. De deelsectoren van de horeca worden daarbij niet allemaal even hard en op dezelfde manier geraakt. Waar alle ondernemers die afhankelijk zijn van evenementen, feesten en partijen, internationale toeristen en de zakelijke markt in zwaar weer blijven hangen, kunnen onder meer vakantieparken en sommige restaurants profiteren van de groei van het binnenlandse toerisme.

Het is daarom van belang om per deelsector te inventariseren wat de impact van de coronacrisis is en wat de belangrijkste leerpunten zijn voor de toekomst: voor de horecaondernemer, maar ook voor de SRA-accountant als adviseur. Doe uw voordeel met de branchesignalering van de specialisten van de Branche-expertgroep Horeca en First Mate Consultancy & Concepts, specifiek voor drie deelsectoren:

 1. Restaurants
 2. Hotels
 3. Leisure (vakantieparken en campings)

Horeca lees meer > sluit
Nieuw

Klankbordgroep bijeen voor eerste beelden nieuwe BiZ-platform

Afgelopen week is de klankbordgroep bij elkaar gekomen om de eerste nieuwe beelden van het nieuwe platform met elkaar te bespreken en de eerste reactie was positief. Met de vernieuwing van het SRA-BiZ benchmarkplatform zorgen we voor meer flexibiliteit en mogelijkheden voor u als gebruiker.

Nieuw BiZ-platformDe verwachting is dat de huidige BiZ-kantoren tegen het einde van het eerste kwartaal 2021 gebruik kunnen gaan maken van het nieuwe platform. Voordat alle kantoren over gaan wordt eerst een pilot gedraaid met SRA-kantoren uit een eerder samengestelde kopgroep. 

Stappen maken en verder innoveren

Met het nieuwe platform wil SRA de aankomende tijd met u stappen maken en verder innoveren. Niet alleen voor wat betreft de doorontwikkeling van het platform, maar ook ruimte bieden voor u als kantoor: hoe wilt u straks uw klant bedienen met benchmarkinformatie? En hoe kunnen wij u daarbij ondersteunen? Het nieuwe BiZ is dus niet alleen een nieuw technologisch platform, maar is ook de aanzet voor het bouwen aan een community waarin we elkaar verder kunnen helpen.

Demo

Wilt u meer weten over het nieuwe platform? Wij maken graag een afspraak voor een demo! Mail naar biz@sra.nl

lees meer > sluit

Update benchmarkplatform

SRA is samen met Visonplanner bezig om het BiZ-platform te migreren en uit te breiden. De aankomende periode wordt gebruikt om in fases te testen. In eerste instantie door SRA zelf, later zullen ook een aantal pilotkantoren hierbij aansluiten. In het najaar kunnen we naar alle waarschijnlijkheid starten met overzetten van BiZ-kantoren naar het nieuwe platform.

We proberen de impact hiervan voor u als BiZ-gebruiker zo klein mogelijk te houden.

Naast de ontwikkeling van het platform wordt er op dit moment ook met diverse dashboardpartijen samengewerkt om een koppeling met het BiZ-platform te maken of de bestaande koppeling te optimaliseren. Zo kunt u gegevens van uw klant in een dashboard visualiseren en vergelijken met de branchegemiddelden uit BiZ.

lees meer > sluit
Nieuw

Uitnodiging Branche-expertgroep Automotive met BOVAG-directeur Peter Niesink

Gemiddeld gaat de branche gebukt onder 25% omzetverlies in Q2, maar is het sentiment volgens de deelnemers van de branche-expertgroep wél gematigd positief. Hoe kunt u als adviseur het verschil maken? BOVAG-directeur Peter Niesink is te gast tijdens de eerstvolgende bijeenkomst op 10 november (online) en u bent van harte uitgenodigd om deel te nemen.

