SRA BIZ logo
...voor het ondernemende accountantskantoor.
 
Nieuw

Nieuwe instructies 'aftapkraan'

Steeds meer kantoren – ook niet BiZ-abonnees – zetten de aftapkraan vanuit Unit4 of Caseware aan. Doel: extra jaarrekeningen automatisch uploaden om hiermee het SRA-BiZ-Benchmarkplatform verder te verrijken. Goed nieuws!

Twijfelt u of u de aftapkraan aan heeft staan, of wilt u deze ook installeren? We hebben twee korte instructies gemaakt die vanaf heden beschikbaar zijn. Ook zijn de uitgebreide handleidingen geactualiseerd.

CaseWare Connector

Unit4 Audition

MLE

lees meer > sluit
Nieuw

Opbouw SRA-BiZ-database

Inmiddels zijn ruim 23.000 jaarrekeningen 2017 in de BiZ-database beschikbaar. Vaak stellen leden ons de vraag tot op welk detailniveau gebenchmarkt kan worden.

Immers: het is mooi als u de resultaten van uw klant met een reformwinkel voor het jaar 2017 kunt vergelijken met gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen (G47.2), maar liever wilt u vergelijken met de winkels in reformartikelen (G47.29.2). In de tabel ziet u de aantallen per SBI-code die nu al voor 2017 zijn gerealiseerd:

Opbouw SBI-codering

Aantal in SBI-schema

Aantal in BiZ - 2017

%

Niveau 1 (1 digit), bv. A

21

17

80,9

Niveau 2 (3 digits), bv. A01

86

46

53,4

Niveau 3 (4 digits), bv. A01.1

266

82

30,8

Niveau 4 (5 digits), bv. A01.11

604

107

17,7

Niveau 5 (6 digits), bv. A01.13.1

478

51

10,7

Kortom: eentiende (10,7%) van de beschikbare SBI-codes op het kleinste detailniveau (niveau 5) is actueel beschikbaar. Zit uw klant hier niet bij, dan kunt u op een niveau hoger, of met een voorgaand jaar benchmarken. Het aantal jaarrekeningen neemt elk jaar verder toe. 

lees meer > sluit
Nieuw

Welkom aan nieuwe BiZ-abonnees

SRA heeft recentelijk de volgende kantoren aan het BiZ-gebruikersbestand mogen toevoegen.
  • HanddrukAccountantskantoor Hut B.V.
  • Maarschalk | Ligthart Accountants & Belastingadviseurs
  • Van Asselt Accountants & Belastingadviseurs
  • Van Harberden Accountants & Adviseurs
  • Ontdekkracht Accountants & Adviseurs B.V.
  • De Burele Accountants
  • Zwart Mul Groep Accountants en Adviseurs B.V.

We wensen deze kantoren veel succes toe met BiZ.

Handdruk lees meer > sluit
Nieuw

Branchenieuwsbrieven in de Nieuwsbank

Heeft u ze al, de nieuwe branchenieuwsbrieven? Ga naar de SRA-Nieuwsbank en download deze voor de branches: automotive, transport, medisch en horeca.
lees meer > sluit

SRA BiZ-Kennisdag 2018: Meer vonken, minder vinken!

Zo’n 250 deelnemers zorgden donderdag 28 juni voor een bomvolle zaal op de vijfde SRA BiZ-Kennisdag 2018. Zij kregen een tweetal gastsprekers, prof. dr. ir. Mathieu Weggeman en drs. Mark de Lat (partner bij Eshuis Accountants & Adviseurs) en een flink aantal workshops voorgeschoteld. Rode draad van deze bijeenkomst: zorg voor de juiste kennis en zet deze slim in!

Facts

Allereerst presenteerde Menno Kooreman, manager SRA-automatisering, de feiten en mogelijkheden van de  database Branche in Zicht. SRA is positief gestemd over de ontwikkelingen. De verwachting is dat in 2018 het aantal geüploade jaarrekeningen over 2017 de 45.000 van afgelopen jaar zal overtreffen.

Ook verschuiven de aangeleverde cijfers naar voren in het jaar. Waren de eerste 5000 jaarrekeningen over 2016 eind april binnen, dit jaar waren de eerste 5000 stuks (over 2017) al half maart ingelezen. Daarbij ziet het SRA BiZ-team dat de dekkingsgraad van de acht belangrijkste branches nog steeds stijgt.

Er is veel mogelijk met BiZ

Kooreman stipte vervolgens nog weer eens de advieskansen en andere mogelijkheden aan die BiZ te bieden heeft. Denk aan het gebruik van de benchmark bij de cijferbeoordeling, een overname, het maken  van prognoses en een financieringsonderbouwing. Ook bij acquisitie van nieuwe klanten zijn de cijfers goed te benutten, zoals het vergelijken van cijfers van een nieuwe klant of starter met de branchegemiddelden.

