SRA BIZ logo
...voor het ondernemende accountantskantoor.
 
Nieuw

Branchesignalering Juridische actualiteiten voor transport in 2019

In de veranderende transportbranche is het continu laveren tussen nieuwe regels en wetgeving. Los van de impact van de stikstof- en PFAS-problematiek voor bouwtransporteurs spelen belangrijke juridische onderwerpen voor de branche als geheel.

De leden van de Branche expertgroep Transport & Logistiek hebben samen met Vallenduuk Advocaten de belangrijkste juridische highlights voor u op een rij gezet. Deze betreffen: vakantieloon, buitenlandse chauffeurs, de cao BGV, de slimme tachograaf en de vergunningverlening door de NIWO. Doe er uw voordeel mee.

Contact

Leonie Derksen 

Leonie Derksen
Kennismanager
E lderksen@sra.nl
T 030 656 60 60

Vrachtverkeer lees meer > sluit
Nieuw

Welke BiZ-rapporten (2018) zijn beschikbaar? Bekijk het overzicht!

De omvang van de benchmark blijft groeien: in totaal zijn er nu 267.000 jaarrekeningen, waarvan ruim 37.400 jaarrekeningen 2018. Wanneer u vervolgens selecties maakt op regio (Nielsendistrict), omvang en rechtsvorm zijn maar liefst 4.617 benchmarks 2018 beschikbaar voor 398 verschillende SBI-codes (dd. 5 november 2019). Dit biedt nieuwe kansen om uw klanten nog specifieker van advies te voorzien.

Wilt u het aantal SBI-code's waarop gebenchmarkt kan worden vergroten? En wilt u de nauwkeurigheid van de benchmarks verder verbeteren? Controleer of de aftapkraan van uw kantoor aan staat, en zo niet: doe dat dan alsnog. Gezamenlijk vergroten we het succes van de benchmark. Wilt u weten welke benchmarks inmiddels beschikbaar zijn?

Beschikbaar per 5 november

69202 - Accountants-administratieconsulenten
7120 - Keuring en controle
46218 - Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeder algemeen assortiment
4639 - Groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment
46696 - Groothandel in emballage
4672 - Groothandel in metalen en metaalertsen
46901 - Niet-gespecialiseerde groothandel in consumentenartikelen
45192 - Handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto's (geen import van nieuwe)
45205 - Overige gespecialiseerde reparatie en slepen van auto's
4711 - Supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en genotmiddelen
47762 - Tuincentra
47819 - Markthandel in overige voedings- en genotmiddelen
4799 - Colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen
86913 - Praktijken van psychotherapeuten en psychologen
18129 - Overige drukkerijen (rest)
59 - Productie en distributie van films en televisieprogramma's; maken en uitgeven van geluidsopnamen
4932 - Vervoer per taxi
35 - Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
351 - Productie van elektriciteit, transmissie en distributie van elektriciteit en aardgas
3511 - Productie van elektriciteit
38 - Afvalinzameling en –behandeling; voorbereiding tot recycling

lees meer > sluit
Nieuw

SRA Branche expertgroepen 2019

Heeft u klanten in de horeca, automotive, zorg of transport en bent u bereid om kennis te delen? Doe dan mee met een van de vier expertgroepen!

U bent vier keer per jaar verzekerd van een dynamische vergadering met actuele discussies en casuïstiek en 8 PE-punten per jaar. Binnenkort staan de volgende bijeenkomsten gepland:

 • 12 november: Branche expertgroep Horeca. Agenda: fiscale risico’s i.s.m. de Belastingdienst.
 • 14 november 2019: Branche expertgroep Automotive. Agenda: Bedrijfsoverdracht i.s.m. Eric de Ruijter Corporate Finance Aeternus.
 • 26 november: Branche expertgroep Transport. Agenda: duurzaamheid en smart mobility (RWS) en fiscale risico’s in de transport i.s.m. de Belastingdienst.
 • 28 november 2019: Branche expertgroep Medisch. Thema: nieuwe keten mondzorg en administratieve verplichtingen kleinschalige zorg.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op onze website. De Branche expertgroepen worden georganiseerd bij SRA in Nieuwegein. U bent van harte welkom.

Contact

Leonie Derksen 

Leonie Derksen
Kennismanager
E lderksen@sra.nl
T 030 656 60 60

lees meer > sluit

Welkom aan nieuwe BiZ-kantoren

De volgende kantoren hebben recent een abonnement op BiZ afgesloten.
 • HanddrukRijkse accountants & adviseurs
 • Afier Accountancy B.V.
 • Taxture Audit B.V.

Van harte welkom namens het BiZ-team!

Handdruk lees meer > sluit
Nieuw

BiZ-analyzer Risicogericht samenstellen

Kent u de BiZ-Analyzer al? Indien u een abonnement heeft op Branche in Zicht (BiZ), dan kunt u twee benchmarkrapporten voor uw klant over twee aaneengesloten jaren opvragen en de data overzetten in de BiZ-analyzer.

