SRA BIZ logo
...voor het ondernemende accountantskantoor.
 
Nieuw

Nieuwe branchesignalering Medisch: MSB en ondernemerschap

Om de zorg betaalbaar te houden en toekomstbestendig te maken, zijn samenwerken, substitutie en een doelmatige en klantgerichte inrichting van de zorg cruciaal. Het medisch specialistisch bedrijf (MSB) kan hierin een sleutelrol vervullen. In deze nieuwe branchesignalering leest u wat tips en valkuilen zijn, en welke rol daarin is weggelegd voor de accountant.
Medisch lees meer > sluit
Nieuw

Verwacht: Branches in Zicht met eerste harde cijfers ‘coronajaar’

Wat is de werkelijke impact van de coronacrisis in combinatie met de steunmaatregelen op het mkb? Als SRA-BiZ-kantoor behoort u binnenkort tot de eersten van Nederland met het antwoord op deze vraag.

De verwachting is dat het rapport – met interviews van Jacco Vonhof, Pieter Waasdorp en meer dan twintig branche-experts – eind mei verschijnt en dat het Financieele Dagblad de primeur krijgt. Dus houd uw mailbox in de gaten!

lees meer > sluit
Nieuw

Branche-expertgroepen Transport, Medisch, Automotive en Horeca: doe mee!

Wilt u zich écht verdiepen en onderscheiden in een van deze branches? Doe dan mee! Binnenkort staan er weer interessante sprekers op het programma.
 • Automotive (18 mei): BOVAG over het thema ‘stoppen of doorgaan’ en de impact van EV op after sales.
 • Transport (27 mei): ILT over het ERRU-register en Menno Lambooij over digitalisering en data-analyse.
 • Horeca (11 mei): Actuele ontwikkelingen in de horecamarkt & financieringen in de horeca. Door horecamakelaar John Kamphuis (Hospitality makelaar) en financieringsspecialist Ard Dekker (Countus).
 • Medisch: David Jongen, voorzitter RvB Zuyderland MC, over de samenwerking met de eerste lijn. 

Ga voor meer informatie naar de website of neem contact op met:

Leonie Derksen

Leonie Derksen
Kennismanager
E lderksen@sra.nl
T 030 656 60 60

lees meer > sluit
Nieuw

Branchesignaleringen voor een advies in de branche van uw klant

Regelmatig verschijnen branchesignaleringen met specifieke adviesonderwerpen waar u uw voordeel mee kunt doen.

LaptopRecent zijn verschenen:

Ook interessant:

Binnenkort verwacht: Branchesignalering Gebruikelijk loon Medisch Specialist 2021.

Tevens zijn de brancherapporten in het BiZ-platform geactualiseerd en kunt u nog steeds gebruik maken van de Mkb-branchescan: uw klanten krijgen na het invullen automatisch een adviesrapport van de branche waar zij deel van uitmaken, met de impact van corona in de branche. 

Laptop lees meer > sluit
Nieuw

Meer toegevoegde waarde met BiZ?

SRA heeft twee workshops ontwikkeld die u begeleiden door het adviestraject richting de klant. Zo krijgt u praktische handvatten om meer uit BiZ te halen en uw klanten te verrassen.

Kijk voor meer informatie op de website.

Contact

Amida-Elmoudni

Amida Elmoudni
E aelmoudni@sra.nl
T 030 656 60 60

lees meer > sluit

Mkb-branchescan: doe mee!

De Mkb-branchescan levert uw klanten direct na invullen een persoonlijk benchmarkrapport op in de branche van uw klant. Daarnaast geven de geaggregeerde data ons inzicht over de verwachtingen voor 2021. Een analyse die we graag zouden meenemen in de Branches in Zicht-publicatie.

Dus: plaats de scan op uw website en nodig uw klanten uit om de scan in te vullen. Deze adviestool is kosteloos voor SRA-leden.

Wilt u vast zien wat de eerste resultaten hebben opgeleverd?

lees meer > sluit
Nieuw

Welke BiZ-rapporten (2020) zijn beschikbaar? Bekijk het overzicht!

