SRA BIZ logo
...voor het ondernemende accountantskantoor.
 
Nieuw

Ruim 41.000 jaarrekeningen 2017

De benchmarkdatabase blijft groeien. Inmiddels staat de teller voor 2017 al op 41.800 en het totale aantal jaarrekeningen in de benchmarkdatabase op ruim 209.000. Dit is 3,3% meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Controleer of uw aftapkraan aanstaat, en zo niet: doe dat dan alsnog. Gezamenlijk vergroten we het succes van de benchmark. Wilt u weten welke benchmarks inmiddels beschikbaar zijn over 2017?

Brancherapporten geüpdatet!

4623 - Groothandel in levende dieren

De brancherapporten detailhandel zijn inmiddels geüpdatet met kwartaalcijfers 2018.

lees meer > sluit
Nieuw

Nieuw: SRA-BiZ workshop 'van cijfers naar klantsucces'

Wilt u ook graag praktische handvatten krijgen om meer uit BiZ te halen én volgend jaar uw klanten verrassen met nieuwe inzichten? Voordat u het weet bent u zo druk met jaarrekeningwerkzaamheden dat u strategische advieskansen laat liggen.

Daarom bieden wij u een workshop aan van slechts één dagdeel waarmee u direct aan de slag kunt. U heeft de keuze: bij SRA in Nieuwegein (23 januari), of 'in company' bij u op kantoor (dag en tijdstip in overleg). U verdient bovendien 4 PE-punten.

Meer informatie

Amida-Elmoudni

Amida Elmoudni
E aelmoudni@sra.nl
T 0305656060

lees meer > sluit
Nieuw

SRA-Nieuwjaarsreceptie '2019 in Zicht': kom ook op 17 januari!

Graag blikken we met u vooruit op de kansen en uitdagingen in 2019, gebaseerd op de nieuwste SRA-Branche in Zicht-publicatie '2019 in Zicht'. Deze primeur, tot stand gekomen dankzij u als BiZ-deelnemer, willen we graag met u delen onder genot van een hapje en een drankje tijdens onze nieuwjaarsreceptie.

SRA-voorzitter Paul Dinkgreve en MKB Nederland-voorzitter Jacco Vonhof nemen u in sneltreinvaart mee in kernthema's als productiviteit en innovatiekracht van het mkb. Toost u mee op het nieuwe jaar?

Save the date: donderdag 17 januari, 16 uur - 19 uur (inloop vanaf 15.30 uur), Bunnik.

Vragen?

Neem contact op met:

Leonie Derksen

Leonie Derksen
E biz@sra.nl
T 030 656 60 60

lees meer > sluit
Nieuw

Ruim 209.000 jaarrekeningen in SRA-BiZ

Het gaat hard met de uploads: de verwachting is dat eind van het jaar 50.000 jaarrekeningen 2017 beschikbaar zullen zijn. Dit biedt veel extra mogelijkheden om op regio en rechtsvorm selecties maken. Bovendien komen branches (sbi’s) op steeds gedetailleerder niveau beschikbaar. Bekijk in een oogopslag waar we staan.

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Infographic

Infographic lees meer > sluit
Nieuw

Aftapkranen vaak niet goed geïnstalleerd

Uit onderzoek door SRA blijkt dat een deel van de kantoren de aftapkranen voor het aanleveren van jaarrekeningen niet of niet goed heeft geïnstalleerd. Als kantoren enkele klanten willen uitzonderen van het uploaden van de jaarrekening, worden de instellingen voor het uploaden tijdelijk uitgezet.

AftapkraanNadat de instellingen bij klanten zijn goed gezet, worden de eerder aangepaste instellingen niet ongedaan gemaakt waardoor het downloaden prima werkt, maar jaarrekeningen niet automatisch worden aangeleverd en dus niet terecht komen in de BiZ-database. Gevolg is dat het langer duurt voordat benchmarksets beschikbaar zijn. Om zeker te weten dat uw instellingen juist staan, raadpleegt u de instructie voor de aftapkraan:

Twijfelt u of de aftapkraan bij u op de juiste manier is geïnstalleerd? Neem dan contact op via biz@sra.nl.