Peter Niesink van de BovagBranche-expertgroep Automotive: dinsdag 10 november 2020

Online presentatie Peter Niesink: 16.00 – 16.45 uur

Peter Niesink van de Bovag lees meer > sluit

Branchesignalering Medisch: impact coronacrisis op de eerstelijns zorgorganisatie

De uitbraak van het coronavirus heeft onverwacht veel gevraagd van alle zorgprofessionals. Huisartsen en apotheken hebben veel overuren en kosten moeten maken om goede zorg te kunnen leveren. Zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten, bijvoorbeeld in de mondzorg en fysiotherapie, hadden juist een terugval in consulten, omdat niet-noodzakelijk patiëntencontact moest worden vermeden.

MedischDe specialisten van de Branche-expertgroep Medisch en de ABN AMRO gingen in gesprek over de impact van de crisis op drie deelsectoren: 1) Huisarts, 2) Fysiotherapie en 3) Mondzorg. Download de branchesignalering voor de belangrijkste inzichten per sector.

Financieel gezien valt op dat de huisartsen de omzet hebben zien toenemen, dat de omzet in de mondzorg zo’n 25% onder normaal zit, en dat de fysiotherapeuten het financieel gezien het zwaarst hebben. Zeker de praktijken die geen onderdeel uitmaken van een groepspraktijk of keten, en/ of gedeeltelijk afhankelijk zijn van fitnessactiviteiten moeten alle zeilen bijzetten. Er is in alle sectoren gebruikgemaakt van steunmaatregelen, maar de continuïteitsbijdrage is maar beperkt benut vanwege de complexiteit van de regels. Hier ligt dus een kans voor praktijken die een financiële buffer nodig hebben. Er kleven wel haken en ogen aan de inhaalzorg. Praktijken die een groeistrategie hadden/hebben, komen mogelijk in de problemen omdat in de eerste 6 maanden na de laatste CB de groei gezien kan worden als inhaalzorg en daarover zal slechts 45% worden vergoed. De NOW-maatregel is wel ruim ingezet.

Samengevat

De vooruitzichten voor huisartsen, fysiotherapeuten en tandartsen zijn positief; de zorgvraag zal toenemen en in het verlengde hiervan de behoefte aan gekwalificeerd personeel. Hierdoor zullen organisatorische uitdagingen op het gebied van digitalisering en personeel opnieuw hoog op de agenda komen. Zeker ook in het geval er ‘een tweede golf’ komt in het najaar. Lees meer in de branchesignalering.

Medisch lees meer > sluit
Nieuw

SRA-BiZ Kennisdag 2020 (online) op 7 oktober: begeleid uw klanten met branchekennis

Hoe begeleidt u uw klanten uit de crisis? Om als onderneming succesvol te blijven is het van belang om te kunnen anticiperen, adapteren én innoveren. Stuurinformatie uit Branche in Zicht en branchekennis zijn hierbij belangrijker dan ooit! Laat u inspireren op de SRA-BiZ Kennisdag op 7 oktober vanaf 13 uur.

LaptopDe coronacrisis heeft het mkb hard geraakt met een omzetdaling in bijna alle sectoren tot gevolg. Om als onderneming succesvol te blijven is het van belang om te kunnen anticiperen, adapteren én innoveren! Willem Overbosch, auteur van het boek Toptrends voor ondernemers, neemt u met een inspirerend en praktisch verhaal mee in de wereld van innovatie in crisistijd. Tijdens de brancheworkshop gaat u samen met een sectorspecialist en workshopleider aan de slag.

U heeft de keuze uit de volgende 4 workshops:

 1. Transport
 2. Automotive
 3. Bouw
 4. Retail

MEER INFORMATIE / INSCHRIJVEN >>

Laptop lees meer > sluit
Nieuw

Nieuw BiZ-platform en de toegevoegde waarde van dashboards

Achter de schermen wordt hard gewerkt om het BiZ-platform te migreren en uit te breiden. De aankomende periode wordt gebruikt om in fases te testen. Naast de ontwikkeling van het platform wordt op dit moment met dashboardpartijen samengewerkt voor een koppeling. Zo kunt u gegevens van uw klant in een dashboard visualiseren en vergelijken met de branchegemiddelden uit BiZ.

