SRA BIZ logo
...voor het ondernemende accountantskantoor.
 
Nieuw

Exclusief voor BiZ-leden brancherapporten met unieke coronaprognoses

Per vandaag is het nieuwe geactualiseerde brancherapport voor de medische zorg beschikbaar in het BiZ-platform, met een unieke financiële analyse van de branche vóór en na de crisis. In het platform worden binnen nu en twee weken op dezelfde wijze alle brancherapporten geactualiseerd.

RapportageImmers: in deze tijd is het extra belangrijk om niet alleen achteruit te kijken – de vergelijking van de financiële cijfers van uw klant met het branchegemiddelde – maar ook naar de toekomst. Wat is de verwachte impact van de crisis op de branche en de onderneming van uw klant? Andere partijen zoals het CBS, het CPB en de banken hebben al eerder voorspellingen gedaan, maar dit is de eerste doorrekening op basis van harde BiZ-cijfers over 2019.  Een primeur voor u als BiZ-gebruiker.

SRA-BiZ: harde cijfers mkb

Met de jaarrekeningen 2019 uit de BiZ-database van SRA is het mogelijk om cijfermatige berekeningen te maken op brancheniveau, in vergelijking tot de rest van het mkb. Deze harde data zijn uniek in Nederland en geven feitelijke informatie over de financiële uitgangspositie per 1 januari 2020. Op basis van de harde cijfers kunnen we scenario’s voor 2020 en voor de eerste helft van 2021 doorrekenen. Hiervoor maken we gebruik van de indicatieve prognosecijfers van de sectorspecialisten van de Rabobank voor het tweede kwartaal van dit jaar tot en met het tweede kwartaal van 2021. Dit zijn procentuele inschattingen van het omzetverlies per kwartaal (t.o.v. 2019) als gevolg van de coronacrisis. De Rabobank-prognoses gelden per april 2020 en zijn gebaseerd op de informatie die op dat moment bekend was. Voor het eerste kwartaal van 2020 maken we gebruik van de werkelijke cijfers van het CBS.

Wat is nieuw?

Belangrijk uitgangspunt in de berekeningen is dat financieel gezonde bedrijven een grotere overlevingskans hebben dan niet-gezonde bedrijven. Vanuit de BiZ-database kunnen we dit berekenen aan de hand van onder meer de solvabiliteit en PD-rating. Nieuw toegevoegd zijn de uitkomsten van de berekeningen:

 • Winstgevendheid, solvabiliteit en kredietwaardigheid (PD) in het mkb en in de branche (2019).
 • Omzetmutatie 2019 versus 2018 in het mkb en in de branche.
 • Verwachte winstgevendheid in 2020 t.o.v. 2019 in de branche versus het mkb.
 • Verwachte liquiditeitspositie van de branche per kwartaal in 2020 t/m Q2 2021.
 • Verwachte liquiditeitspositie per PD-categorie in de branche: wat gebeurt er per kwartaal met de liquiditeitspositie van de gezonde bedrijven (PD-rating < 1% voorafgaand aan de crisis) en van de ongezonde bedrijven (PD-rating >3%).
 • Specifieke uitkomsten voor subsectoren in de branche. In het geval van medisch: huisartsen, mondzorg, fysiotherapeuten.

Hoe verder?

Download het brancherapport Medische zorg vanuit het platform. De andere rapporten volgen binnenkort: automotive, bouw, detailhandel, horeca, industrie, specialistische zakelijke diensten en transport.

Rapportage lees meer > sluit
Nieuw

Update benchmarkplatform

SRA is samen met Visonplanner bezig om het BiZ-platform te migreren en uit te breiden. De aankomende periode wordt gebruikt om in fases te testen. In eerste instantie door SRA zelf, later zullen ook een aantal pilotkantoren hierbij aansluiten. In het najaar kunnen we naar alle waarschijnlijkheid starten met overzetten van BiZ-kantoren naar het nieuwe platform.

We proberen de impact hiervan voor u als BiZ-gebruiker zo klein mogelijk te houden.

