SRA BIZ logo
...voor het ondernemende accountantskantoor.
 
Nieuw

Welke BiZ-rapporten (2020) zijn beschikbaar? Bekijk het overzicht!

De omvang van Branche in Zicht blijft groeien: in totaal zijn er meer dan 344.127 jaarrekeningen. De eerste 16.275 jaarrekeningen 2020 zijn ook al binnen, en daarmee ook al de eerste 2154 benchmarks voor 229 verschillende SBI codes (dd. 15 juni).

Voor 2019 zijn er ruim 42.000 jaarrekeningen in de database. Naar verwachting zal dit, net als voor voorgaande jaren, in het komende jaar verder toenemen tot meer dan 50.000 jaarrekeningen. Op dit moment zijn er benchmarks voor 405 verschillende SBI-codes beschikbaar. Met de segmentatie-mogelijkheden op regio, omvang en/of rechtsvorm komt het totaal op 4.750 benchmarks 2019. Dit biedt nieuwe kansen om uw klanten nog specifieker van advies te voorzien.

Wilt u het aantal SBI-code's waarop gebenchmarkt kan worden vergroten? En wilt u de nauwkeurigheid van de benchmarks verder verbeteren? Controleer of de aftapkraan van uw kantoor aan staat, en zo niet: doe dat dan alsnog. Gezamenlijk vergroten we het succes van de benchmark. Wilt u weten welke benchmarks inmiddels beschikbaar zijn?

Beschikbaar per 15 juni

0142 Fokken en houden van runderen (geen melkvee)
015 Akker- en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren
421 Bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken
4211 Wegenbouw en stratenmaken
87 Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting
932 Overige recreatie