De omvang van Branche in Zicht blijft groeien: in totaal zijn er meer dan 337.394 jaarrekeningen. De eerste 9542 jaarrekeningen 2020 zijn ook al binnen, en daarmee ook al de eerste 1354 benchmarks voor 166 verschillende SBI codes (dd. 20 april).
Voor 2019 zijn er ruim 42.000 jaarrekeningen in de database. Naar verwachting zal dit, net als voor voorgaande jaren, in het komende jaar verder toenemen tot meer dan 50.000 jaarrekeningen. Op dit moment zijn er benchmarks voor 405 verschillende SBI-codes beschikbaar. Met de segmentatie-mogelijkheden op regio, omvang en/of rechtsvorm komt het totaal op 4.750 benchmarks 2019. Dit biedt nieuwe kansen om uw klanten nog specifieker van advies te voorzien.

Wilt u het aantal SBI-code's waarop gebenchmarkt kan worden vergroten? En wilt u de nauwkeurigheid van de benchmarks verder verbeteren? Controleer of de aftapkraan van uw kantoor aan staat, en zo niet: doe dat dan alsnog. Gezamenlijk vergroten we het succes van de benchmark. Wilt u weten welke benchmarks inmiddels beschikbaar zijn?

Beschikbaar per 20 april

251 Vervaardiging van metalen producten voor de bouw
452 Gespecialiseerde reparatie van auto's
4759
Winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen (rest)
504
Binnenvaart (vracht-, tank- en sleepvaart)
78202
Uitleenbureaus
86912
Praktijken van fysiotherapeuten
lees meer > sluit

Mkb-branchescan: eerste uitkomsten verwachtingen 2021

Heeft u de mkb-branchescan al op uw website? Uw klanten krijgen na het invullen een rapport waarin de eigen positie wordt vergeleken met het gemiddelde in de branche. Aanvragen van deze adviestool is kosteloos. U krijgt alvast de eerste voorlopige uitkomsten met de verwachte impact van de coronacrisis op 2021 voor het mkb als geheel, op basis van de eerste 300 respondenten.

Mkb-branchescan banner

Invloed op het mkb

Opvallend is dat de coronasituatie voor een deel van de klanten positief uitpakt en voor een deel negatief: 26% heeft minder werk en 30% heeft minder klanten. Terwijl ook 23% meer werk heeft en 22% zelfs meer klanten. Relatief een beperkt percentage, namelijk 8%, heeft te kampen met klanten die de druk op de tarieven opvoeren. Als gevolg van recente maatregelen, mede als gevolg van corona, geeft in totaal 45% aan dat de behoeften van klanten en afnemers ingrijpend zijn gewijzigd, terwijl maar 27% het aanbod hierop heeft aangepast. Het verdienmodel is voor 30% van de respondenten veranderd en ruim 40% geeft aan dat samenwerking in de keten belangrijker is geworden. 

Financieel

Een derde geeft aan dat de liquiditeit onder druk staat, terwijl dat voor 41% niet het geval is. Een vierde is afhankelijk geworden van overheidssteun en voor ruim de helft (55%) geldt dat niet. Een vijfde heeft de tarieven naar boven aangepast. Dit bevestigt het beeld dat er een grote diversiteit is tussen bedrijven, afhankelijk van de mate waarin zij zijn getroffen door de crisis. Voor het merendeel van de bedrijven geldt dat er meer aandacht is voor het financieel onder controle houden van processen: voor 58% is dat belangrijker geworden (slechts 8% geeft aan van niet).

Verwachte mutatie (%)  2020 t.o.v. 2019  2021 t.o.v. 2020 
Hoe verwacht u dat de omzet uit zal komen eind 2020, ten opzichte van 2019 (%)?  1,22%  19,04% 
Hoe verwacht u dat de winst uit zal komen eind 2020, ten opzichte van 2019 (%)?  -2,91%  13,99% 
Hoe verwacht u dat de totale investeringen uit zullen komen eind 2020, ten opzichte van 2019 (%)?  2,19%  6,86% 
Hoe verwacht u dat uw liquiditeitspositie uit zal komen eind 2020, ten opzichte van 2019 (%)?  2,76%  4,68% 

Naar verwachting van de ondernemers die de scan tot nu toe hebben ingevuld zullen de omzet en winst weer toenemen in 2021 met respectievelijk 19 en 14% en zal er ook weer meer worden geïnvesteerd (+7% versus +2% voor heel 2020).

In onderstaande tabel vindt u de financiële verwachtingen voor 2021 ten opzichte van 2020 (percentage daling of stijging).