Naast de ontwikkeling van het platform wordt er op dit moment ook met diverse dashboardpartijen samengewerkt om een koppeling met het BiZ-platform te maken of de bestaande koppeling te optimaliseren. Zo kunt u gegevens van uw klant in een dashboard visualiseren en vergelijken met de branchegemiddelden uit BiZ.

lees meer > sluit
Nieuw

Branchesignalering Medisch: impact coronacrisis op de eerstelijns zorgorganisatie

De uitbraak van het coronavirus heeft onverwacht veel gevraagd van alle zorgprofessionals. Huisartsen en apotheken hebben veel overuren en kosten moeten maken om goede zorg te kunnen leveren. Zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten, bijvoorbeeld in de mondzorg en fysiotherapie, hadden juist een terugval in consulten, omdat niet-noodzakelijk patiëntencontact moest worden vermeden.

MedischDe specialisten van de Branche-expertgroep Medisch en de ABN AMRO gingen in gesprek over de impact van de crisis op drie deelsectoren: 1) Huisarts, 2) Fysiotherapie en 3) Mondzorg. Download de branchesignalering voor de belangrijkste inzichten per sector.

Financieel gezien valt op dat de huisartsen de omzet hebben zien toenemen, dat de omzet in de mondzorg zo’n 25% onder normaal zit, en dat de fysiotherapeuten het financieel gezien het zwaarst hebben. Zeker de praktijken die geen onderdeel uitmaken van een groepspraktijk of keten, en/ of gedeeltelijk afhankelijk zijn van fitnessactiviteiten moeten alle zeilen bijzetten. Er is in alle sectoren gebruikgemaakt van steunmaatregelen, maar de continuïteitsbijdrage is maar beperkt benut vanwege de complexiteit van de regels. Hier ligt dus een kans voor praktijken die een financiële buffer nodig hebben. Er kleven wel haken en ogen aan de inhaalzorg. Praktijken die een groeistrategie hadden/hebben, komen mogelijk in de problemen omdat in de eerste 6 maanden na de laatste CB de groei gezien kan worden als inhaalzorg en daarover zal slechts 45% worden vergoed. De NOW-maatregel is wel ruim ingezet.

Samengevat

De vooruitzichten voor huisartsen, fysiotherapeuten en tandartsen zijn positief; de zorgvraag zal toenemen en in het verlengde hiervan de behoefte aan gekwalificeerd personeel. Hierdoor zullen organisatorische uitdagingen op het gebied van digitalisering en personeel opnieuw hoog op de agenda komen. Zeker ook in het geval er ‘een tweede golf’ komt in het najaar. Lees meer in de branchesignalering.

Medisch lees meer > sluit
Nieuw

SRA-BiZ Kennisdag: zet 7 oktober in uw agenda!

Met branchekennis trends in het mkb vertalen naar praktisch advies: dat staat centraal op de (online) SRA-BiZ Kennisdag op 7 oktober 2020 vanaf 13.00 uur. Als BiZ-kantoor heeft u recht op gratis kaarten!

Kennisdag 2019 Inhoud

De coronacrisis heeft het mkb enorm geraakt met een omzetdaling in bijna alle bedrijfssectoren tot gevolg. Om als onderneming succesvol te blijven is het van belang om te kunnen anticiperen, adapteren én innoveren! Willem Overbosch neemt u met een inspirerend en praktisch verhaal mee in de wereld van innovatie in crisistijd. Vervolgens kiest u voor een brancheworkshop waar u samen met een sectorspecialist en workshopleider aan de slag gaat.

U heeft de keuze uit de volgende 4 sessies:

 • Transport
 • Automotive
 • Bouw
 • Retail

Bekijk onze website voor meer informatie of inschrijven.

Kennisdag 2019 lees meer > sluit
Nieuw

SRA Corona-Barometer

Gedurende 15 weken heeft SRA een tweewekelijks onderzoek gedaan onder de leden, om te monitoren hoe mkb-ondernemers, specifiek in acht branches, ervoor staan. De laatste Barometer die vandaag is verschenen wijst uit dat het algehele sentiment niet eerder zo positief was. Een mooie start van het zomerseizoen!

