BiZ nader bekeken

De leden van SRA bedienen samen zo’n 60% van mkb Nederland. Van deze doelgroep ontsluit BiZ geverifieerde data uit zo’n 400.000 jaarrekeningen. Hiermee ontvangt u met één druk op de knop alle stuurinformatie voor de mkb-ondernemer.

BiZ geeft antwoord op vragen als hoe verhouden de personeelskosten van mijn klant zich ten opzichte van anderen (dezelfde SBI, rechtsvorm en FTE) in regio Noord Holland? Hoe presteert mijn klant op bepaalde kpi’s? Of: Wat is de omzet per tafel van vergelijkbare restaurants?

Met BiZ kunt u rapporten samenstellen op basis van meerdere filters. Hierbij kunt u denken aan filters zoals bijvoorbeeld jaartal, SBI-code, rechtsvorm, omzetgrootte, regio, etc. Hieronder worden de rapportagemogelijkheden nader beschreven.

Deze rapporten kunt u ook opvragen voor nieuwe klanten, indien u over enige cijfers van hen beschikt. Deze worden niet in de database opgeslagen en ‘vervuilen’ deze dus niet. Wilt u het platform met eigen ogen zien? Geef u dan op voor een gratis online demo of stuur een e-mail naar biz@sra.nl.

De volgende rapporten zijn beschikbaar

Detailrapport

Een onderbouwend rapport waarin de financiële prestaties van uw klant tot op niveau 4 worden weergegeven.

Benchmarkrapport

De financiële prestatie van uw klant met een verkorte resultatenrekening en verkorte balans en inzicht in de bandbreedtes van belangrijke balansposten, resultatenrekeningen en kengetallen. SRA-leden zonder abonnement kunnen dit rapport ook aanvragen tegen een losse vergoeding. 

Meerjarenvergelijking

Een vergelijking van de financiële prestatie van uw klant over de afgelopen 3 jaar.

Quickscan

Op één A4 inzicht in de financiële kengetallen van uw klant - nettowinstmarge, brutowinstmarge, rentabiliteit eigen vermogen, solvabiliteit, current ratio, quick ratio.

Quickscan met KPI’s notariskantoren

De belangrijkste KPI's van uw klant om de prestaties van uw klant te analyseren.

Met een BiZ-abonnement heeft u onbeperkte toegang tot de BiZ-database. Hier vindt u alle info over het abonnement.

BiZ kenmerkt zich door:

  1. Massa: De database bevat nu bijna 400.000 jaarrekeningen. De grote jaarrekeningpakketten beschikken over geautomatiseerde koppelingen, waarmee u de jaarrekeningen automatisch uploadt.
  2. Toekomstbestendig: Het platform is ingericht op permanente doorontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan branchespecifieke data, tussentijdse cijfers, ESG-kpi’s etc.
  3. Betrouwbaarheid: De belangrijkste garantie hiervoor is de kwaliteit die u als SRA-kantoor levert. Het platform is uiteraard volledig AVG-proof, zie ook bij onze FAQ.
  4. Relevantie: Door de grote volumes kunnen we de ‘outliers’ (ondernemingen die sterk afwijken van de rest van de referentiegroep) wegfilteren. En de sector-brede analyses van onze branche-experts geven uw benchmarkresultaten extra diepgang mee.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren