Thuis in uw branche

Gebruikelijk loon medisch specialisten met ab 2023

Branchesignalering

  • Publicatiedatum: 3-2-2023

In deze branchesignalering wordt een berekening gegeven van een door de SRA-Branche-expertgroep Medisch acceptabel geachte benadering van het gebruikelijk loon voor medisch specialisten.

Op grond van artikel 12a van de Wet op de loonbelasting 1964 dient het loon van een aanmerkelijkbelanghouder ten minste gesteld te worden op het hoogste van de volgende drie bedragen:

  1. De meestverdienende werknemer;
  2. € 51.000;
  3. 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Met ingang van 1 januari 2023 is de doelmatigheidsmarge afgeschaft, waardoor 100% in plaats van 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking in aanmerking dient te worden genomen.

Bijlagen:

  • Premietabellen SPMS 2022
  • Salaristabellen Medisch Specialisten 2022
Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.