Thuis in uw branche
Alle branchesContactformulier

Industrie

Branchekennis

Industrie icoon

Voor de industrie als geheel zijn de vooruitzichten positief. Ondanks alle tekorten en leveringsproblemen blijft de vraag sterk, mede door verdere digitalisering en verduurzaming. Wel staan de marges onder druk door hogere inkoop-, transport-, container- en energiekosten.

Het is voor ondernemers in de industrie in de komende periode zaak om de liquiditeit te bewaken en nog steviger in te zetten op onderwerpen als duurzaamheid, samenwerking, efficiëntie en een sterk werkgeversmerk. 

Publicaties

Het SRA-BiZ Sectorrapport Branches in Zicht geeft uniek inzicht in de actuele financiële trends en verwachtingen per branche.  Elk jaar worden de uitkomsten – de eerste harde cijfers over het afgelopen jaar - gepubliceerd op de voorpagina van het Financieele Dagblad. In de branchesignaleringen worden advieskansen en specifieke vraagstukken voor de branche uitgelicht.

Industrie en duurzaamheid

De industrie zet in op efficiëntere processen en efficiënt gebruik van warmte. Ook vervangt schone stroom op termijn fossiele brandstof als energiebron. Daarnaast worden grondstoffen hergebruikt of vervangen door duurzame grondstoffen. Bedrijven krijgen steeds minder emissierechten voor de CO2-uitstoot en moeten steeds meer kopen. Bovendien hebben nieuwe regels van het ETS gezorgd voor een verhoging van de gemiddelde prijs van een emissierecht. Wat betekent dat voor uw advisering?

Bijeenkomsten

Ontwikkeling en verdieping van branchekennis vindt plaats tijdens SRA-Branche-expertgroepen, cursussen, de BiZ-Kennisdag en kringen.

Vaktechniek

BiZ-data geven inzicht in brancherisico’s en worden daarom toegepast in de fiscale- en samenstelpraktijk. Onder meer in de werkprogramma’s.

BiZ-data worden ook gebruikt bij de berekening van het risicoprofiel door middel van rating. Voor BiZ-abonnees is deze brancherating een integraal onderdeel van de benchmarkrapportage. 

CAO's

Contact

Neem voor meer informatie contact op met:

Leonie Derksen

Leonie Derksen
Kennismanager
T 030 656 60 60
E lderksen@sra.nl

 

Bekijk alle branches