SRA BIZ logo
...voor het ondernemende accountantskantoor.
 
Nieuw

Initiële cijferbeoordeling met BiZ

BiZ wordt momenteel vooral ingezet als (strategische) adviestool. Steeds meer BiZ-gebruikers zetten de data ook in bij de samenstel- en/of controlewerkzaamheden. Inmiddels is BiZ een onderdeel van het SRA-Werkprogramma Samenstellen, namelijk de initiële cijferanalyse.

Uitgangspunt van het samenstellen ligt in het doel van de controlepraktijk: toetsen aan de norm. De BiZ-rapportages bieden een branchenorm voor de jaarrekening waarbij deze met name op basis van kwantitatieve verhoudingen (kengetallen) kan worden onderzocht.

Hieronder enkele voorbeelden:

Tabel Cijferbeoordeling BiZ

Wilt u meer informatie over BiZ in de SRA werkprogramma's, neem dan contact op met:

Amida Elmoudni 

Amida Elmoudni
E biz@sra.nl
T 030 656 60 60

lees meer > sluit
Nieuw

Top 5 meest gedownloade Transportbenchmarks in 2017

Transportklanten zijn bovengemiddeld belangrijk voor SRA-kantoren: in 2017 had 4,8% van alle benchmarkrapporten betrekking op de transportbranche. Dit is aanzienlijk meer dan het aandeel van 2,5% van de transportbranche in de Nederlandse economie (bron: CBS).

Focus op goederenvervoer over de weg
Het merendeel heeft betrekking op goederenvervoer over de weg. Ruim 66% betreft het transport ‘op wielen’ Voor de overige sectoren blijkt dat de verdeling redelijk evenredig is verdeeld.

Diagram Transportbenchmarks 2017

Diagram Transportbenchmarks 2017 lees meer > sluit
Nieuw

Tariefswijziging 2018

Met ingang van 1 januari 2018 zijn de prijzen voor de BiZ-abonnementen geïndexeerd met 1,6% conform de CBS-prijsindex (2015 = 100). De prijs voor de losse downloads is gewijzigd van € 49,95 naar € 51,50.

Het overzicht van de nieuwe tarieven vindt u op de BiZ-website.

lees meer > sluit

Top 10 meest gedownloade horecabenchmarks

Dat veel kantoren waarde hechten aan de horecabranche blijkt wel uit het feit dat in 2017 ruim 10% van alle gedownloade benchmarkrapporten betrekking had op de horeca. Hiervan was 80% een eet- en drinkgelegenheid - vooral restaurants, cafés en fastfoodrestaurants - en 20% een logiesverstrekking. Van de logiesverstrekkingen had ruim de helft betrekking op hotel-restaurants. Iets meer dan een vijfde (21%) betrof hotels en pensions (geen hotel-restaurants).

Diagram Horeca benchmarks 2017


Diagram Horeca benchmarks 2017

Diagram Horeca benchmarks 2017 lees meer > sluit

BiZ-dag (28 juni): van data naar business

Op 28 juni 2018 vindt de jaarlijkse BiZ-dag plaats (centraal in het land), dus noteer deze dag vast in uw agenda! Als BiZ-abonnee heeft u recht op gratis toegangskaarten en verdient u 6 PE-punten. Nieuw is dat u de hele dag aan de slag gaat met praktische toepassingen van de database om uw klanten optimaal te laten presteren. Van data naar business!

Praktisch en interactief met diverse workshops

De acht speerpuntbranches staan centraal: automotive, bouw, detailhandel, horeca, industrie, medische zorg, transport, specialistische zakelijke diensten. Vanuit de branchecontext van een fictieve klantcasus, gaat u aan de slag met data-analyse in de fiscale- en controlepraktijk, financiering, 'business risks' en kansen, zoals acquisitie. Hoe spreekt u niet alleen de 'taal van de ondernemer', maar legt u ook unieke klantkennis aan de dag op basis van 'data intelligence'?

U krijgt de keuze uit diverse workshops. Omdat het niet mogelijk is om deze allemaal te bezoeken, kunt u tegen gereduceerd extra kaarten bestellen voor uw collega's, zolang de voorraad strekt (€ 125 i.p.v. € 395). Niet-abonnees betalen € 395, of kunnen op deze dag een separate demobijeenkomst bijwonen. Binnen enkele weken vindt u op deze plaats informatie over het programma en de inschrijfmogelijkheden.

Contact
Voor meer informatie, neem contact op met:

Leonie Derksen 

Leonie Derksen
Kennismanager
E lderksen@sra.nl
T 030 656 60 60

lees meer > sluit

Nieuwe voorzitter Branche-expertgroep Automotive

We verwelkomen Marcel Verstappe AA (Witlox VCS) als nieuwe voorzitter van de Branche-expertgroep Automotive. Tevens maken we van de gelegenheid gebruik om drs. Harm Borrie RA RV te bedanken voor zijn voorzitterschap in de afgelopen jaren.