Minder faillissementen en liquiditeitsproblemen dan verwacht

Grafiek BarometerHet percentage klanten waarvoor liquiditeitsproblemen wordt verwacht is gedaald naar 14% (47% in week 1) en het percentage klanten waarvoor een faillissement wordt verwacht is bijgesteld naar 5% (dit was bijna 12%). Het vertrouwen in de overheid is opnieuw toegenomen na het laatste pakket met steunmaatregelen.

Uitstel van belasting voor bijna 13%

Kijkend naar het gebruik van de steunmaatregelen, valt op dat vooral de nieuwe NOW 2.0 en de kredietfaciliteiten op dit moment het hoogst scoren, gevolgd door de TOFA-regeling voor flexwerkers. Het uitstel van belastingbetaling is voor 12,5% van de klanten aangevraagd. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat horecazaken het vaakst een beroep deden op de regeling: bijna 60 procent betaalt dit jaar later belasting vanwege de coronacrisis.

Horeca, detailhandel en automotive

De omzetprognoses voor het derde kwartaal zijn het meest somber voor de horeca, detailhandel en automotive. Opvallend is dat de verwachtingen voor de automotive een fractie negatiever zijn dan voor het derde kwartaal: 44% van de SRA-leden verwacht een gemiddelde omzetdaling van 20-40% in deze sector. De prognoses voor detailhandel zijn juist iets verbeterd, in lijn met de positieve berichten van het CBS over een omzetstijging van de detailhandel in april 2020. De omzetprognoses voor de horeca zijn weer een fractie negatiever dan voor het tweede kwartaal. Zo verwacht 30% van de SRA-leden een gemiddelde omzetdaling van 40-60% bij de horecaklanten.

Grafiek Barometer lees meer > sluit

Nieuwe workshops: Adviseren met BiZ

Wilt u ook graag praktische handvatten krijgen om meer uit BiZ te halen én uw klanten te verrassen met nieuwe inzichten? Neem dan deel aan een van de nieuwe workshops die u begeleiden door het adviestraject richting de klant.
lees meer > sluit
Nieuw

BiZ in cijfers

De omvang van Branche in Zicht blijft groeien: in totaal zijn er meer dan 292.700 jaarrekeningen, waarvan al 18.703 jaarrekeningen 2019. Wanneer u vervolgens selecties maakt op regio (Nielsendistrict), omvang en rechtsvorm zijn maar liefst 2.594 benchmarks voor 253 verschillende SBI-codes beschikbaar. Zeker in deze tijd, in combinatie met de nieuwe brancherapporten, maakt u bij uw klanten het verschil.

Samengevat

 • Totaal 292.700 jaarrekeningen in de database
 • 2018 ongeveer 54.000 jaarrekeningen t.o.v. zo’n 52.000 in 2017
 • Bijna 19.000 jaarrekeningen 2019
 • Cijfers van 600 branches
 • In totaal 205 kantoren aangesloten op de BiZ database
 • In 2018 in totaal 9.500 BiZ-rapportages gedownload

lees meer > sluit
Nieuw

Welke BiZ-rapporten (2019) zijn beschikbaar? Bekijk het overzicht!

De omvang van Branche in Zicht blijft groeien: in totaal zijn er meer dan 292.700 jaarrekeningen, waarvan al 20.595 jaarrekeningen 2019 (dd. 6 juli). Wanneer u vervolgens selecties maakt op regio (Nielsendistrict), omvang en rechtsvorm zijn maar liefst 2.807 benchmarks voor 266 verschillende SBI-codes beschikbaar.
Voor 2018 zijn meer dan 47.800 jaarrekeningen vertegenwoordigd in de benchmarkdatabase. Dat zijn 5.442 benchmarks 2018 voor 444 verschillende SBI-codes. Dit biedt nieuwe kansen om uw klanten nog specifieker van advies te voorzien.

Wilt u het aantal SBI-code's waarop gebenchmarkt kan worden vergroten? En wilt u de nauwkeurigheid van de benchmarks verder verbeteren? Controleer of de aftapkraan van uw kantoor aan staat, en zo niet: doe dat dan alsnog. Gezamenlijk vergroten we het succes van de benchmark. Wilt u weten welke benchmarks inmiddels beschikbaar zijn?