Dashboards geven de ondernemer inzicht en controle. De ondernemer wil sturen op relevante, actuele informatie over zijn onderneming en zijn financiële situatie. Dashboards met de juiste stuurinformatie en KPI's maken dit mogelijk. Zeker als de data uit verschillende bronnen op een overzichtelijke manier worden gepresenteerd en de ondernemer interactief kan inzoomen op de voor hem relevante gegevens.

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Huisartsen dashboard 
Huisartsen dashboard 

Toegevoegde waarde

Als accountant kunt u dashboards inzetten om uw klanten optimaal te informeren en adviseren. Met data kunt u de mooiste dasboards creëren, maar het is vooral belangrijk dat u klant- of branchespecifieke dashboards maakt die toegevoegde waarde leveren.

Combineer informatie

Door financiële en operationele informatie te combineren met trends en ontwikkelingen in de branche biedt u meerwaarde voor uw klanten. Zeker als u de omzet per vierkante meter voor uw klant kunt berekenen en vergelijken met de branche.

Gebruik het nieuwe BiZ-platform

Met de gegevens uit het nieuwe SRA-BiZ-platform is het nu mogelijk de branchegemiddelden op het niveau van de jaarrekening te verwerken in een dashboard voor de ondernemer. Het nieuwe platform maakt het mogelijk dashboards te realiseren op basis van actuele tussentijdse cijfers, non-financials en KPI’s.

Logo Comandi

Comandi heeft al een koppeling met SRA-BiZ en met het nieuwe SRA-BiZ-platform zullen meer dashboardpartijen aanhaken.

Huisartsen dashboard lees meer > sluit

SRA Corona-Barometer

Gedurende 15 weken heeft SRA een tweewekelijks onderzoek gedaan onder de leden, om te monitoren hoe mkb-ondernemers, specifiek in acht branches, ervoor staan. De laatste Barometer die vandaag is verschenen wijst uit dat het algehele sentiment niet eerder zo positief was. Een mooie start van het zomerseizoen!

Minder faillissementen en liquiditeitsproblemen dan verwacht

Grafiek BarometerHet percentage klanten waarvoor liquiditeitsproblemen wordt verwacht is gedaald naar 14% (47% in week 1) en het percentage klanten waarvoor een faillissement wordt verwacht is bijgesteld naar 5% (dit was bijna 12%). Het vertrouwen in de overheid is opnieuw toegenomen na het laatste pakket met steunmaatregelen.

Uitstel van belasting voor bijna 13%

Kijkend naar het gebruik van de steunmaatregelen, valt op dat vooral de nieuwe NOW 2.0 en de kredietfaciliteiten op dit moment het hoogst scoren, gevolgd door de TOFA-regeling voor flexwerkers. Het uitstel van belastingbetaling is voor 12,5% van de klanten aangevraagd. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat horecazaken het vaakst een beroep deden op de regeling: bijna 60 procent betaalt dit jaar later belasting vanwege de coronacrisis.

Horeca, detailhandel en automotive

De omzetprognoses voor het derde kwartaal zijn het meest somber voor de horeca, detailhandel en automotive. Opvallend is dat de verwachtingen voor de automotive een fractie negatiever zijn dan voor het derde kwartaal: 44% van de SRA-leden verwacht een gemiddelde omzetdaling van 20-40% in deze sector. De prognoses voor detailhandel zijn juist iets verbeterd, in lijn met de positieve berichten van het CBS over een omzetstijging van de detailhandel in april 2020. De omzetprognoses voor de horeca zijn weer een fractie negatiever dan voor het tweede kwartaal. Zo verwacht 30% van de SRA-leden een gemiddelde omzetdaling van 40-60% bij de horecaklanten.