Verwachte mutatie 2021 t.o.v. 2020 (%) 
Omzet  19,04% 
Winst  13,99% 
Personeelskosten  6,67% 
Totale investeringen  6,86% 
Investeringen in de ontwikkeling van nieuwe producten/diensten  3,36% 
Investeringen in personeel en organisatie  2,33% 
Investeringen in digitalisering/ICT  7,04% 
Investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen  6,38% 
Financieringsbehoefte  -0,68% 
Liquiditeit  4,68%

Tegenover de verwachte toename van de investeringen van 7% in 2021 staat vooralsnog geen extra financieringsbehoefte voor het mkb als geheel.

Personeel

Op personeelsgebied valt op dat voor een derde van de respondenten het aanbod van gekwalificeerd personeel een groter probleem is geworden. Bijna een kwart moet juist afscheid nemen van personeel. De personeelskosten zullen naar verwachting met ongeveer 7% toenemen in 2021.

Digitalisering

Ruim een derde van de respondenten geeft aan dat de fysieke dienstverlening is omgezet naar online, eveneens ruim een derde meldt dat processen versnel zijn gedigitaliseerd en bijna de helft (48%) geeft aan dat het belang van online verkoop is toegenomen. De investeringen in digitalisering/ ICT zullen met ongeveer 7% stijgen in 2021 ten opzichte van 2020.

Duurzaamheid

Als gevolg van recente maatregelen, mede als gevolg van corona, is er meer aandacht voor duurzaamheid: 39% geeft aan dat er meer aandacht is voor duurzaamheid als organisatiestrategie (een vijfde niet), voor 38% wordt duurzaamheid een belangrijk aspect van de dienstverlening (18% juist niet) en 36% besteedt meer aandacht aan duurzame inzetbaarheid van personeel (17% niet).

Conclusie

Gemiddeld genomen zijn de verwachtingen voor 2021 vooralsnog redelijk positief, met een verwachte stijging van de omzet en de winst ten opzichte van 2020, en eveneens een verwachte toename van de investeringen. Echter, de verschillen tussen bedrijven zijn groot. Terwijl voor een derde van de bedrijven de liquiditeit onder druk staat, is dat voor 41% niet het geval.

Helpt u ons mee met de verschillen beter in kaart te brengen per type ondernemer en per branche? Nodig dan uw klanten uit om de Mkb-branchescan in te vullen! Aanvragen van deze adviestool is kosteloos.

Voor meer informatie, neem contact op met Leonie Derksen.

Leonie Derksen

T 030 656 60 60
E lderksen@sra.nl

Mkb-branchescan banner lees meer > sluit

Actuele brancherapporten in BiZ-platform

Volgende week vindt u geactualiseerde brancherapporten in het BiZ-platform. Zeker nu de eerste benchmarks 2020 beschikbaar komen, zijn deze rapporten met een actuele visie op de branche een advieskans.

RapportageGeen enkele andere partij beschikt immers over cijfers 2020, dus u kunt zich hiermee profileren naar uw klant. De brancherapporten komen beschikbaar voor de branches: automotive, bouw, detailhandel, horeca, industrie, medisch, transport en specialistische zakelijke dienstverlening.

Rapportage lees meer > sluit

Tip: Benchmarkrapporten aanvragen

SRA is druk bezig om het BiZ-platform te migreren en uit te breiden: naar waarschijnlijkheid starten de pilots voor de zomer 2021 en later in het jaar kunnen naar verwachting alle BiZ-kantoren migreren.

LaptopDe koppelingen vanuit Caseware, Audition en MLE met het huidige BiZ-platform blijven werken totdat uw kantoor migreert naar het nieuwe BiZ-platform. Dit geldt ook voor het aanleveren van jaarrekeningen en het downloaden van BiZ-rapporten via de rapportagesoftware. 

Het aanleveren en downloaden via de URA Rating Factory is niet meer mogelijk. Wilt u BiZ-rapporten opvragen op basis van een (deels) ingevulde jaarrekening voor een potentiële klant of wilt u een BiZ-rapport zonder klantdata draaien, dan kunt u dit tijdelijk aanvragen via de BiZ-website.

Via het aanvraagformulier vult u de klantdata en de referentiegroep voor het rapport in. Het eventuele BiZ-export-bestand dat u heeft gemaakt vanuit Caseware, Audition of MLE kunt u bijvoegen. Wilt u handmatig cijfers invullen, dan gebruikt u het Excel-bestand. SRA maakt dan na uiterlijk één werkdag de door u gevraagde rapporten.