Dit levert een kritische analyse van cijfermatige verbanden en ontwikkelingen op, als start van de risicogerichte samenstelopdracht. De tool is kosteloos maar om er gebruik van te kunnen maken heeft u het BiZ-platform nodig.

lees meer > sluit

Branchesignalering Automotive: Waarde creëren in stormachtig 2019-2020

De automotive heeft last van structurele problemen, zoals krappe marges, een tekort aan vakkundig personeel en een sterk veranderende vraag. Doe uw voordeel met de Branchesignalering van de SRA-Branche-expertgroep Automotive met de belangrijkste kpi’s voor de sector en adviseer uw klant.

Contact

Leonie Derksen 

Leonie Derksen
Kennismanager
E lderksen@sra.nl
T 030 656 60 60

Auto lees meer > sluit

Branchesignalering Horeca: Impact van sociale media

Online recensies hebben grote impact op het imago van de onderneming en de online klantwaardering – bijvoorbeeld het rapportcijfer – is mede bepalend voor de toekenning van financiering door de bank. In deze branchesignalering de belangrijkste kansen en valkuilen voor uw horecaklanten.

Contact

Leonie Derksen 

Leonie Derksen
Kennismanager
E lderksen@sra.nl
T 030 656 60 60

Laptop lees meer > sluit

Samenwerking SBR Nexus en SRA

De toevoeging van sectorale extensies door SBR Nexus als toevoeging op de inrichtingsjaarrekening kan de BiZ-database betekenisvoller maken en sluit aan bij onze ambitie om in het nieuwe BiZ-platform extracomptabele data beschikbaar te gaan stellen vanuit de jaarrekeningsoftware.

SBR Nexus wil komen tot een standaard voor diverse branches en werkt daarom samen met SRA. De taxonomieën die al gereed zijn, zijn:

 • LT – Lease Taxonomie (Brancherapportage)
 • AGT – AGro Taxonomie (Melkveehouderij, Varkenshouderij en Plantaardig)

De volgende sectorale extensie die wordt ontwikkeld gaat over de Binnenvaart:

 • TLT – Transport & Logistiek Taxonomie (Binnenvaart)

Namens SRA participeren de kantoren Flantúa en ESJ in deze werkgroep. Andere deelnemers zijn: Wave, Riegman & Klaverdijk, ABN AMRO Bank en Rabobank. Op 7/10 is in een gezamenlijke meeting de inhoud van de kerngegevens vastgesteld. De taxonomie wordt nu ontwikkelend en getest. In combinatie met de SBR jaarrekening leiden deze kerngegevens Binnenvaart tot een prachtige gezamenlijke standaard voor Nederland.

Op de wensenlijst van SBR Nexus staan diverse branches, met naar verwachting de automotive als eerstvolgende branche. De Branche-expertgroep Automotive is bereid om hierin mee te denken. Wilt u ook deelnemen aan een of meer sector-werkgroepen van SBR Nexus, laat het dan weten: Leonie Derksen of Monique van Harrewijn, T 030 6566060 of biz@sra.nl.

lees meer > sluit

Branchesignaleringen 2019: doe er uw voordeel mee

Branchesignaleringen worden opgesteld door de branche-expertgroepen, en helpen u om in de branche van uw klant het verschil te maken. Uit onze webstatistieken blijkt dat u deze bovengemiddeld waardeert. Heeft u ze gemist? Bekijk de Top 10 van 2019.
Lijstje lees meer > sluit

Branche-expertgroepen ontmoeten Belastingdienst: kom ook

Bij de Branche-expertgroepen Horeca en Transport in november is de Belastingdienst (directie MKB) aanwezig om brancherisico’s, voorbeelden en controlethema’s te delen. Bovendien schuift RWS aan over smart mobility in de transport.

Wilt u ook uw expertise in de branche vergroten en bent u bereid om kennis te delen? U bent welkom!

Contact

Leonie Derksen 

Leonie Derksen
Kennismanager
E lderksen@sra.nl
T 030 656 60 60

lees meer > sluit

Branchesignaleringen 2019: doe er uw voordeel mee

Geregeld verschijnen met dank aan de Branche-expertgroepen nieuwe signaleringen die u kunt gebruiken bij de advisering van uw klanten. Bekijk het overzicht met recente publicaties in diverse branches.
lees meer > sluit

Vernieuwing platform: doet u mee?

Dit jaar wordt het Branche in Zicht-benchmarkplatform uitgebreid en toekomstbestendig gemaakt in samenwerking met Visionplanner. Helpt u ons om de juiste keuzes te maken? Doe mee met de klankbordgroep.

KlankbrordgroepHet nieuwe BiZ-platform moet begin 2020 klaar zijn voor gebruik door de SRA-kantoren met ten minste het behoud van de huidige functionaliteiten. Daar bovenop willen we extra functionaliteiten aanbieden die door u en uw collega’s kunnen worden ingezet, zoals:

 • andere presentatievorm (dashboards), naast de PDF-rapportages die er nu al zijn, door middel van databestanden, zoals xml
 • branchespecifieke, niet-financiële gegevenselementen, waardoor benchmarken op bepaalde KPI’s mogelijk wordt
 • het maken van meerjarenvergelijkingen en trendanalyses
 • benchmarken op basis van tussentijdse cijfers

Een kans voor vernieuwing, waarbij uw mening, kennis en inzichten van groot belang zijn. Wilt u als BiZ-gebruiker in co-creatie met SRA een optimaal werkend platform neerzetten? Geef dan via biz@sra.nl aan dat u wilt deelnemen aan de klankbordgroep. Qua tijdsinvestering moet u denken aan een drietal klankbordsessies bij SRA.