Aftapkraan lees meer > sluit
Nieuw

Branche-expertgroepen op de agenda: Horeca, Transport en Automotive

Binnenkort komen de branche-expertgroepen weer bijeen om kennis te delen en te ontwikkelen binnen de branche.
 • Horeca: 20 september
  Spreker: Green Leisure (Marco Ouwerkerk, directeur) over de financiële noodzaak van duurzame oplossingen.
 • Transport: 24 september
  Spreker: ING (Machiel Bode), over logistieke trends – tevens vanuit het perspectief van duurzaamheid en disruptie - en de impact op de transportondernemer.
 • Automotive: 27 september
  Spreker: Vereniging Zakelijke Rijders (Jan van Delft, voorzitter VZR) over trends en ontwikkelingen in de branche en de impact van fiscale wijzigingen in de bijtelling en bpm.

Naast inhoudelijke discussies over thema’s als bedrijfsoverdracht, sturen op cijfers, risicoanalyse, financiering, duurzaamheid en andere actuele ontwikkelingen, staat centraal wat de ondernemer van u als adviseur verwacht. Interessante kennispartners leiden de thematiek in. Dus heeft u een klantenportefeuille in een van deze branches, schrijf u dan in. U bent van harte welkom. Voor meer informatie neem contact op met Leonie Derksen (lderksen@sra.nl of 0306566060) of kijk voor meer informatie op onze website.

lees meer > sluit
Nieuw

Brancherapport Retail beschikbaar

Regelmatig worden de SRA-BiZ-brancherapportages geactualiseerd, nu ook het brancherapport retail. Interessant voor uw klant met een winkel; niet alleen worden de eigen resultaten afgezet tegen de branchegemiddelden, ook zijn de laatste trends en CBS-cijfers toegevoegd.

Voor de volgende sectoren kunt u het nieuwe brancherapport downloaden via het platform:

 • Supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment
 • Gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen   
 • Winkels in overige huishoudelijke artikelen
 • Winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelen
 • Winkels in kleding en mode-artikelen; textielsupermarkten
 • Winkels in schoenen en lederwaren
 • Winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen  
 • Winkels in bloemen, planten, zaden, tuinbenodigdheden, huisdieren en dierbenodigdheden
 • Winkels in juweliersartikelen en uurwerken

Wilt u weten van welke branches (sbi's) nog meer een brancherapport of facsheet beschikbaar is, kijk dan in het geactualiseerde overzicht.

lees meer > sluit

Nieuwe Mkb-branchescan: plaats gratis op uw website!

De Mkb-branchescan is een unieke adviestool voor uw website, waarmee uw klanten inzicht krijgen in de kansen en bedreigingen in hun branche. Deze scan is op 28 juni geheel vernieuwd. Heeft u de Mkb-branchescan nog niet, vraag deze dan kosteloos aan of lees meer informatie.
sluit

SRA BiZ-Kennisdag 2018: Meer vonken, minder vinken!

Zo’n 250 deelnemers zorgden donderdag 28 juni voor een bomvolle zaal op de vijfde SRA BiZ-Kennisdag 2018. Zij kregen een tweetal gastsprekers, prof. dr. ir. Mathieu Weggeman en drs. Mark de Lat (partner bij Eshuis Accountants & Adviseurs) en een flink aantal workshops voorgeschoteld. Rode draad van deze bijeenkomst: zorg voor de juiste kennis en zet deze slim in!

Facts

Allereerst presenteerde Menno Kooreman, manager SRA-automatisering, de feiten en mogelijkheden van de  database Branche in Zicht. SRA is positief gestemd over de ontwikkelingen. De verwachting is dat in 2018 het aantal geüploade jaarrekeningen over 2017 de 45.000 van afgelopen jaar zal overtreffen.

Ook verschuiven de aangeleverde cijfers naar voren in het jaar. Waren de eerste 5000 jaarrekeningen over 2016 eind april binnen, dit jaar waren de eerste 5000 stuks (over 2017) al half maart ingelezen. Daarbij ziet het SRA BiZ-team dat de dekkingsgraad van de acht belangrijkste branches nog steeds stijgt.