Contact

SRA-BiZ
E biz@sra.nl
T 030 656 60 60

Laptop lees meer > sluit

Nieuwe regels jaarverantwoording eerstelijns zorg onuitvoerbaar

NBA/ Coziek en SRA hebben middels de consultatie van het ministerie van VWS kritisch gereageerd op de nieuwe regeling jaarverantwoording WMG. Als de wet doorgaat in 2022, worden een jaarlijkse accountscontrole, een jaarrekening volgens een vast model én een bestuursverslag voor de eerstelijns zorg verplicht, bijvoorbeeld voor huisartsen-, tandarts- en fysiotherapiepraktijken.

Albert-Jan Rijnsburger en Harry Korver van de KNMT, bespraken de ernstige gevolgen voor tandartspraktijken bij de Branche-expertgroep Medisch op 24 november. Zorgen die door de deelnemers van de Branche-expertgroep Medisch werden gedeeld. Zo worden tandartsen en andere kleinschalige eerstelijnszorgaanbieders geconfronteerd met een grote lastenverzwaring, zowel administratief als financieel. KNMT en LHV vertegenwoordigen de eerstelijnszorg bij gesprekken met het ministerie van VWS.

Impact accountancy

Voor wat betreft de accountancysector is onzeker of de beoogde uitbreiding van de controleplicht voor zorgaanbieders geaccomodeerd kan worden. Bovendien leiden beperkte omvang en typologie - het ontbreken van controletechnische functiescheiding - naar verwachting tot relatief veel controleverklaringen met oordeelsonthouding, met alle gevolgen van dien.

Tip

Heeft u klanten in de eerstelijns zorg, zoals tandartsen, fysiotherapeuten en huisartsen? Dan is het goed om u op de hoogte te stellen van de impact van de beoogde Wmg en te melden dat SRA de zorgen deelt. Bekijk de volledige reactie van NBA/ Coziek en SRA.

Medisch lees meer > sluit
Nieuw

Terugblik 2020 – een jaaroverzicht

In 2020 is er weer volop gebruik gemaakt van BiZ. Hierbij het jaar 2020 in een paar cijfers.

AgendaAanleveringen

 • Totaal unieke aanleveringen in 2020: 49.392.
 • Per 31-12-2020: 324.392 jaarrekeningen in BiZ database.

Downloads

 • Aantal downloads in 2020: 8.033.
 • Stand van zaken eind 2020: 80.300 benchmarks opgevraagd, waarvan 42.533 uniek.
 • Per 31-12-2020: 4.728 benchmarks mogelijk voor 467 verschillende SBI-codes.

Branchesignaleringen

SRA-BiZ heeft in 2020 9 branchesignaleringen uitgebracht. In de branchesignaleringen worden advieskansen en specifieke vraagstukken voor de branche uitgelicht. U vindt de actuele branchesignaleringen op www.sra.nl/biz.

Een overzicht van de uitgebrachte branchesignaleringen:

Agenda lees meer > sluit

Klankbordgroep bijeen voor eerste beelden nieuwe BiZ-platform

Afgelopen week is de klankbordgroep bij elkaar gekomen om de eerste nieuwe beelden van het nieuwe platform met elkaar te bespreken en de eerste reactie was positief. Met de vernieuwing van het SRA-BiZ benchmarkplatform zorgen we voor meer flexibiliteit en mogelijkheden voor u als gebruiker.

Nieuw BiZ-platformDe verwachting is dat de huidige BiZ-kantoren tegen het einde van het eerste kwartaal 2021 gebruik kunnen gaan maken van het nieuwe platform. Voordat alle kantoren over gaan wordt eerst een pilot gedraaid met SRA-kantoren uit een eerder samengestelde kopgroep. 

Stappen maken en verder innoveren

Met het nieuwe platform wil SRA de aankomende tijd met u stappen maken en verder innoveren. Niet alleen voor wat betreft de doorontwikkeling van het platform, maar ook ruimte bieden voor u als kantoor: hoe wilt u straks uw klant bedienen met benchmarkinformatie? En hoe kunnen wij u daarbij ondersteunen? Het nieuwe BiZ is dus niet alleen een nieuw technologisch platform, maar is ook de aanzet voor het bouwen aan een community waarin we elkaar verder kunnen helpen.

