SRA BIZ logo
...voor het ondernemende accountantskantoor.
 

Status nieuw BiZ-platform

Het SRA-BiZ benchmarkplatform wordt vernieuwd en krijgt, naast de bestaande functionaliteiten, meer mogelijkheden en flexibiliteit. Hoewel de definitieve oplevering is uitgesteld naar eind 2021 en de vorderingen nog niet zichtbaar zijn voor de huidige gebruikers, werken SRA en Visionplanner achter de schermen hard aan het nieuwe platform en de nieuwe functionaliteiten. Na de zomer zal een eerste pilot worden gedraaid met SRA-kantoren die deel uitmaken van een klankbordgroep.

Onafhankelijk

Het nieuwe platform is onafhankelijk van aanleverende of uitvragende software. Het is schaalbaar, flexibel en heeft een open API. Door de ondersteuning van jaar- en maandcijfers en geavanceerde branchespecifieke KPI’s is het voor SRA-kantoren straks mogelijk om samen met de klant vooruit te kijken en op basis van benchmarkinformatie beter onderbouwde adviezen te geven. De cijfers kunnen ook gebruikt worden in uw vaktechnische praktijk, bijvoorbeeld bij de bedrijfsverkenning in samenstel- of controleopdrachten.

Meer mogelijk outputkant

Door de openheid van het systeem zijn er veel meer mogelijkheden aan de inputkant, maar vooral ook aan de outputkant. De vertrouwde PDF-rapportages worden nog steeds ondersteund en zelfs uitgebreid met meerjarenvergelijkingen, KPI-sheets en detailrapportages. De benchmarkcijfers kunnen ook worden gepresenteerd met dashboardsoftware of tools als Power BI. 

Flexibiliteit

Het nieuwe platform zorgt straks voor meer mogelijkheden en flexibiliteit. Zo komen er meer rapportagemogelijkheden en is het makkelijker om selecties te maken. Als voor een klant een benchmarkrapport wordt opgevraagd, worden automatisch alle selecties ingevuld waardoor de referentiegroep van de benchmark zo goed mogelijk aansluit bij de onderhanden klant. Als de gebruiker vindt dat de referentiegroep te klein is, kan hij een filter wissen waardoor de referentiegroep groter wordt.

Meer weten?

Neem contact op met Monique van Harrewijn, E biz@sra.nl of T 030 656 60 60.