Ook is, omdat BiZ nu een aantal jaren bestaat, een meerjarenvergelijking mogelijk. Voor accountantskantoren die het lastig vinden om zelf met BiZ aan de slag te gaan, biedt SRA diverse ondersteunende diensten. Zoals een rapportage op maat met extra detailinformatie per jaarrekeningpost en een opmaat webservice.

Brede inzet van de cijfers

Naast het aanleveren van de benchmark en database worden de cijfers van BiZ ook op een breder terrein ingezet. Zo wordt bij de publicatie van de rapporten, waar mogelijk, publiciteit gezocht. Al meerdere keren haalde SRA de voorpagina van het FD. Daarbij schuwt SRA het niet om financiële ontwikkelingen en trends aan te halen.

Release BiZ Mkb-branchescan

Op deze dag, 28 juni 2018, is ook de nieuwe release van de Mkb-branchescan voor het BiZ-prognoserapport '2019 in Zicht' vrijgegeven. Deze scan is naast een scan, ook een interessante adviestool, die geplaatst kan worden op de websites van de SRA-kantoren. Er werd dan ook direct een oproep geplaatst aan alle SRA-kantoren om deze scan op de website te plaatsen. Ondernemers die de scan invullen, ontvangen als tegenprestatie een persoonlijk rapport waarin de eigen uitkomsten worden vergeleken met de branchegemiddelden.

Doorontwikkelen

Het SRA BiZ-team heeft zichzelf ten doel gesteld om het BiZ-platform verder door te ontwikkelen. Ze willen de toegang tot de data toegankelijker maken en het installeren van de aftapkraan en het gebruik van de 'URA-site' verduidelijken. In het najaar wordt dan ook een workshop georganiseerd 'Van data naar klantsucces'. 

''Durf afscheid te nemen van een stuk kennis, je kunt niet alles bijhouden''

Prof.dr.ir. Mathieu Weggeman opende met de stevige oneliner: ''Hoe slimmer, hoe eerder dom!'' Hiermee opende hij zijn verhaal over kennis, kennismanagement en de lifecycle van vakdeskundigheid. Allereerst deed hij uit de doeken wat we verstaan onder kennis en hoe je kennis vergaart of kunt vergaren. Er kan onder meer onderscheid worden gemaakt tussen expliciete kennis, zoals de BiZ-database en impliciete kennis, waarbij wordt gedoeld op ervaring, vaardigheden en attitudes.

Creëer de juiste workflow

Kennismanagement wordt ingezet om een hoger rendement te halen uit kennis én om meer plezier te halen uit kennis. Daarbij dient een persoonlijke balans gezocht te worden tussen aan de ene kant te moeilijk en te makkelijk werk en aan de andere kant te weinig of te veel werk. Daarbij gelden twee regels:

  1. bij iedereen zit het optimum ergens anders en
  2. volgend jaar zit je persoonlijk optimum weer op een ander level dan daarvoor.

Weggeman: ''Om in de juiste workflow te komen en te blijven, is een continue ontwikkeling van je takenpakket noodzakelijk. Zit je in die workflow dan genereer je de meest relevante nieuwe kennis.''

Kenniswaardeketen

Voor organisaties is het van belang te weten welke kennis nodig is om hun missie, visie, doelen en strategie te realiseren. Daarbij spelen twee zaken: welke kennis heb je reeds in huis en welke heb je nog nodig om die doelen te bereiken. Deze laatste kun je zelf genereren maar kun je ook verkrijgen door bijvoorbeeld samen te werken met kennispartners (co-creatie / co-makership).

De kennis die je persoonlijk en als organisatie in huis hebt, is belangrijk om te delen. Het bezit van kennis heeft immers geen toegevoegde waarde als je het niet deelt met anderen: kennis is macht, maar delen is kracht. Dit kan onder meer door een community of practice op de zetten: een verzameling van professionals met hetzelfde specialisme maar die in verschillende organisaties werken.

Of door je organisatie als kenniscentrum te presenteren. Weggeman stelt dat ook SRA zich als kenniscentrum kan neerzetten voor mkb-accountantskantoren: het beschikbaar stellen, verspreiden, bemiddelen, verzamelen, ontwikkelen, veredelen en programmeren van kennis.