Demo

Wilt u meer weten over het nieuwe platform? Wij maken graag een afspraak voor een demo! Mail naar biz@sra.nl

lees meer > sluit

Corona-brancherapporten in BiZ-platform: unieke financiële analyse vóór en na de crisis

Met BiZ kunt u tijdens de coronacrisis het verschil maken bij uw klanten, niet alleen als het gaat om financiële beslissingen om te saneren maar ook om te innoveren.

Aan welke knoppen moet de klant draaien? Daarbij wilt u niet alleen terugkijken naar 2019 maar ook vooruitkijken naar de kansen en bedreigingen in 2020 en verder. Vanuit het BiZ-platform zijn nu corona-brancherapporten beschikbaar met een unieke financiële analyse van de branche vóór en na de crisis.

De branches waarvoor een actueel corona-brancherapport beschikbaar is, zijn:

 • automotive
 • bouw
 • detailhandel
 • horeca
 • industrie
 • medische zorg
 • transport
 • specialistische zakelijke dienstverlening.

Heeft u klanten in deze branches, doe hier dan uw voordeel mee. Exclusief voor BiZ-abonnees.

SRA-BiZ: harde cijfers mkb

Nieuw in het brancherapport is dat de verwachte effecten van de coronacrisis op de toekomstige liquiditeitspositie in de branche zijn toegevoegd, alsmede een toelichting hoe u deze moet duiden.

Met ruim 8000 mkb-jaarrekeningen 2019 uit de BiZ-database zijn cijfermatige berekeningen gemaakt op brancheniveau, in dit geval de economische veerkracht van de acht bovenstaande branches in vergelijking tot de rest van het mkb. Deze harde data zijn uniek in Nederland en geven feitelijke informatie over de financiële uitgangspositie per 1 januari 2020, onder meer de kredietwaardigheid (PD-rating) en de solvabiliteit. Deze cijfers zijn nog niet eerder naar buiten gebracht, en dus een goed middel om u te onderscheiden bij uw klanten.

Op basis van de harde cijfers worden scenario’s voor 2020 en voor de eerste helft van 2021 doorgerekend. Hiervoor is gebruik gemaakt van de indicatieve prognosecijfers van de sectorspecialisten van de Rabobank voor het tweede kwartaal van dit jaar tot en met het tweede kwartaal van 2021. Dit zijn procentuele inschattingen van het omzetverlies per kwartaal (t.o.v. 2019) als gevolg van de coronacrisis. Voor het eerste kwartaal van 2020 maken we gebruik van het CBS. Deze inzichten worden gebruikt om met BiZ-data de verwachte liquiditeitspositie per kwartaal te berekenen tot en met het tweede kwartaal van 2021.

Waar vindt u de rapporten?

Als abonnee kunt u de rapporten nu opvragen vanuit het platform. U doet dit door bij het opvragen van een rapport te kiezen voor het brancherapport. Maakt u gebruik van losse downloads, dan kunt u handmatig een klantrapport opvragen via biz@sra.nl. Voor meer informatie, mail naar biz@sra.nl of vraag naar een van de collega’s van het BiZ-team op tel. 030 656 60 60.

lees meer > sluit

Aftapkranen vaak niet goed geïnstalleerd

Uit onderzoek door SRA blijkt dat een deel van de kantoren de aftapkranen voor het aanleveren van jaarrekeningen niet of niet goed heeft geïnstalleerd. Als kantoren enkele klanten willen uitzonderen van het uploaden van de jaarrekening, worden de instellingen voor het uploaden tijdelijk uitgezet.

AftapkraanNadat de instellingen bij klanten zijn goed gezet, worden de eerder aangepaste instellingen niet ongedaan gemaakt waardoor het downloaden prima werkt, maar jaarrekeningen niet automatisch worden aangeleverd en dus niet terecht komen in de BiZ-database. Gevolg is dat het langer duurt voordat benchmarksets beschikbaar zijn. Om zeker te weten dat uw instellingen juist staan, raadpleegt u de instructie voor de aftapkraan:

Twijfelt u of de aftapkraan bij u op de juiste manier is geïnstalleerd? Neem dan contact op via biz@sra.nl.

Aftapkraan lees meer > sluit