SRA BIZ logo
...voor het ondernemende accountantskantoor.
 
Nieuw

Welke BiZ-rapporten (2020) zijn beschikbaar? Bekijk het overzicht!

De omvang van Branche in Zicht blijft groeien: in totaal zijn er meer dan 324.800 jaarrekeningen. De eerste 662 jaarrekeningen 2020 zijn ook al binnen, en daarmee ook al de eerste 35 benchmarks voor 11 verschillende SBI codes (dd. 19 januari).
Voor 2019 zijn er ruim 40.000 jaarrekeningen in de database. Naar verwachting zal dit, net als voor voorgaande jaren, in het komende jaar verder toenemen tot meer dan 50.000 jaarrekeningen. Op dit moment zijn er benchmarks voor 405 verschillende SBI-codes beschikbaar. Met de segmentatie-mogelijkheden op regio, omvang en/of rechtsvorm komt het totaal op 4.750 benchmarks 2019. Dit biedt nieuwe kansen om uw klanten nog specifieker van advies te voorzien.

Wilt u het aantal SBI-code's waarop gebenchmarkt kan worden vergroten? En wilt u de nauwkeurigheid van de benchmarks verder verbeteren? Controleer of de aftapkraan van uw kantoor aan staat, en zo niet: doe dat dan alsnog. Gezamenlijk vergroten we het succes van de benchmark. Wilt u weten welke benchmarks inmiddels beschikbaar zijn?

Beschikbaar per 19 januari (boekjaar 2020)

43 - Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw
46 - Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen)
64 - Financiële instellingen (geen verzekeringen en pensioenfondsen)
64.20 - Financiële holdings
70 - Holdings (geen financiële), concerndiensten binnen eigen concern en managementadvisering

lees meer > sluit
Nieuw

Doe uw voordeel met de Mkb-branchescan

Heeft u de Mkb-branchescan nog niet? Deze adviestool voor op uw website geeft uw klanten inzicht in de impact van corona op de eigen organisatie in vergelijking met de branche. Niet alleen in het afgelopen jaar maar ook in 2021!

Mkb-branchescan bannerSRA heeft deze ontwikkeld speciaal voor ondernemers in de automotive, bouw, detailhandel, horeca, industrie, medische zorg, transport en specialistische zakelijke diensten. Doe er uw voordeel mee! Voor meer informatie of aanvragen (kosteloos),

Meer informatie

Voor meer informatie, het uitproberen of aanvragen (kosteloos), ga naar onze website

Bij vragen kunt u ook contact opnemen met Leonie Derksen.

T 030 656 60 60
E lderksen@sra.nl

Mkb-branchescan banner lees meer > sluit
Nieuw

2021: Wat staat er op BiZ-gebied te gebeuren?

Allereerst de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar! Graag geven we met een kort overzicht aan wat de plannen rondom BiZ zijn in het nieuwe jaar.

Nieuw BiZ-platform

Zoals u weet zijn we bezig met de ontwikkeling van een vernieuwd BiZ-platform. De aankomende periode zullen we u steeds verder meenemen en meer van het nieuwe platform laten zien. We hopen dat alle kantoren zo snel mogelijk de overstap naar dit meer flexibeler platform zullen maken.

Vernieuwde brancherapporten

SRA-BiZ blijft de brancherapporten actualiseren aan de hand van de ontwikkelingen in de branches. Aan welke knoppen moet de klant draaien? Daarbij wilt u niet alleen terugkijken maar ook vooruitkijken naar de kansen en bedreigingen in 2021 en verder. Vanuit het BiZ-platform zijn vanaf het voorjaar nieuwe brancherapporten beschikbaar.

De branches waarvoor er een actueel corona-brancherapport beschikbaar komt, zijn:

 • automotive
 • bouw
 • detailhandel
 • horeca
 • industrie
 • medische zorg
 • transport
 • specialistische zakelijke dienstverlening.

