SRA BIZ logo
...voor het ondernemende accountantskantoor.
 
Nieuw

Brancherapport bouw

Bent u benieuwd naar de nieuwe brancherapporten in het BiZ-platform die u voor 2020 kunt downloaden? Bekijk hier alvast het voorbeeldexemplaar voor de utiliteitsbouw.

BouwVoor uw klanten in de bouw, automotive, horeca, detailhandel, industrie, medische zorg, specialistische zakelijke diensten en transport vindt u vergelijkbare rapporten in het platform. Dus verras uw klanten met een geheel geactualiseerd brancherapport. Naast unieke data over het coronajaar 2020 en een benchmark met het gemiddelde, bevat deze de ontwikkelingen in de branche en duiding van de cijfers.

Bouw lees meer > sluit
Nieuw

Klankbordgroep BiZ

Uw mening, kennis en inzichten zijn voor ons van groot belang. Daarom onze waardering voor de leden van de klankbordgroep BiZ, die al geruime tijd meedenken over het nieuwe BiZ-platform. Dit heeft ons tijdens het ontwikkeltraject geholpen bij het aansturen van het project en het bepalen van de prioriteiten, ook voor de langere termijn.

Visioplanner heeft in de afgelopen maanden verder gebouwd en gestabiliseerd en hoewel het bouwen van het platform niet zo snel gaat als we zouden willen, is het goede nieuws dat we nu weer kunnen testen. De komende maanden willen we opnieuw testsessies inplannen met de klankbordgroep waarna we verwachten te kunnen starten met de pilot.

Ook na de livegang van het nieuwe BiZ-platform, willen we de klankbordgroep BiZ voortzetten om in co-creatie een optimaal werkend platform in te richten en neer te zetten.

Wilt u deelnemen aan de klankbordgroep BiZ of heeft u in de tussentijd nog vragen, aarzel niet om contact op te nemen.

Monique van Harrewijn

Monique van Harrewijn
Product Development Manager
E mvanharrewijn@sra.nl
T 030 656 60 60

lees meer > sluit
Nieuw

Branche-expertgroepen

De branche-expertgroepen automotive, horeca, transport en medische zorg komen vier keer per jaar bijeen. Ze vormen een netwerk waar veel kennis en ervaring wordt gedeeld met interessante gastsprekers en geregeld bedrijfsbezoeken.

Regelmatig verschijnen branchesignaleringen met specifieke adviesonderwerpen van hun hand waar u uw voordeel mee kunt doen.

Voor het najaar staan in elk geval de volgende thema’s en sprekers op de planning:

 • Horeca: ondernemen tijdens en na corona, financiering en data management met kassasystemen. 
 • Transport: duurzaamheid, werkbezoek, ILT en de aandachtsgebieden in de controles
 • Automotive: Wwft, werkbezoek, duurzaamheid, ondernemen met smalle marges. 
 • Medische zorg: actualiteiten eerstelijns zorg, juridische actualiteiten, controle in de zorg, gebruikelijk loon medisch specialist. 

Doet u mee?

Contact

Leonie Derksen

Leonie Derksen
Kennismanager
E lderksen@sra.nl
T 030 656 60 60

lees meer > sluit
Nieuw

Mkb-branchescan (reminder)

De Mkb-branchescan is vernieuwd met de financiële BiZ-data over 2020 en benchmarkt de verwachtingen voor 2021. Bekijk het voorbeeldrapport voor detailhandel.

Mkb-branchescan banner

Tip: zet de branchescan in voor een zomeractie voor (potentiële) klanten. 

Ook uw klanten in de automotive, bouw, horeca, industrie, zorg, transport en specialistische zakelijke diensten krijgen na het invullen een gebenchmarkt rapport in hun branche. Plaats de scan op uw eigen website; een ideale adviestool in een turbulente tijd. Er zijn geen kosten aan verbonden en u krijgt de scan direct na uw aanvraag toegezonden met een instructie en een uitnodigingsmail voor uw klanten.

Voor meer informatie, neem contact op met Leonie Derksen, T 030 656 60 60 of scans@sra.nl.

Mkb-branchescan banner lees meer > sluit
Nieuw

Welke BiZ-rapporten (2020) zijn beschikbaar? Bekijk het overzicht!

De omvang van Branche in Zicht blijft groeien: in totaal zijn er meer dan 353.019 jaarrekeningen. De eerste 22.222 jaarrekeningen 2020 zijn ook al binnen, en daarmee ook al de eerste 2580 benchmarks voor 259 verschillende SBI codes (dd. 3 augustus).