Marcel VerstappeMet de individuele passie en betrokkenheid én de gebundelde klantenkennis van de SRA-kantoren samen, ontstaat een schat aan kennis en informatie over de garageondernemer (merkdealer en universeel).  De interpretatie van data uit de SRA-BiZ-benchmark neemt een belangrijke plaats in. Op 6 februari gaat dit overleg weer van start, dus heeft u kennis en ervaring in de deze branche, dan nodigen we u van harte uit om deel te nemen. Op de agenda staat onder meer de import- en export van gebruikte auto’s en de waarderingssystematiek. Autotelex is bij deze eerste bijeenkomst te gast.

Doe mee

lees meer > sluit

ILT te gast bij Branche-expertgroep Transport: discussieer mee!

Kennisontwikkeling over en voor transportondernemingen, op basis van kennis, ervaring en data: dat is de missie van deze Branche-expertgroep transport en Logistiek. Op 1 februari start de nieuwe kwartaalcyclus 2018. Onderzoeksinstituut Panteia en de Inspectiedienst ILT zijn erbij. U ook?

Schrijf u snel in

lees meer > sluit

Ruim 160.000 jaarrekeningen in SRA-BiZ

Bekijk in één oogopslag waar we staan met SRA-BiZ.

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Infographic

Infographic lees meer > sluit

Automatische upload vanuit Unit4 Audition beschikbaar

Voor gebruikers van Unit4 Audition is het met ingang van release 15.1 mogelijk om jaarrekeningen automatisch te uploaden naar het SRA-Benchmarkplatform op het moment dat de projectstatus op 'definitief' wordt gezet.

Hoe u dit activeert, leest u in de release notes.

lees meer > sluit

Branchekennis op sra.nl

Branchekennis is van belang als u wilt adviseren over ondernemingsrisico’s en -kansen. Maar ook bij het controleren en risicogericht samenstellen. Het doel van SRA-Branches in Zicht (BiZ) is om de branche- en vakkennis, inzichten en ervaringen per branche bij elkaar te brengen. Deze verzamelde kennis en inzichten vindt u vanaf nu op sra.nl/branches voor de volgende branches.
lees meer > sluit

Nieuw: branchesignaleringen Medisch

Wat zijn de belangrijkste actuele adviesthema’s in de eerstelijns zorg? De leden van de SRA-Branche Expertgroep Medisch en vertegenwoordigers van ABN AMRO hebben de speerpunten geformuleerd voor drie deelbranches: Fysiotherapie, Huisarts, Mondzorg.

Contact

Leonie Derksen 

Leonie Derksen
Kennismanager
E lderksen@sra.nl
T 030 656 60 60

lees meer > sluit

BiZ-database: verdere professionalisering

Wat zijn de kansen en knelpunten van BiZ? Om hier een antwoord op te krijgen organiseerde SRA een klankbordsessie met een tiental kantoren die actief de BiZ-database bij hun dagelijkse werkzaamheden gebruikt. Ook Visionplanner schoof aan om mee te denken.

Meer gedetailleerde kengetallen per branche

Zowel op kwalitatief als kwantitatief niveau zijn meer data gewenst. Veel kwalitatieve gegevens zeggen iets over de totale branche. En in sommige gevallen zijn deze niet één-op-één van toepassing op een subbranche. Voorbeeld hierbij is de detailhandel, waarbij de overkoepelende ontwikkelingen lastig te vergelijken zijn met bijvoorbeeld een specifieke tak van sport als de kledingbranche. Ook hier speelt de hoeveelheid data een rol. SRA: “Er is meer massa nodig om steeds gedetailleerde cijfers aan te leveren. Des te meer kantoren meedoen en de jaarrekeningen laten inlopen, des te specifieker de analyse mogelijk is. Ten slotte is er ook een beperking in het SBI-schema, dat ook niet altijd toereikend is om branches op detailniveau te representeren. Betreft de kwalitatieve gegevens wil SRA graag meer aanleveren, maar de verwerking van dergelijke data kost nu eenmaal veel tijd. Daar komt veel meer bij kijken dan bij de kwantitatieve gegevens.”

Automatische notificatie bij nieuwe cijfers of rapporten

Het is handig een berichtje te krijgen als er nieuwe cijfers en rapporten beschikbaar zijn. Het is allemaal niet bij te houden wanneer deze verschijnen. SRA vindt dit een goed idee en zal de mogelijkheid van een automatische notificatie uitzoeken.

lees meer > sluit

Horeca: nieuwe brancherapportage

De nieuwe brancherapportage voor de horeca staat gereed in de benchmark. De horeca blijft het goed doen; de branche zet al een aantal jaar onafgebroken meer om. De groei valt samen met het verdere herstel van de economie en de verbeterende koopkracht.

