SRA BIZ logo
...voor het ondernemende accountantskantoor.
 

Nieuwe branchesignalering Medisch: MSB en ondernemerschap

Om de zorg betaalbaar te houden en toekomstbestendig te maken, zijn samenwerken, substitutie en een doelmatige en klantgerichte inrichting van de zorg cruciaal. Het medisch specialistisch bedrijf (MSB) kan hierin een sleutelrol vervullen. In deze nieuwe branchesignalering leest u wat tips en valkuilen zijn, en welke rol daarin is weggelegd voor de accountant.