Voor 2019 zijn er ruim 42.000 jaarrekeningen in de database. Naar verwachting zal dit, net als voor voorgaande jaren, in het komende jaar verder toenemen tot meer dan 50.000 jaarrekeningen. Op dit moment zijn er benchmarks voor 405 verschillende SBI-codes beschikbaar. Met de segmentatie-mogelijkheden op regio, omvang en/of rechtsvorm komt het totaal op 4.750 benchmarks 2019. Dit biedt nieuwe kansen om uw klanten nog specifieker van advies te voorzien.

Wilt u het aantal SBI-code's waarop gebenchmarkt kan worden vergroten? En wilt u de nauwkeurigheid van de benchmarks verder verbeteren? Controleer of de aftapkraan van uw kantoor aan staat, en zo niet: doe dat dan alsnog. Gezamenlijk vergroten we het succes van de benchmark. Wilt u weten welke benchmarks inmiddels beschikbaar zijn?

Beschikbaar per 3 augustus

45204 Carrosserieherstel
86919 Overige paramedische praktijken (geen fysiotherapie of psychologie) en alternatieve genezers
lees meer > sluit

Nieuwe brancherapporten in het BiZ-platform

Heeft u klanten in de automotive, bouw, horeca, detailhandel, industrie, medische zorg, specialistische zakelijke diensten of transport? Voor deze klanten kunt u nu een geheel geactualiseerd brancherapport downloaden met een benchmark voor 2020.

RapportageOnlangs stonden de BiZ-uitkomsten voor 2020 op de voorpagina van het Financieele Dagblad. Dit heeft veel stof doen opwaaien; de database bevat immers de eerste harde uitkomsten voor het coronajaar 2020. U kunt zich hiermee profileren richting uw klanten. De data en de mogelijkheden om uw klant te vergelijken met het branchegemiddelde zijn uniek in Nederland.

Wanneer u uw klant benchmarkt dan krijgt u er voor bovengenoemde branches een actueel rapport bij, met de ontwikkelingen in de branche en duiding van de cijfers. Doe er uw voordeel mee!

Rapportage lees meer > sluit

Save the date: BiZ-kennisweek

Noteer in uw agenda: de BiZ-kennisweek vanaf 6 december 2021. Als de steunmaatregelen straks ten einde zijn wilt u uw klanten optimaal begeleiden naar (verdere) groei in 2022. Het nieuwe BiZ-platform met vergelijkende cijfers in 600 branches gaat u daarbij helpen. Eenmalig geldt onbeperkte deelname voor al uw medewerkers die met BiZ een ‘trusted business advisor’ willen worden.

Als trusted business advisor bent u niet alleen de sparringpartner maar ook de ontwikkelingspartner van uw klant. BiZ is het instrument dat u hierbij inzet om te laten zien dat u de onderneming en de sector van uw klant kent, en benut om de klant te adviseren en mogelijk zelfs uit te dagen.

De BiZ-Kennisweek is online, duurt van 6 t/m 10 december en is onbeperkt toegankelijk voor medewerkers van BiZ-kantoren. Tijdens deze week kunnen u en uw collega’s elke dag tenminste één workshop volgen. De kick off van de BiZ Kennisweek is op 6 december van 15.00 - 17.30 uur.

Onderwerpen:

 • Een nieuw BiZ-platform: wat is nieuw, en hoe behaalt u het optimale resultaat voor uw klanten? 
 • Key note: Hoe wordt u met BiZ een Trusted Business Advisor?
 • Praktische workshops: aan de slag met BiZ ter voorbereiding op uw adviesgesprek.
 • Actuele brancheworkshops met de belangrijkste adviesthema’s voor 2022: bouw, horeca, automotive, transport.

Binnenkort ontvangt u meer informatie. Zet de BIZ-kennisweek alvast in uw agenda!

lees meer > sluit

Status nieuw BiZ-platform

Het SRA-BiZ benchmarkplatform wordt vernieuwd en krijgt, naast de bestaande functionaliteiten, meer mogelijkheden en flexibiliteit. Hoewel de definitieve oplevering is uitgesteld naar eind 2021 en de vorderingen nog niet zichtbaar zijn voor de huidige gebruikers, werken SRA en Visionplanner achter de schermen hard aan het nieuwe platform en de nieuwe functionaliteiten. Na de zomer zal een eerste pilot worden gedraaid met SRA-kantoren die deel uitmaken van een klankbordgroep.