Branches in Zicht

Dit voorjaar publiceert SRA weer ‘Branches in Zicht’. Dit rapport bevat de meest actuele financiële data en trends in het mkb als geheel en de branches: automotive, bouw, detailhandel, horeca, industrie, medische zorg, transport en specialistische zakelijke diensten. Dit jaar natuurlijk extra interessant vanwege de impact van corona op al deze branches!

Branche-expertgroepen

Ook aankomend jaar zetten we weer sterk in op kennisdeling. De data van de Branche-expertgroepen 2021 zijn vastgesteld dus u kunt zich weer inschrijven, voor de branches: Automotive, Horeca en Transport (Medisch heeft een wachtlijst). Heeft u klanten in deze branches, en vindt u het interessant om uw kennis op een hoger niveau te brengen en ervaringen te delen, schrijf u dan in.

U kunt voor meer informatie ook contact opnemen met:

Leonie Derksen 

Leonie Derksen
Kennismanager
E lderksen@sra.nl
T 030 656 60 60

lees meer > sluit
Nieuw

Terugblik 2020 – een jaaroverzicht

In 2020 is er weer volop gebruik gemaakt van BiZ. Hierbij het jaar 2020 in een paar cijfers.

AgendaAanleveringen

 • Totaal unieke aanleveringen in 2020: 49.392.
 • Per 31-12-2020: 324.392 jaarrekeningen in BiZ database.

Downloads

 • Aantal downloads in 2020: 8.033.
 • Stand van zaken eind 2020: 80.300 benchmarks opgevraagd, waarvan 42.533 uniek.
 • Per 31-12-2020: 4.728 benchmarks mogelijk voor 467 verschillende SBI-codes.

Branchesignaleringen

SRA-BiZ heeft in 2020 9 branchesignaleringen uitgebracht. In de branchesignaleringen worden advieskansen en specifieke vraagstukken voor de branche uitgelicht. U vindt de actuele branchesignaleringen op www.sra.nl/biz.

Een overzicht van de uitgebrachte branchesignaleringen:

Agenda lees meer > sluit
Nieuw

Werkzaamheden onderhoud platform in weekend januari

Aankomend weekend (9 en 10 januari) zal wegens onderhoudswerkzaamheden het benchmarksysteem niet beschikbaar zijn. Vanaf maandag werkt het systeem weer zoals u gewend bent. We hopen op uw begrip.
Risico BiZ lees meer > sluit
Nieuw

Nieuwe workshops: Adviseren met BiZ

Uw klant helpen zijn bedrijfsresultaten te verbeteren of te optimaliseren door een vergelijking met de concurrent? Wij hebben nieuwe workshops ontwikkeld die u begeleiden door het adviestraject richting de klant.

Wat levert het op?

 • Meer advieswerk
 • Effectiever werken
 • Hogere klanttevredenheid

Er zijn op dit moment 2 workshops beschikbaar:


Meer informatie

Amida-Elmoudni

Amida Elmoudni
E aelmoudni@sra.nl
T 030 656 60 60

lees meer > sluit

Nieuwe regels jaarverantwoording eerstelijns zorg onuitvoerbaar

NBA/ Coziek en SRA hebben middels de consultatie van het ministerie van VWS kritisch gereageerd op de nieuwe regeling jaarverantwoording WMG. Als de wet doorgaat in 2022, worden een jaarlijkse accountscontrole, een jaarrekening volgens een vast model én een bestuursverslag voor de eerstelijns zorg verplicht, bijvoorbeeld voor huisartsen-, tandarts- en fysiotherapiepraktijken.

Albert-Jan Rijnsburger en Harry Korver van de KNMT, bespraken de ernstige gevolgen voor tandartspraktijken bij de Branche-expertgroep Medisch op 24 november. Zorgen die door de deelnemers van de Branche-expertgroep Medisch werden gedeeld. Zo worden tandartsen en andere kleinschalige eerstelijnszorgaanbieders geconfronteerd met een grote lastenverzwaring, zowel administratief als financieel. KNMT en LHV vertegenwoordigen de eerstelijnszorg bij gesprekken met het ministerie van VWS.