Er is veel mogelijk met BiZ

Kooreman stipte vervolgens nog weer eens de advieskansen en andere mogelijkheden aan die BiZ te bieden heeft. Denk aan het gebruik van de benchmark bij de cijferbeoordeling, een overname, het maken  van prognoses en een financieringsonderbouwing. Ook bij acquisitie van nieuwe klanten zijn de cijfers goed te benutten, zoals het vergelijken van cijfers van een nieuwe klant of starter met de branchegemiddelden.

Ook is, omdat BiZ nu een aantal jaren bestaat, een meerjarenvergelijking mogelijk. Voor accountantskantoren die het lastig vinden om zelf met BiZ aan de slag te gaan, biedt SRA diverse ondersteunende diensten. Zoals een rapportage op maat met extra detailinformatie per jaarrekeningpost en een opmaat webservice.

Brede inzet van de cijfers

Naast het aanleveren van de benchmark en database worden de cijfers van BiZ ook op een breder terrein ingezet. Zo wordt bij de publicatie van de rapporten, waar mogelijk, publiciteit gezocht. Al meerdere keren haalde SRA de voorpagina van het FD. Daarbij schuwt SRA het niet om financiële ontwikkelingen en trends aan te halen.

Release BiZ Mkb-branchescan

Op deze dag, 28 juni 2018, is ook de nieuwe release van de Mkb-branchescan voor het BiZ-prognoserapport '2019 in Zicht' vrijgegeven. Deze scan is naast een scan, ook een interessante adviestool, die geplaatst kan worden op de websites van de SRA-kantoren. Er werd dan ook direct een oproep geplaatst aan alle SRA-kantoren om deze scan op de website te plaatsen. Ondernemers die de scan invullen, ontvangen als tegenprestatie een persoonlijk rapport waarin de eigen uitkomsten worden vergeleken met de branchegemiddelden.

Doorontwikkelen

Het SRA BiZ-team heeft zichzelf ten doel gesteld om het BiZ-platform verder door te ontwikkelen. Ze willen de toegang tot de data toegankelijker maken en het installeren van de aftapkraan en het gebruik van de 'URA-site' verduidelijken. In het najaar wordt dan ook een workshop georganiseerd 'Van data naar klantsucces'. 

''Durf afscheid te nemen van een stuk kennis, je kunt niet alles bijhouden''

Prof.dr.ir. Mathieu Weggeman opende met de stevige oneliner: ''Hoe slimmer, hoe eerder dom!'' Hiermee opende hij zijn verhaal over kennis, kennismanagement en de lifecycle van vakdeskundigheid. Allereerst deed hij uit de doeken wat we verstaan onder kennis en hoe je kennis vergaart of kunt vergaren. Er kan onder meer onderscheid worden gemaakt tussen expliciete kennis, zoals de BiZ-database en impliciete kennis, waarbij wordt gedoeld op ervaring, vaardigheden en attitudes.

Creëer de juiste workflow

Kennismanagement wordt ingezet om een hoger rendement te halen uit kennis én om meer plezier te halen uit kennis. Daarbij dient een persoonlijke balans gezocht te worden tussen aan de ene kant te moeilijk en te makkelijk werk en aan de andere kant te weinig of te veel werk. Daarbij gelden twee regels:

 1. bij iedereen zit het optimum ergens anders en
 2. volgend jaar zit je persoonlijk optimum weer op een ander level dan daarvoor.

Weggeman: ''Om in de juiste workflow te komen en te blijven, is een continue ontwikkeling van je takenpakket noodzakelijk. Zit je in die workflow dan genereer je de meest relevante nieuwe kennis.''

Kenniswaardeketen

Voor organisaties is het van belang te weten welke kennis nodig is om hun missie, visie, doelen en strategie te realiseren. Daarbij spelen twee zaken: welke kennis heb je reeds in huis en welke heb je nog nodig om die doelen te bereiken. Deze laatste kun je zelf genereren maar kun je ook verkrijgen door bijvoorbeeld samen te werken met kennispartners (co-creatie / co-makership).