Onafhankelijk

Het nieuwe platform is onafhankelijk van aanleverende of uitvragende software. Het is schaalbaar, flexibel en heeft een open API. Door de ondersteuning van jaar- en maandcijfers en geavanceerde branchespecifieke KPI’s is het voor SRA-kantoren straks mogelijk om samen met de klant vooruit te kijken en op basis van benchmarkinformatie beter onderbouwde adviezen te geven. De cijfers kunnen ook gebruikt worden in uw vaktechnische praktijk, bijvoorbeeld bij de bedrijfsverkenning in samenstel- of controleopdrachten.

Meer mogelijk outputkant

Door de openheid van het systeem zijn er veel meer mogelijkheden aan de inputkant, maar vooral ook aan de outputkant. De vertrouwde PDF-rapportages worden nog steeds ondersteund en zelfs uitgebreid met meerjarenvergelijkingen, KPI-sheets en detailrapportages. De benchmarkcijfers kunnen ook worden gepresenteerd met dashboardsoftware of tools als Power BI. 

Flexibiliteit

Het nieuwe platform zorgt straks voor meer mogelijkheden en flexibiliteit. Zo komen er meer rapportagemogelijkheden en is het makkelijker om selecties te maken. Als voor een klant een benchmarkrapport wordt opgevraagd, worden automatisch alle selecties ingevuld waardoor de referentiegroep van de benchmark zo goed mogelijk aansluit bij de onderhanden klant. Als de gebruiker vindt dat de referentiegroep te klein is, kan hij een filter wissen waardoor de referentiegroep groter wordt.

Meer weten?

Neem contact op met Monique van Harrewijn, E biz@sra.nl of T 030 656 60 60.

lees meer > sluit

Nieuwe branchesignalering Medisch: MSB en ondernemerschap

Om de zorg betaalbaar te houden en toekomstbestendig te maken, zijn samenwerken, substitutie en een doelmatige en klantgerichte inrichting van de zorg cruciaal. Het medisch specialistisch bedrijf (MSB) kan hierin een sleutelrol vervullen. In deze nieuwe branchesignalering leest u wat tips en valkuilen zijn, en welke rol daarin is weggelegd voor de accountant.
Medisch lees meer > sluit

Branchesignaleringen voor een advies in de branche van uw klant

Regelmatig verschijnen branchesignaleringen met specifieke adviesonderwerpen waar u uw voordeel mee kunt doen.

LaptopRecent zijn verschenen:

Ook interessant:

Binnenkort verwacht: Branchesignalering Gebruikelijk loon Medisch Specialist 2021.

Tevens zijn de brancherapporten in het BiZ-platform geactualiseerd en kunt u nog steeds gebruik maken van de Mkb-branchescan: uw klanten krijgen na het invullen automatisch een adviesrapport van de branche waar zij deel van uitmaken, met de impact van corona in de branche. 

Laptop lees meer > sluit

Meer toegevoegde waarde met BiZ?

SRA heeft twee workshops ontwikkeld die u begeleiden door het adviestraject richting de klant. Zo krijgt u praktische handvatten om meer uit BiZ te halen en uw klanten te verrassen.

Kijk voor meer informatie op de website.

Contact

Amida-Elmoudni

Amida Elmoudni
E aelmoudni@sra.nl
T 030 656 60 60

lees meer > sluit

Tip: Benchmarkrapporten aanvragen

SRA is druk bezig om het BiZ-platform te migreren en uit te breiden: naar waarschijnlijkheid starten de pilots voor de zomer 2021 en later in het jaar kunnen naar verwachting alle BiZ-kantoren migreren.

LaptopDe koppelingen vanuit Caseware, Audition en MLE met het huidige BiZ-platform blijven werken totdat uw kantoor migreert naar het nieuwe BiZ-platform. Dit geldt ook voor het aanleveren van jaarrekeningen en het downloaden van BiZ-rapporten via de rapportagesoftware. 

Het aanleveren en downloaden via de URA Rating Factory is niet meer mogelijk. Wilt u BiZ-rapporten opvragen op basis van een (deels) ingevulde jaarrekening voor een potentiële klant of wilt u een BiZ-rapport zonder klantdata draaien, dan kunt u dit tijdelijk aanvragen via de BiZ-website.