Impact accountancy

Voor wat betreft de accountancysector is onzeker of de beoogde uitbreiding van de controleplicht voor zorgaanbieders geaccomodeerd kan worden. Bovendien leiden beperkte omvang en typologie - het ontbreken van controletechnische functiescheiding - naar verwachting tot relatief veel controleverklaringen met oordeelsonthouding, met alle gevolgen van dien.

Tip

Heeft u klanten in de eerstelijns zorg, zoals tandartsen, fysiotherapeuten en huisartsen? Dan is het goed om u op de hoogte te stellen van de impact van de beoogde Wmg en te melden dat SRA de zorgen deelt. Bekijk de volledige reactie van NBA/ Coziek en SRA.

Medisch lees meer > sluit

Branche-expertgroepen 2021

De data van de Branche-expertgroepen 2021 zijn vastgesteld dus u kunt zich weer inschrijven, voor de branches: Automotive, Horeca en Transport (Medisch heeft een wachtlijst). Heeft u klanten in deze branches, en vindt u het interessant om uw kennis op een hoger niveau te brengen en ervaringen te delen, schrijf u dan in.

MEER INFORMATIE / INSCHRIJVEN >>

U kunt voor meer informatie ook contact opnemen met:

Leonie Derksen 

Leonie Derksen
Kennismanager
E lderksen@sra.nl
T 030 656 60 60

Auto lees meer > sluit

Nieuwe branchesignaleringen met actualiteiten in: Automotive, Bouw, Detailhandel, Transport

De coronacrisis en de daarmee samenhangende lockdownmaatregelen hebben gevolgen voor uw klanten. Tijdens de SRA-BiZ-Kennisdag stonden deze gevolgen voor vier verschillende branches centraal: automotive, bouw, detailhandel en transport.

Heeft u deze dag gemist, en heeft u klanten in deze branches, maak dan gebruik van de handige samenvattingen. Met deze branchesignaleringen bent u in één keer op de hoogte van de belangrijkste aandachtspunten van branchespecialisten en heeft u voor vier branches een overzicht met ontwikkelingen en actualiteiten die u kunt gebruiken voor uw adviespraktijk.

lees meer > sluit

Klankbordgroep bijeen voor eerste beelden nieuwe BiZ-platform

Afgelopen week is de klankbordgroep bij elkaar gekomen om de eerste nieuwe beelden van het nieuwe platform met elkaar te bespreken en de eerste reactie was positief. Met de vernieuwing van het SRA-BiZ benchmarkplatform zorgen we voor meer flexibiliteit en mogelijkheden voor u als gebruiker.

Nieuw BiZ-platformDe verwachting is dat de huidige BiZ-kantoren tegen het einde van het eerste kwartaal 2021 gebruik kunnen gaan maken van het nieuwe platform. Voordat alle kantoren over gaan wordt eerst een pilot gedraaid met SRA-kantoren uit een eerder samengestelde kopgroep. 

Stappen maken en verder innoveren

Met het nieuwe platform wil SRA de aankomende tijd met u stappen maken en verder innoveren. Niet alleen voor wat betreft de doorontwikkeling van het platform, maar ook ruimte bieden voor u als kantoor: hoe wilt u straks uw klant bedienen met benchmarkinformatie? En hoe kunnen wij u daarbij ondersteunen? Het nieuwe BiZ is dus niet alleen een nieuw technologisch platform, maar is ook de aanzet voor het bouwen aan een community waarin we elkaar verder kunnen helpen.

Demo

Wilt u meer weten over het nieuwe platform? Wij maken graag een afspraak voor een demo! Mail naar biz@sra.nl

lees meer > sluit

Nieuw BiZ-platform en de toegevoegde waarde van dashboards

Achter de schermen wordt hard gewerkt om het BiZ-platform te migreren en uit te breiden. De aankomende periode wordt gebruikt om in fases te testen. Naast de ontwikkeling van het platform wordt op dit moment met dashboardpartijen samengewerkt voor een koppeling. Zo kunt u gegevens van uw klant in een dashboard visualiseren en vergelijken met de branchegemiddelden uit BiZ.