Lifecycle van vakdeskundigheid

De lifecycle, halfwaarde tijd, van kennis en dus ook vaktechnische kennis wordt steeds korter. De totale informatie verdubbelt iedere twee jaar. Tevens ontwikkelt ook de klant zich, hij heeft inmiddels beschikking over kennis die hij eerst niet had. En is ook steeds beter opgeleid. ''Daardoor worden we op steeds jongere leeftijd minder goed in ons vak.'' Weggeman: ''Je kunt niet alles meer bijhouden. Ik adviseer om één superspecialisme te hebben en daarnaast een of twee disciplines op basisniveau, het zogenaamde T-profiel. Neem afscheid van alle overige kennisvereiste zaken.''

Van regels en procedures naar collectieve ambities

In praktijk blijkt het lastig professionals en professionele teams te managen door het opleggen van regels en procedures. Belangrijk is de focus om gezamenlijke doelstellingen te bereiken. Organisaties en vakmensen willen leren van elkaar. ''Zorg daarom voor een cultuur waarin het delen van kennis wordt beloond, kennis geen macht is en samenwerking wordt gestimuleerd'', aldus Weggeman.

In plaats van het bekende credo 'Plan, do, act' pleit Weggeman daarom voor 'Plan, do, trust!' Zorg voor minder bureaucratie: Meer vonken, minder vinken!

'Pingpongbal portfolio management'

Bij Eshuis Accountants & Adviseurs worden de cijfers van BiZ actief gebruikt, aldus Mark de Lat, partner bij dit kantoor. Het kantoor heeft in de afgelopen jaren een complete transitie doorgemaakt. ''Maar we hebben wel onze authentieke waarden behouden. Eshuis bestaat al meer dan 85 jaar en dat is uiteraard een waardevol gegeven'', aldus De Lat.

''Ons veranderproces naar een meer data-gedreven organisatie is er een van bloed, zweet en tranen geweest. Dat doe je niet even binnen een jaar, dat kost tijd. En nog steeds zijn we bezig met het optimaliseren van processen binnen de organisatie.'' Het veranderen van de praktijk moet volgens De Lat een collectieve ambitie zijn. Je moet namelijk veranderen op grote lijnen maar ook in detail. 

Praktische inzet van BiZ

De cijfers van BiZ worden bij Eshuis veelal gebruikt om klanten te prikkelen en als onderbouwing bij een gesprek.  Dit kan door branchegegevens te overleggen bij de bespreking van jaarcijfers. ''Maar ook bij het werven van een nieuwe klant laat je met de BiZ-data zien dat je de kennis van een bepaalde branche in huis hebt'',  zo geeft De Lat aan. Elke maand organiseert Eshuis interne strategiesessies, waarin klanten met de collega's worden besproken en geëvalueerd: wat zien we bij deze klant, waar zitten mogelijke advieskansen? De BiZ-benchmark is hierbij een van de instrumenten om de casus te beoordelen.

Ook organiseert Eshuis externe kennissessies, soms branche-gerelateerd. ''De ene keer sparren we met tien klanten en kunnen we de diepte in gaan. De andere keer zitten we met 65 ondernemers en  ontstaat er weer een heel andere dynamiek. Maar altijd zijn ze waardevol.''

De Lat heeft twee adviezen voor andere kantoren die ook de ambitie hebben om meer rendement te halen uit strategische advisering: begin klein, als het ware met een pingpongbal, en zorg voor enthousiaste trekkers die in het proces geloven en verschil willen maken. ''Als organisatie blijven we voortdurend zoeken naar goed werkende pingpongballen die we naar de klant kunnen overspelen.''

lees meer > sluit

Fotoimpressie SRA-BiZ Kennisdag

De SRA-BiZ Kennisdag is vastgelegd op diverse foto’s. Deze geven u een goed beeld van het programma en de sfeer.
BiZ-dag lees meer > sluit

Video's inspiratiesessies binnenkort beschikbaar

Heeft u de SRA BiZ-Kennisdag gemist, of had u ook graag de andere inspiratiesessies willen bijwonen? Van elke sessie wordt momenteel een samenvattende video gemaakt, die u en uw collega’s kan helpen bij het gebruik van BiZ binnen uw kantoor. De sprekers van de Kennisdag komen hierin aan het woord. We houden u op de hoogte!
sluit
Nieuw

Nieuwe Mkb-branchescan: plaats gratis op uw website!

De Mkb-branchescan is een unieke adviestool voor uw website, waarmee uw klanten inzicht krijgen in de kansen en bedreigingen in hun branche. Deze scan is op 28 juni geheel vernieuwd. Heeft u de Mkb-branchescan nog niet, vraag deze dan kosteloos aan of lees meer informatie.
sluit

De motor van het mkb loopt goed, maar houd hem draaiende!