Via het aanvraagformulier vult u de klantdata en de referentiegroep voor het rapport in. Het eventuele BiZ-export-bestand dat u heeft gemaakt vanuit Caseware, Audition of MLE kunt u bijvoegen. Wilt u handmatig cijfers invullen, dan gebruikt u het Excel-bestand. SRA maakt dan na uiterlijk één werkdag de door u gevraagde rapporten.

Contact

SRA-BiZ
E biz@sra.nl
T 030 656 60 60

Laptop lees meer > sluit

Corona-brancherapporten in BiZ-platform: unieke financiële analyse vóór en na de crisis

Met BiZ kunt u tijdens de coronacrisis het verschil maken bij uw klanten, niet alleen als het gaat om financiële beslissingen om te saneren maar ook om te innoveren.

Aan welke knoppen moet de klant draaien? Daarbij wilt u niet alleen terugkijken naar 2019 maar ook vooruitkijken naar de kansen en bedreigingen in 2020 en verder. Vanuit het BiZ-platform zijn nu corona-brancherapporten beschikbaar met een unieke financiële analyse van de branche vóór en na de crisis.

De branches waarvoor een actueel corona-brancherapport beschikbaar is, zijn:

 • automotive
 • bouw
 • detailhandel
 • horeca
 • industrie
 • medische zorg
 • transport
 • specialistische zakelijke dienstverlening.

Heeft u klanten in deze branches, doe hier dan uw voordeel mee. Exclusief voor BiZ-abonnees.

SRA-BiZ: harde cijfers mkb

Nieuw in het brancherapport is dat de verwachte effecten van de coronacrisis op de toekomstige liquiditeitspositie in de branche zijn toegevoegd, alsmede een toelichting hoe u deze moet duiden.

Met ruim 8000 mkb-jaarrekeningen 2019 uit de BiZ-database zijn cijfermatige berekeningen gemaakt op brancheniveau, in dit geval de economische veerkracht van de acht bovenstaande branches in vergelijking tot de rest van het mkb. Deze harde data zijn uniek in Nederland en geven feitelijke informatie over de financiële uitgangspositie per 1 januari 2020, onder meer de kredietwaardigheid (PD-rating) en de solvabiliteit. Deze cijfers zijn nog niet eerder naar buiten gebracht, en dus een goed middel om u te onderscheiden bij uw klanten.

Op basis van de harde cijfers worden scenario’s voor 2020 en voor de eerste helft van 2021 doorgerekend. Hiervoor is gebruik gemaakt van de indicatieve prognosecijfers van de sectorspecialisten van de Rabobank voor het tweede kwartaal van dit jaar tot en met het tweede kwartaal van 2021. Dit zijn procentuele inschattingen van het omzetverlies per kwartaal (t.o.v. 2019) als gevolg van de coronacrisis. Voor het eerste kwartaal van 2020 maken we gebruik van het CBS. Deze inzichten worden gebruikt om met BiZ-data de verwachte liquiditeitspositie per kwartaal te berekenen tot en met het tweede kwartaal van 2021.

Waar vindt u de rapporten?

Als abonnee kunt u de rapporten nu opvragen vanuit het platform. U doet dit door bij het opvragen van een rapport te kiezen voor het brancherapport. Maakt u gebruik van losse downloads, dan kunt u handmatig een klantrapport opvragen via biz@sra.nl. Voor meer informatie, mail naar biz@sra.nl of vraag naar een van de collega’s van het BiZ-team op tel. 030 656 60 60.

lees meer > sluit

Aftapkranen vaak niet goed geïnstalleerd

Uit onderzoek door SRA blijkt dat een deel van de kantoren de aftapkranen voor het aanleveren van jaarrekeningen niet of niet goed heeft geïnstalleerd. Als kantoren enkele klanten willen uitzonderen van het uploaden van de jaarrekening, worden de instellingen voor het uploaden tijdelijk uitgezet.

AftapkraanNadat de instellingen bij klanten zijn goed gezet, worden de eerder aangepaste instellingen niet ongedaan gemaakt waardoor het downloaden prima werkt, maar jaarrekeningen niet automatisch worden aangeleverd en dus niet terecht komen in de BiZ-database. Gevolg is dat het langer duurt voordat benchmarksets beschikbaar zijn. Om zeker te weten dat uw instellingen juist staan, raadpleegt u de instructie voor de aftapkraan:

Twijfelt u of de aftapkraan bij u op de juiste manier is geïnstalleerd? Neem dan contact op via biz@sra.nl.

Aftapkraan lees meer > sluit