Dashboards geven de ondernemer inzicht en controle. De ondernemer wil sturen op relevante, actuele informatie over zijn onderneming en zijn financiële situatie. Dashboards met de juiste stuurinformatie en KPI's maken dit mogelijk. Zeker als de data uit verschillende bronnen op een overzichtelijke manier worden gepresenteerd en de ondernemer interactief kan inzoomen op de voor hem relevante gegevens.

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Huisartsen dashboard 
Huisartsen dashboard 

Toegevoegde waarde

Als accountant kunt u dashboards inzetten om uw klanten optimaal te informeren en adviseren. Met data kunt u de mooiste dasboards creëren, maar het is vooral belangrijk dat u klant- of branchespecifieke dashboards maakt die toegevoegde waarde leveren.

Combineer informatie

Door financiële en operationele informatie te combineren met trends en ontwikkelingen in de branche biedt u meerwaarde voor uw klanten. Zeker als u de omzet per vierkante meter voor uw klant kunt berekenen en vergelijken met de branche.

Gebruik het nieuwe BiZ-platform

Met de gegevens uit het nieuwe SRA-BiZ-platform is het nu mogelijk de branchegemiddelden op het niveau van de jaarrekening te verwerken in een dashboard voor de ondernemer. Het nieuwe platform maakt het mogelijk dashboards te realiseren op basis van actuele tussentijdse cijfers, non-financials en KPI’s.

Logo Comandi

Comandi heeft al een koppeling met SRA-BiZ en met het nieuwe SRA-BiZ-platform zullen meer dashboardpartijen aanhaken.

Huisartsen dashboard lees meer > sluit

Corona-brancherapporten in BiZ-platform: unieke financiële analyse vóór en na de crisis

Met BiZ kunt u tijdens de coronacrisis het verschil maken bij uw klanten, niet alleen als het gaat om financiële beslissingen om te saneren maar ook om te innoveren.

Aan welke knoppen moet de klant draaien? Daarbij wilt u niet alleen terugkijken naar 2019 maar ook vooruitkijken naar de kansen en bedreigingen in 2020 en verder. Vanuit het BiZ-platform zijn nu corona-brancherapporten beschikbaar met een unieke financiële analyse van de branche vóór en na de crisis.

De branches waarvoor een actueel corona-brancherapport beschikbaar is, zijn:

 • automotive
 • bouw
 • detailhandel
 • horeca
 • industrie
 • medische zorg
 • transport
 • specialistische zakelijke dienstverlening.

Heeft u klanten in deze branches, doe hier dan uw voordeel mee. Exclusief voor BiZ-abonnees.

SRA-BiZ: harde cijfers mkb

Nieuw in het brancherapport is dat de verwachte effecten van de coronacrisis op de toekomstige liquiditeitspositie in de branche zijn toegevoegd, alsmede een toelichting hoe u deze moet duiden.

Met ruim 8000 mkb-jaarrekeningen 2019 uit de BiZ-database zijn cijfermatige berekeningen gemaakt op brancheniveau, in dit geval de economische veerkracht van de acht bovenstaande branches in vergelijking tot de rest van het mkb. Deze harde data zijn uniek in Nederland en geven feitelijke informatie over de financiële uitgangspositie per 1 januari 2020, onder meer de kredietwaardigheid (PD-rating) en de solvabiliteit. Deze cijfers zijn nog niet eerder naar buiten gebracht, en dus een goed middel om u te onderscheiden bij uw klanten.

Op basis van de harde cijfers worden scenario’s voor 2020 en voor de eerste helft van 2021 doorgerekend. Hiervoor is gebruik gemaakt van de indicatieve prognosecijfers van de sectorspecialisten van de Rabobank voor het tweede kwartaal van dit jaar tot en met het tweede kwartaal van 2021. Dit zijn procentuele inschattingen van het omzetverlies per kwartaal (t.o.v. 2019) als gevolg van de coronacrisis. Voor het eerste kwartaal van 2020 maken we gebruik van het CBS. Deze inzichten worden gebruikt om met BiZ-data de verwachte liquiditeitspositie per kwartaal te berekenen tot en met het tweede kwartaal van 2021.