Beschikbaar per 6 juli

721 Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk
732 Markt- en opinieonderzoekbureaus
4631 Groothandel in groenten en fruit en in consumptieaardappelen
4646 Groothandel in farmaceutische producten, medische instrumenten en orthopedische artikelen
47528 Bouwmarkten en andere winkels in bouwmaterialen algemeen assortiment
lees meer > sluit
Nieuw

Nieuwe brancherapporten gereed

*UPDATE 6 mei* Alle brancherapporten zijn inmiddels geactualiseerd. Geïnteresseerd?

Kijk dan alvast naar dit voorbeeld brancherapport automotive. In de komende twee maanden kunt u voor alle acht speerpuntbranches een geactualiseerd rapport verwachten in het BiZ-benchmarkplatform. Op dit moment zitten al ruim 12.500 jaarrekeningen 2019 in de benchmarkdatabase, dus kunt u al volop benchmarken over 2019. Bekijk de beschikbare benchmarksets.

Update 6 mei 2020

Gegeven de omstandigheden omtrent het coronavirus moesten de geplande brancherapporten opnieuw worden bijgewerkt. Dit is inmiddels gelukt, en alle acht BiZ-speerpuntbranches zijn voorzien van nieuwe brancherapporten. De speerpuntbranches zijn: automotive, bouw, detailhandel, horeca, industrie, medische zorg, specialistische zakelijke diensten, en transport & logistiek.

Let op: het hierboven gelijke voorbeeldbestand is niet geactualiseerd.

Automotive lees meer > sluit

Downloaden BiZ-rapport via URA verandert

Zoals u misschien weet, is SRA druk bezig om het BiZ-platform te migreren en uit te breiden in samenwerking met Visionplanner. In april kunnen we starten met de eerste pilots en medio 2020 kunnen alle BiZ-kantoren migreren naar het nieuwe platform.

De koppelingen vanuit Caseware, Audition en MLE met het huidige BiZ-platform blijven werken totdat uw kantoor migreert naar het nieuwe BiZ-platform. Dit geldt ook voor het aanleveren van jaarrekeningen en het downloaden van BiZ-rapporten via de rapportagesoftware.

URA Rating Factory

Wat niet blijft werken is het aanleveren en downloaden via de URA Rating Factory; deze website gaat naar alle waarschijnlijkheid eind februari uit de lucht. Het is dan niet meer mogelijk om BiZ-rapporten op te vragen op basis van een aangeleverde of (deels) handmatig ingevulde jaarrekening.

Wilt u een BiZ-rapport opvragen voor een potentiële of bestaande klant, dan kunt u dit tijdelijk aanvragen via de BiZ-website. Via het aanvraagformulier vult u de klantdata en de referentiegroep voor het rapport in. Het eventuele BiZ-export-bestand dat u heeft gemaakt vanuit Caseware, Audition of MLE kunt u bijvoegen. SRA maakt dan binnen één werkdag de door u gevraagde rapporten.

Heeft u hierover nog vragen, neem dan contact op met het BiZ-team via biz@sra.nl.

lees meer > sluit

Benchmarkrapporten aanvragen

SRA is druk bezig om het BiZ-platform te migreren en uit te breiden in samenwerking met Visionplanner. In september kunnen we starten met de eerste pilots en eind 2020 kunnen alle BiZ-kantoren migreren naar het nieuwe platform.

De koppelingen vanuit Caseware, Audition en MLE met het huidige BiZ-platform blijven werken totdat uw kantoor migreert naar het nieuwe BiZ-platform. Dit geldt ook voor het aanleveren van jaarrekeningen en het downloaden van BiZ-rapporten via de rapportagesoftware.

URA Rating Factory

Het aanleveren en downloaden via de URA Rating Factory is helaas niet meer mogelijk. Wilt u BiZ-rapporten opvragen op basis van een (deels) ingevulde jaarrekening voor een potentiele klant of wilt u een BiZ-rapport zonder klantdata draaien, dan kunt u dit tijdelijk aanvragen via de BiZ-website.