Klankbrordgroep lees meer > sluit

Alle brancherapporten in het BiZ-platform vernieuwd

Inmiddels zijn alle brancherapporten 2018 geactualiseerd, waarmee u uw klanten van een persoonlijk adviesrapport in hun branche kunt voorzien. Verras uw klanten, door vanuit het BiZ-platform de nieuwe rapportages te downloaden. Bijvoorbeeld het nieuwe brancherapport bouw, met actuele cijfers en interviews met Erik van Engelen (Techniek Nederland) en Nathalie van Dalen (Bouwend Nederland).

Beschikbaar

 • Automotive (update juli 2019)
 • Detailhandel (update augustus 2019)
 • Bouw (update juni 2019)
 • Horeca (update juni 2019)
 • Medisch (update augustus 2019)
 • Specialistische zakelijke dienstverlening (update augustus 2019)
 • Industrie (update augustus 2019)
 • Transport (update augustus 2019)

lees meer > sluit

Aftapkranen vaak niet goed geïnstalleerd

Uit onderzoek door SRA blijkt dat een deel van de kantoren de aftapkranen voor het aanleveren van jaarrekeningen niet of niet goed heeft geïnstalleerd. Als kantoren enkele klanten willen uitzonderen van het uploaden van de jaarrekening, worden de instellingen voor het uploaden tijdelijk uitgezet.

AftapkraanNadat de instellingen bij klanten zijn goed gezet, worden de eerder aangepaste instellingen niet ongedaan gemaakt waardoor het downloaden prima werkt, maar jaarrekeningen niet automatisch worden aangeleverd en dus niet terecht komen in de BiZ-database. Gevolg is dat het langer duurt voordat benchmarksets beschikbaar zijn. Om zeker te weten dat uw instellingen juist staan, raadpleegt u de instructie voor de aftapkraan:

Twijfelt u of de aftapkraan bij u op de juiste manier is geïnstalleerd? Neem dan contact op via biz@sra.nl.

Aftapkraan lees meer > sluit

Mkb-branchescan: gratis adviestool voor uw website (update)

Na bekendmaking van de nieuwste BiZ-cijfers via het rapport Branches in Zicht 2019, wordt de Mkb-branchescan geactualiseerd met de nieuwste cijfers en actualiteiten per branche. Dit is hét moment om de scan te plaatsen, dan wel om uw klanten aan te schrijven om de scan in te vullen.

Uw klanten krijgen hiermee een persoonlijk adviesrapport waarin de eigen uitkomsten worden vergeleken met de branchegemiddelden, zoals de financiële verwachtingen in het mkb. Dit is extra interessant met de nieuwste cijfers en trends over 2018. Tevens wordt hierin verwezen naar u als adviseur, voor meer informatie en een persoonlijk advies.

Laagdrempelig

Het plaatsen van de scan is eenvoudig; dit kan via een banner (link), óf geïncorporeerd op uw site. Het invullen kost uw klant hooguit 5 minuten met als beloning een uniek rapport in de eigen branche. Aan het einde van het jaar ontvangt u de verzamelde uitkomsten per branche via onze rapportage ‘2020 in Zicht’.

Vraag kosteloos aan

Heeft u de scan nog niet, vraag deze dan nu gratis aan. Heeft u de mkb-branchescan al wel, dan hoeft u niets te doen. ‘Achter de schermen’ wordt de inhoud geüpdatet en u ontvangt een mailing als dit gereed is. Dit staat (onder voorbehoud) gepland voor: 4 juni 2019. Voor meer informatie, neem contact op met Leonie Derksen (lderksen@sra.nl of T 030 656 6060).

lees meer > sluit

SRA-BiZ workshop 'van cijfers naar klantsucces'

Wilt u ook graag praktische handvatten krijgen om meer uit BiZ te halen én in 2019 uw klanten verrassen met nieuwe inzichten? Uit het laatste BiZ-onderzoek blijkt dat uw klanten meer willen sturen op efficiency en voor grote strategische uitdagingen staan. Bovendien verwachten zij dat u hen als 'sparring partner' hierbij adviseert.

Daarom bieden wij u een workshop aan van slechts één dagdeel waarmee u direct aan de slag kunt en uw klanten heel gericht van advies kunt voorzien.  U kunt de workshop 'incompany' volgen bij u op kantoor (dag en tijdstip in overleg). U verdient bovendien 4 PE-punten.

Meer informatie

Amida-Elmoudni

Amida Elmoudni
E aelmoudni@sra.nl
T 030 656 60 60

lees meer > sluit