Grafiek Barometer lees meer > sluit

Nieuwe workshops: Adviseren met BiZ

Wilt u ook graag praktische handvatten krijgen om meer uit BiZ te halen én uw klanten te verrassen met nieuwe inzichten? Neem dan deel aan een van de nieuwe workshops die u begeleiden door het adviestraject richting de klant.
lees meer > sluit
Nieuw

Branche-expertgroepen: vergroot uw kennis en netwerk

Heeft u klanten in de eerstelijns zorg, automotive, transport of horeca en vindt u het interessant om kennis te delen om hiermee het verschil te maken bij uw klanten? De expertgroepen voor deze vier branches komen vier keer per jaar bijeen en bieden u een uniek kennisnetwerk.

Elke bijeenkomst is een spreker uit ons netwerk te gast, bijvoorbeeld BOVAG-directeur Peter Niesink bij de branche-expertgroep Automotive in november.

MEER INFORMATIE / INSCHRIJVEN >>

Auto lees meer > sluit
Nieuw

Corona-brancherapporten in BiZ-platform: unieke financiële analyse vóór en na de crisis

Met BiZ kunt u tijdens de coronacrisis het verschil maken bij uw klanten, niet alleen als het gaat om financiële beslissingen om te saneren maar ook om te innoveren.

Aan welke knoppen moet de klant draaien? Daarbij wilt u niet alleen terugkijken naar 2019 maar ook vooruitkijken naar de kansen en bedreigingen in 2020 en verder. Vanuit het BiZ-platform zijn nu corona-brancherapporten beschikbaar met een unieke financiële analyse van de branche vóór en na de crisis.

De branches waarvoor een actueel corona-brancherapport beschikbaar is, zijn:

 • automotive
 • bouw
 • detailhandel
 • horeca
 • industrie
 • medische zorg
 • transport
 • specialistische zakelijke dienstverlening.

Heeft u klanten in deze branches, doe hier dan uw voordeel mee. Exclusief voor BiZ-abonnees.

SRA-BiZ: harde cijfers mkb

Nieuw in het brancherapport is dat de verwachte effecten van de coronacrisis op de toekomstige liquiditeitspositie in de branche zijn toegevoegd, alsmede een toelichting hoe u deze moet duiden.

Met ruim 8000 mkb-jaarrekeningen 2019 uit de BiZ-database zijn cijfermatige berekeningen gemaakt op brancheniveau, in dit geval de economische veerkracht van de acht bovenstaande branches in vergelijking tot de rest van het mkb. Deze harde data zijn uniek in Nederland en geven feitelijke informatie over de financiële uitgangspositie per 1 januari 2020, onder meer de kredietwaardigheid (PD-rating) en de solvabiliteit. Deze cijfers zijn nog niet eerder naar buiten gebracht, en dus een goed middel om u te onderscheiden bij uw klanten.

Op basis van de harde cijfers worden scenario’s voor 2020 en voor de eerste helft van 2021 doorgerekend. Hiervoor is gebruik gemaakt van de indicatieve prognosecijfers van de sectorspecialisten van de Rabobank voor het tweede kwartaal van dit jaar tot en met het tweede kwartaal van 2021. Dit zijn procentuele inschattingen van het omzetverlies per kwartaal (t.o.v. 2019) als gevolg van de coronacrisis. Voor het eerste kwartaal van 2020 maken we gebruik van het CBS. Deze inzichten worden gebruikt om met BiZ-data de verwachte liquiditeitspositie per kwartaal te berekenen tot en met het tweede kwartaal van 2021.

Waar vindt u de rapporten?

Als abonnee kunt u de rapporten nu opvragen vanuit het platform. U doet dit door bij het opvragen van een rapport te kiezen voor het brancherapport. Maakt u gebruik van losse downloads, dan kunt u handmatig een klantrapport opvragen via biz@sra.nl. Voor meer informatie, mail naar biz@sra.nl of vraag naar een van de collega’s van het BiZ-team op tel. 030 656 60 60.

lees meer > sluit
Nieuw

Welke BiZ-rapporten (2019) zijn beschikbaar? Bekijk het overzicht!