Uit de cijfers van de SRA BiZ-database blijkt dat het mkb in 2017 een flinke omzetgroei heeft doorgemaakt. Dat is natuurlijk goed nieuws. Ondanks het positieve klimaat zien we echter al jaren een daling van de winstgroei. Deze dalende trend wordt met name veroorzaakt door een sterkere stijging van de personeelskosten.

Natuurlijk is de stijging van de personele kosten niet verrassend, het mkb heeft de afgelopen jaren meer mensen in dienst genomen. En door de krapte op de arbeidsmarkt staan de salarissen ook onder druk. Maar er is meer aan de hand, want onder personeelskosten vallen niet alleen lonen maar alle lasten die hiermee gemoeid gaan. Denk aan de loonbelasting, sociale premies en pensioenpremies. En die lasten lopen flink in de papieren: het kost een werkgever een slordige 1400 euro om iemand netto zo’n 550 euro salaris te betalen.

Sociale lasten

Aan de krapte op de arbeidsmarkt is niet veel te doen: dit is gewoon marktwerking. Maar aan de sociale lasten, deze zijn met zo’n 10% gestegen in 2017, is door de overheid wel wat te doen.

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Het tegendeel lijkt echter aan de gang. Als de plannen van de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans doorgaan, betekent dit dat een groep werkgevers beduidend veel meer WW-premie gaat betalen. Volgens de plannen in deze wet zou de sectorpremie komen te vervallen en wordt dan vervangen door een tweetal vaste premies die voor alle sectoren hetzelfde is. Één voor personeel zonder vast contract en één voor personeel met een vast contract met duidelijke arbeidsduur. Het tijdelijk inzetten van extra personeel wordt daardoor in een flink aantal branches duurder, sommige sectoren gaan voor tijdelijk personeel zelfs zo’n 2 tot 3 keer meer premie betalen.

Flexibele arbeidsschil

Voor de mkb-ondernemer in deze sectoren betekent dit een extra aanslag op de portemonnee. De financiële risico’s zijn voor de gemiddelde mkb’er, 94% heeft minder dan 10 man personeel, immers te groot om al het personeel direct in vaste dienst te nemen. Want hoe betaal je de salarissen als het straks weer minder gaat? Er zijn zelfs plannen in de nieuwe wet om de werkgever tot een transitievergoeding te verplichten bij ontslag vanaf dag 1 bij iemand met een vast dienstverband. Een flexibele arbeidsschil blijft voor het mkb van belang om tijdelijke pieken op te vangen.

Kortom, om de motor van het mkb draaiende te houden is alertheid en aandacht geboden. En dat is natuurlijk primair de taak van ondernemer zelf. Maar hij moet wel de ruimte krijgen in wet- en regelgeving om dit goed te kunnen doen.

Jan Zweekhorst, fiscaal adviseur en bestuurslid SRA

Jan Zweekhorst

Jan Zweekhorst lees meer > sluit

Factsheets met uw logo: heeft u ze al?

De factsheet van Branches in Zicht 2018 (omvang 2 pagina’s) bevat een samenvatting van de uitkomsten. Speciaal voor BiZ-abonnees bieden wij deze aan met uw eigen logo. De kant-en-klare factsheet is eerder aan u gemaild, maar heeft u deze niet ontvangen vraag deze dan gerust opnieuw aan (biz@sra.nl). Hiermee kunt u uw kantoor op unieke wijze profileren.

Samenvatting SRA-SectorrapportWilt u liever gedrukte exemplaren? Vraag dan een drukklaar bestand bij ons op (biz@sra.nl) met uw kantoorlogo. Bij 'uw huisdrukker om de hoek' laat u dan in een handomdraai een voorraadje drukken, bijvoorbeeld voor uw receptiestandaard.

Samenvatting SRA-Sectorrapport lees meer > sluit
Nieuw

Al ruim 20.000 jaarrekeningen 2017

De benchmarkdatabase blijft groeien. Inmiddels staat de teller voor 2017 al boven de 23.700 en het totale aantal jaarrekeningen in de benchmarkdatabase op ruim 180.000. Vindt u dat nog steeds te weinig?

Controleer of uw aftapkraan aanstaat, en zo niet: doe dat dan alsnog. Gezamenlijk vergroten we het succes van de benchmark. Wilt u weten welke benchmarks inmiddels beschikbaar zijn over 2017?

SBI codes nieuw beschikbaar:

4614 - Handelsbemiddeling in machines, technische benodigdheden, schepen en vliegtuigen
55201 - Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen
162 - Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)
325 - Vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen
58 - Uitgeverijen
581 - Uitgeverijen van boeken, tijdschriften e.d.

lees meer > sluit

Ruim 180.000 jaarrekeningen in SRA-BiZ

Bekijk in één oogopslag waar we staan met SRA-BiZ.

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Infographic

Infographic lees meer > sluit