Consumenten gaan er vaker op uit en geven meer geld uit in de horeca. Wel nemen de verschillen tussen de grote steden (vooral Amsterdam), aantrekkelijke winkelsteden en toeristische trekpleisters en de overige horecagebieden steeds verder toe.

Een tweede kanttekening bij het herstel van de branche is de sterke concurrentie, niet alleen als gevolg van een steeds groter aantal aanbieders binnen de horecabranche zelf, maar ook door toetreding van ondernemers uit andere sectoren (bijvoorbeeld AirBnB, thuisbezorgen). Een onderscheidend concept blijft al met al van doorslaggevend belang voor succes, zeker voor de bedrijven die niet op een A-locatie zijn gevestigd. Daarnaast biedt samenwerking, binnen en buiten de branche, voldoende mogelijkheden.

Kansen en bedreigingen volgens experts

Wil de horeca op de lange termijn gezond zijn, dan zal de branche slim moeten inspelen op kansen en verstandig moeten omgaan met bedreigingen. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste:

Kansen:

 • Samenwerking: tussen horeca, recreatie en detailhandel. Logistieke samenwerking en inkoopcombinaties.
 • Onderscheid & specialisatie: een eigen verhaal en onderscheidende concepten hebben de toekomst. Authenticiteit blijft belangrijk. Ook zijn er mogelijkheden voor specialisaties.
 • Nieuwe technologie: efficiëntere processen. Reviewsites. Social media en online platforms. Moderne voorzieningen zoals een digitale menukaart.

Bedreigingen:

 • Tekort aan (vakkundig) personeel
 • Wet- en regelgeving
 • Opkomst nieuwe horeca-aanbieders

Recent verschenen is eveneens de brancherapportage voor de Bouw. Binnenkort worden de volgende brancherapportages verwacht: Transport & logistiek, Detailhandel, Medische zorg, Juridische dienstverlening, Automotive.

lees meer > sluit

Transport: benodigde documenten vertienvoudigd door Brexit

Nico Brinkhorst van de NIWO – de organisatie die Eurovergunningen verstrekt aan ruim 13.000 Nederlandse transportondernemingen, was te gast bij de SRA-Branche-expertgroep Transport en Logistiek. De NIWO toetst iedere 5 jaar of deze bedrijven aan de vier in de wet omschreven kwalitatieve eisen voldoen: kredietwaardigheid, betrouwbaarheid, vakbekwaamheid en reële vestiging.

Ook verstrekt de NIWO onder andere ritmachtigingen en CEMT-vergunningen en geeft de NIWO TIR-carnets af. Per jaar gaat het om de afgifte van 40.000 documenten:

 • Eurovergunningen
 • gewaarmerkte kopieën
 • TIR-carnets
 • VIHB
 • ritmachtigingen

Als de Brexit doorgang krijgt is de verwachting dat dit aantal stijgt naar 400.000; een enorme administratieve lastenverzwaring voor de branche.

Toetsing

Sinds begin 2015 stelt de NIWO bij de eerste aanvraag of verlenging van een Eurovergunning vast of een transportbedrijf aangemerkt moet worden als zogeheten 'risicobedrijf'. Volgens de NIWO is sprake van een risicobedrijf als de solvabiliteitsratio lager is dan 20%, en/ of het eigen vermogen wordt aangevuld met een achtergestelde lening. Risicobedrijven worden elk jaar opnieuw getoetst. Overigens worden alle vergunninghouders in het wegvervoer elke vijf jaar aan de voorwaarden getoetst. Dit gebeurt in het kader van de verlenging van de Eurovergunning. 

Tip

Zorg dat u weet wanneer uw transportklanten opnieuw worden getoetst voor de Eurovergunning. De aanvraagprocedure neemt – zeker aan het eind van het jaar – ruim zes weken in beslag. Bovendien zal in voorkomende gevallen de solvabiliteitsratio verbeterd moeten worden. Elke transportondernemer is in elk geval elke vijf jaar aan de beurt.

Aandachtspunten bij risicobedrijven

 1. de kredietwaardigheid moet uit de ingediende stukken blijken;
 2. de achtergestelde lening moet daadwerkelijk aanwezig zijn (geweest) binnen de onderneming en ook gestort;
 3. onderbouwing van de eventuele benodigde overwaarde meesturen.

BiZ vergunninghouders 2017

De NBA heeft een werkprogramma beschikbaar gesteld.

Branche-expertgroep

Heeft u transportondernemers als klant en wilt u deelnemen aan de Branche-expertgroep Transport en Logistiek? Meld u dan aan. De volgende bijeenkomst op 29 mei gaat over innovatie in de transportbranche.

Tevens zijn nog plaatsen beschikbaar in de Branche-expertgroepen Horeca en Automotive.

Meer weten? Neem contact op met Leonie Derksen (T 030 656 60 60 of lderksen@sra.nl).

lees meer > sluit