De omvang van Branche in Zicht blijft groeien: in totaal zijn er meer dan 315.600 jaarrekeningen, waarvan al 32.500 jaarrekeningen 2019 (dd. 20 oktober). Wanneer u vervolgens selecties maakt op regio (Nielsendistrict), omvang en rechtsvorm zijn maar liefst 4.057 benchmarks voor 347 verschillende SBI-codes beschikbaar.
Voor 2018 zijn meer dan 50.000 jaarrekeningen vertegenwoordigd in de benchmarkdatabase. Dat zijn 5.777 benchmarks 2018 voor 467 verschillende SBI-codes. Dit biedt nieuwe kansen om uw klanten nog specifieker van advies te voorzien.

Wilt u het aantal SBI-code's waarop gebenchmarkt kan worden vergroten? En wilt u de nauwkeurigheid van de benchmarks verder verbeteren? Controleer of de aftapkraan van uw kantoor aan staat, en zo niet: doe dat dan alsnog. Gezamenlijk vergroten we het succes van de benchmark. Wilt u weten welke benchmarks inmiddels beschikbaar zijn?

Beschikbaar per 20 oktober

30 - Vervaardiging van overige transportmiddelen
43.31 - Stukadoren
46.74.1 - Groothandel in ijzer- en metaalwaren
47.4 - Winkels in consumentenelektronica
47.64.3 - Winkels in sportartikelen (geen watersport)
47.74 - Winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen
90.02 - Dienstverlening voor uitvoerende kunsten

lees meer > sluit

Benchmarkrapporten aanvragen

SRA is druk bezig om het BiZ-platform te migreren en uit te breiden. Eind 2020 kunnen we starten met de eerste pilots en in 2021 kunnen alle BiZ kantoren migreren.

De koppelingen vanuit Caseware, Audition en MLE met het huidige BiZ-platform blijven werken totdat uw kantoor migreert naar het nieuwe BiZ-platform. Dit geldt ook voor het aanleveren van jaarrekeningen en het downloaden van BiZ-rapporten via de rapportagesoftware.

URA Rating Factory

Het aanleveren en downloaden via de URA Rating Factory is helaas niet meer mogelijk. Wilt u BiZ-rapporten opvragen op basis van een (deels) ingevulde jaarrekening voor een potentiele klant of wilt u een BiZ-rapport zonder klantdata draaien, dan kunt u dit tijdelijk aanvragen via de BiZ-website.

Via het aanvraagformulier vult u de klantdata en de referentiegroep voor het rapport in. Het eventuele BiZ-export-bestand dat u heeft gemaakt vanuit Caseware, Audition of MLE kunt u bijvoegen. Wilt u handmatig cijfers invullen, dan gebruikt u het Excel-bestand. SRA maakt dan na uiterlijk één werkdag de door u gevraagde rapporten.


Contact

SRA-BiZ
E biz@sra.nl
T 030 656 60 60

Laptop lees meer > sluit

Aftapkranen vaak niet goed geïnstalleerd

Uit onderzoek door SRA blijkt dat een deel van de kantoren de aftapkranen voor het aanleveren van jaarrekeningen niet of niet goed heeft geïnstalleerd. Als kantoren enkele klanten willen uitzonderen van het uploaden van de jaarrekening, worden de instellingen voor het uploaden tijdelijk uitgezet.

AftapkraanNadat de instellingen bij klanten zijn goed gezet, worden de eerder aangepaste instellingen niet ongedaan gemaakt waardoor het downloaden prima werkt, maar jaarrekeningen niet automatisch worden aangeleverd en dus niet terecht komen in de BiZ-database. Gevolg is dat het langer duurt voordat benchmarksets beschikbaar zijn. Om zeker te weten dat uw instellingen juist staan, raadpleegt u de instructie voor de aftapkraan:

Twijfelt u of de aftapkraan bij u op de juiste manier is geïnstalleerd? Neem dan contact op via biz@sra.nl.

Aftapkraan lees meer > sluit