Waar vindt u de rapporten?

Als abonnee kunt u de rapporten nu opvragen vanuit het platform. U doet dit door bij het opvragen van een rapport te kiezen voor het brancherapport. Maakt u gebruik van losse downloads, dan kunt u handmatig een klantrapport opvragen via biz@sra.nl. Voor meer informatie, mail naar biz@sra.nl of vraag naar een van de collega’s van het BiZ-team op tel. 030 656 60 60.

lees meer > sluit

Update benchmarkplatform

SRA is samen met Visonplanner bezig om het BiZ-platform te migreren en uit te breiden. De aankomende periode wordt gebruikt om in fases te testen. In eerste instantie door SRA zelf, later zullen ook een aantal pilotkantoren hierbij aansluiten. In het najaar kunnen we naar alle waarschijnlijkheid starten met overzetten van BiZ-kantoren naar het nieuwe platform.

We proberen de impact hiervan voor u als BiZ-gebruiker zo klein mogelijk te houden.

Naast de ontwikkeling van het platform wordt er op dit moment ook met diverse dashboardpartijen samengewerkt om een koppeling met het BiZ-platform te maken of de bestaande koppeling te optimaliseren. Zo kunt u gegevens van uw klant in een dashboard visualiseren en vergelijken met de branchegemiddelden uit BiZ.

lees meer > sluit

Benchmarkrapporten aanvragen

SRA is druk bezig om het BiZ-platform te migreren en uit te breiden. Eind 2020 kunnen we starten met de eerste pilots en in 2021 kunnen alle BiZ kantoren migreren.

De koppelingen vanuit Caseware, Audition en MLE met het huidige BiZ-platform blijven werken totdat uw kantoor migreert naar het nieuwe BiZ-platform. Dit geldt ook voor het aanleveren van jaarrekeningen en het downloaden van BiZ-rapporten via de rapportagesoftware.

URA Rating Factory

Het aanleveren en downloaden via de URA Rating Factory is helaas niet meer mogelijk. Wilt u BiZ-rapporten opvragen op basis van een (deels) ingevulde jaarrekening voor een potentiele klant of wilt u een BiZ-rapport zonder klantdata draaien, dan kunt u dit tijdelijk aanvragen via de BiZ-website.

Via het aanvraagformulier vult u de klantdata en de referentiegroep voor het rapport in. Het eventuele BiZ-export-bestand dat u heeft gemaakt vanuit Caseware, Audition of MLE kunt u bijvoegen. Wilt u handmatig cijfers invullen, dan gebruikt u het Excel-bestand. SRA maakt dan na uiterlijk één werkdag de door u gevraagde rapporten.


Contact

SRA-BiZ
E biz@sra.nl
T 030 656 60 60

Laptop lees meer > sluit

Aftapkranen vaak niet goed geïnstalleerd

Uit onderzoek door SRA blijkt dat een deel van de kantoren de aftapkranen voor het aanleveren van jaarrekeningen niet of niet goed heeft geïnstalleerd. Als kantoren enkele klanten willen uitzonderen van het uploaden van de jaarrekening, worden de instellingen voor het uploaden tijdelijk uitgezet.

AftapkraanNadat de instellingen bij klanten zijn goed gezet, worden de eerder aangepaste instellingen niet ongedaan gemaakt waardoor het downloaden prima werkt, maar jaarrekeningen niet automatisch worden aangeleverd en dus niet terecht komen in de BiZ-database. Gevolg is dat het langer duurt voordat benchmarksets beschikbaar zijn. Om zeker te weten dat uw instellingen juist staan, raadpleegt u de instructie voor de aftapkraan:

Twijfelt u of de aftapkraan bij u op de juiste manier is geïnstalleerd? Neem dan contact op via biz@sra.nl.

Aftapkraan lees meer > sluit