Via het aanvraagformulier vult u de klantdata en de referentiegroep voor het rapport in. Het eventuele BiZ-export-bestand dat u heeft gemaakt vanuit Caseware, Audition of MLE kunt u bijvoegen. Wilt u handmatig cijfers invullen, dan gebruikt u het Excel-bestand. SRA maakt dan na uiterlijk één werkdag de door u gevraagde rapporten.


Contact

SRA-BiZ
E biz@sra.nl
T 030 656 60 60

Laptop lees meer > sluit

Nieuw programma Branche-expertgroepen 2020

Doe mee met een van onze vier branche-expertgroepen in de Horeca, Automotive, Medische Zorg of Transport? U versterkt uw netwerk en expertise en bouwt een kennisvoorsprong op voor uw klanten in de branche.
lees meer > sluit

Branchesignaleringen 2019: Top 10

Branchesignaleringen worden opgesteld door de branche-expertgroepen, en helpen u om in de branche van uw klant het verschil te maken. Uit onze webstatistieken blijkt dat u deze bovengemiddeld waardeert. Heeft u ze gemist? Bekijk de Top 10 van 2019.
Lijstje lees meer > sluit

Branchesignaleringen 2019: doe er uw voordeel mee

Geregeld verschijnen met dank aan de Branche-expertgroepen nieuwe signaleringen die u kunt gebruiken bij de advisering van uw klanten. Bekijk het overzicht met recente publicaties in diverse branches.
lees meer > sluit

Aftapkranen vaak niet goed geïnstalleerd

Uit onderzoek door SRA blijkt dat een deel van de kantoren de aftapkranen voor het aanleveren van jaarrekeningen niet of niet goed heeft geïnstalleerd. Als kantoren enkele klanten willen uitzonderen van het uploaden van de jaarrekening, worden de instellingen voor het uploaden tijdelijk uitgezet.

AftapkraanNadat de instellingen bij klanten zijn goed gezet, worden de eerder aangepaste instellingen niet ongedaan gemaakt waardoor het downloaden prima werkt, maar jaarrekeningen niet automatisch worden aangeleverd en dus niet terecht komen in de BiZ-database. Gevolg is dat het langer duurt voordat benchmarksets beschikbaar zijn. Om zeker te weten dat uw instellingen juist staan, raadpleegt u de instructie voor de aftapkraan:

Twijfelt u of de aftapkraan bij u op de juiste manier is geïnstalleerd? Neem dan contact op via biz@sra.nl.

Aftapkraan lees meer > sluit

Mkb-branchescan: gratis adviestool voor uw website (update)

Na bekendmaking van de nieuwste BiZ-cijfers via het rapport Branches in Zicht 2019, wordt de Mkb-branchescan geactualiseerd met de nieuwste cijfers en actualiteiten per branche. Dit is hét moment om de scan te plaatsen, dan wel om uw klanten aan te schrijven om de scan in te vullen.

Uw klanten krijgen hiermee een persoonlijk adviesrapport waarin de eigen uitkomsten worden vergeleken met de branchegemiddelden, zoals de financiële verwachtingen in het mkb. Dit is extra interessant met de nieuwste cijfers en trends over 2018. Tevens wordt hierin verwezen naar u als adviseur, voor meer informatie en een persoonlijk advies.

Laagdrempelig

Het plaatsen van de scan is eenvoudig; dit kan via een banner (link), óf geïncorporeerd op uw site. Het invullen kost uw klant hooguit 5 minuten met als beloning een uniek rapport in de eigen branche. Aan het einde van het jaar ontvangt u de verzamelde uitkomsten per branche via onze rapportage ‘2020 in Zicht’.

Vraag kosteloos aan

Heeft u de scan nog niet, vraag deze dan nu gratis aan. Heeft u de mkb-branchescan al wel, dan hoeft u niets te doen. ‘Achter de schermen’ wordt de inhoud geüpdatet en u ontvangt een mailing als dit gereed is. Dit staat (onder voorbehoud) gepland voor: 4 juni 2019. Voor meer informatie, neem contact op met Leonie Derksen (lderksen@sra.nl of T 030 656 6060).

lees meer > sluit