De kennis die je persoonlijk en als organisatie in huis hebt, is belangrijk om te delen. Het bezit van kennis heeft immers geen toegevoegde waarde als je het niet deelt met anderen: kennis is macht, maar delen is kracht. Dit kan onder meer door een community of practice op de zetten: een verzameling van professionals met hetzelfde specialisme maar die in verschillende organisaties werken.

Of door je organisatie als kenniscentrum te presenteren. Weggeman stelt dat ook SRA zich als kenniscentrum kan neerzetten voor mkb-accountantskantoren: het beschikbaar stellen, verspreiden, bemiddelen, verzamelen, ontwikkelen, veredelen en programmeren van kennis.

Lifecycle van vakdeskundigheid

De lifecycle, halfwaarde tijd, van kennis en dus ook vaktechnische kennis wordt steeds korter. De totale informatie verdubbelt iedere twee jaar. Tevens ontwikkelt ook de klant zich, hij heeft inmiddels beschikking over kennis die hij eerst niet had. En is ook steeds beter opgeleid. ''Daardoor worden we op steeds jongere leeftijd minder goed in ons vak.'' Weggeman: ''Je kunt niet alles meer bijhouden. Ik adviseer om één superspecialisme te hebben en daarnaast een of twee disciplines op basisniveau, het zogenaamde T-profiel. Neem afscheid van alle overige kennisvereiste zaken.''

Van regels en procedures naar collectieve ambities

In praktijk blijkt het lastig professionals en professionele teams te managen door het opleggen van regels en procedures. Belangrijk is de focus om gezamenlijke doelstellingen te bereiken. Organisaties en vakmensen willen leren van elkaar. ''Zorg daarom voor een cultuur waarin het delen van kennis wordt beloond, kennis geen macht is en samenwerking wordt gestimuleerd'', aldus Weggeman.

In plaats van het bekende credo 'Plan, do, act' pleit Weggeman daarom voor 'Plan, do, trust!' Zorg voor minder bureaucratie: Meer vonken, minder vinken!

'Pingpongbal portfolio management'

Bij Eshuis Accountants & Adviseurs worden de cijfers van BiZ actief gebruikt, aldus Mark de Lat, partner bij dit kantoor. Het kantoor heeft in de afgelopen jaren een complete transitie doorgemaakt. ''Maar we hebben wel onze authentieke waarden behouden. Eshuis bestaat al meer dan 85 jaar en dat is uiteraard een waardevol gegeven'', aldus De Lat.

''Ons veranderproces naar een meer data-gedreven organisatie is er een van bloed, zweet en tranen geweest. Dat doe je niet even binnen een jaar, dat kost tijd. En nog steeds zijn we bezig met het optimaliseren van processen binnen de organisatie.'' Het veranderen van de praktijk moet volgens De Lat een collectieve ambitie zijn. Je moet namelijk veranderen op grote lijnen maar ook in detail. 

Praktische inzet van BiZ

De cijfers van BiZ worden bij Eshuis veelal gebruikt om klanten te prikkelen en als onderbouwing bij een gesprek.  Dit kan door branchegegevens te overleggen bij de bespreking van jaarcijfers. ''Maar ook bij het werven van een nieuwe klant laat je met de BiZ-data zien dat je de kennis van een bepaalde branche in huis hebt'',  zo geeft De Lat aan. Elke maand organiseert Eshuis interne strategiesessies, waarin klanten met de collega's worden besproken en geëvalueerd: wat zien we bij deze klant, waar zitten mogelijke advieskansen? De BiZ-benchmark is hierbij een van de instrumenten om de casus te beoordelen.

Ook organiseert Eshuis externe kennissessies, soms branche-gerelateerd. ''De ene keer sparren we met tien klanten en kunnen we de diepte in gaan. De andere keer zitten we met 65 ondernemers en  ontstaat er weer een heel andere dynamiek. Maar altijd zijn ze waardevol.''

De Lat heeft twee adviezen voor andere kantoren die ook de ambitie hebben om meer rendement te halen uit strategische advisering: begin klein, als het ware met een pingpongbal, en zorg voor enthousiaste trekkers die in het proces geloven en verschil willen maken. ''Als organisatie blijven we voortdurend zoeken naar goed werkende pingpongballen die we naar de klant kunnen overspelen.''

lees meer > sluit